Nové podněty cestovnímu ruchu

O spolupráci na originálním projektu mobilní aplikace na podporu cestovního ruchu a nových forem zviditelnění České republiky se ve středu 3. března dohodli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Svazu důchodců ČR.

Delegaci SDČR vedenou jejím předsedou ing. Oldřichem Pospíšilem, který projekt připravil, přijala náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní ing. Klára Dostálová a ředitelka odboru cestovního ruchu paní ing. Jitka Mattyašovská.

Obě strany se shodly na využití projektu jak pro stát, tak pro SDČR.

FotoMMRSDweb

Zprava doleva ing. Klára Dostálová, ing. Oldřich Pospíšil, ing. Jitka Mattyašovská.

Projekt, který má přispět k rozvoji a větší atraktivnosti turistiky nejen důchodců, pro něž tvoří významnou náplň volného času, ale i všem domácím a zahraničním zájemcům o známá i méně známá místa České republiky má jako hlavní cíl rozšířit všestrannou informovanost o možnostech cestovního ruchu ve všech regionech novými formami využití moderních komunikačních prostředků.