Zapojení spotřebitelů do standardizace

  1. ledna 2016 se senioři z místní organizace Svazu důchodců ČR Humpolec opět sešli v jídelně ZA, aby se pobavili a také vyslechli  zprávu o činnosti a akcích, které proběhly v roce 2015.

Setkání zahájila J. Reichertová, která přivítala přítomné a také hosta, starostu města Humpolce, Mgr. Jiřího Kučeru. Potom předala slovo předsedkyni spolku J. Šenkýřové.  Ta připomněla, že jsme od r. 2015  podle nových stanov SDČR zapsáni jako spolek. V roce 2015 jsme oslavili 25. výročí založení SD v naší republice, ale také i v našem městě. Naše organizace měla vždy kolem 400 členů,  a tak tomu bylo i v r. 2015. V říjnu 2015 jsme ke čtvrtstoletému výročí odměnili  20 aktivních členů “Pamětním listem”, a na oslavě Dne seniorů. 5 našich členek bylo odměněno “Pamětním listem” při krajské oslavě v Jihlavě. Jedna členka se zúčastnila slavnostní celorepublikové oslavy v Sezimově Ústí a také  schůzky s krajskými radními v Jihlavě na KÚ Vysočina. Oslavy byly především bilancováním naší  25leté práce pro seniory. Máme společné motto – důchodci důchodcům – aby nikdo nebyl sám. Program celé ty roky připravovali obětaví lidé – důchodci bez nároku na odměnu.

V naší kronice máme za r. 2015 zaznamenány tyto akce: 12x se sešel výbor SD, setkali jsme se 15 x na malých schůzkách v Klubu, 3 x na velké schůzi v jídelně ZA.

Spolupracujeme s vedením gymnázia, které pro nás připravilo 6 zajímavých přednášek na různé náměty a 7x jsme se učili pracovat s internetem.

V humpolecké knihovně jsme se seznámili s aromaterapií a anglickým jazykem.

MěÚ a BESIP nás poučil, jak se chovat v silničním provozu.

2x jsme zajeli do Janáčkova divadla v Brně a 2x do divadla Hybernia v Praze, 1x na koncert do Stráže nad Nežárkou.

Zajistili jsme 20ti členům týdenní pobyt ve Welnes hotelu MAS v Sezimově Ústí.

92 členů vyjelo na poznávací týdenní zájezd do Podkrušnohoří. Na jednodenní poznávací zájezdy jsme jeli do Prahy a na střední Moravu.

Ve spolupráci s TJ Jiskra jsme uskutečnili “První sportovní hry seniorů”, které byly i přes nepřízeň počasí úspěšné.

Výstava šikovných rukou “Ani my nezahálíme” byla hojně navštívena nejen vystavovateli z řad důchodců, ale i návštěvníky.

Turistická skupina ušla na 45 vycházkách 539 km.

7x jsme se rádi setkali v Klubu na “Odpoledních čajích” při hudbě a zpěvu s důchodcovskou kapelou pod vedením Mgr. Hlouška.

Naši činnost propagujeme v měsíčníku Zálesí a Pelhřimovských listech a také na našich i celostátních webových stránkách. Programy připravujeme čtvrtletně a roznášíme je našim členům do poštovních schránek i do informativních skříněk. Snažíme se vytvořit pestrou nabídku, aby si každý vybral podle svého zájmu. Minulý rok si vybralo 3 232 členů.

MO SDČR v Humpolci společně se Svazem tělesně postižených tvoří Radu seniorů při MěÚ v Humpolci. 4 x do roka se setkáváme s vedením města a otevřeně hovoříme o nedostatcích, ale máme také důvod i pochválit jejich práci a poděkovat i za finanční podporu..

2x do roka se scházíme s radními KÚ Vysočina v Jihlavě.

Po zprávě předsedkyně se ujal slova starosta Mgr. Jiří Kučera, který pochválil naši organizaci za práci a přislíbil další podporu Mě/U. Následovala diskuze, ve které starosta odpovídal na dotazy přítomných.

Potom již následovala zábava a občerstvení. K tanci a poslechu hrál a zpíval Josef Šulc. Pro zpestření programu vystoupila skupina děvčat “Jelcinky” z Vřesníka pod vedením MUDr. Z. Trtíkové.  Předvedly několik tanců. Toto poutavé vystoupení (např. irský tanec se svíčkami) se velmi líbilo.

Setkání se vydařilo a naši důchodci se bavili.

M. Štěpánová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *