Zasmějme se spolu

Geocaching

Budování vztahů mezi generacemi by mělo být součástí každodenního života a na cennost spolupráce mezi mladými a staršími a na jejich přínos pro všechny by se nemělo zapomínat.

Geocaching

 S velmi dobrým nápadem jak tuto zásadu realizovat, přišla Mgr. Eva Kotarbová, členka MO SD ČR Ostrava. Vymyslela taneční a vědomostní soutěž  Zasmějme se spolu, kde by spolu soutěžily smíšená družstva sestavená ze 2 studentů a 2 seniorů. Oslovila ředitelku Obchodní akademie v Ostravě Porubě Ing. Marii Katapodisovou, ředitelku Knihovny města Ostravy, ing. Miroslavu Sabelovou a spolu s Annou Pinterovou, předsedkyní MO SD ČR začaly tento výborný nápad setkání a soutěžení mladých studentů s OA a seniorů s MO SD ČR Ostrava připravovat. Nebylo lehké přemluvit studenty, ale i senioři se museli hledat. Každý z členů přípravného výboru měl své úkoly. Oslovit sponzory, sestavit a podat žádost o grant, vymyslet doprovodný program, najít prostor pro setkání mladých a seniorů, aby se trochu poznali a zapojit další členy z řad profesorského sboru OA i seniorů. Nelehký úkol, ve kterém Mgr. Kotarbová prokázala své organizační schopnosti. Pro větší informovanost veřejnosti o této akci napsala článek do tisku, v rozhlase byl krátký rozhovor s organizátory a pozvala i regionální televizi. Profesorka Mgr. Bronislava  Grebíková měla na starost studenty a spolupracovala při setkávání seniorů a studentů a moderovala doprovodný program. Pro přípravu, udělali všichni maximum a tak jsme s napětím čekali, jak se to bude líbit.

Geocaching

Soutěž proběhla 19. dubna 2016 v Komunitním centru Archa v Ostravě Porubě pod záštitou města Ostravy. V úvodu představila moderátorka Eva Kotarbová organizační tým a přivítala všechny hosty. Přišli mezi nás z Magistrátu města Ostravy PaeDr Libor Lenčo – vedoucí odboru školství a Mgr. Martina Pavelková- metodik sociálních služeb a zdravotnictví, za Městský úřad Poruba Mgr. Jana Glogarová DIS- vedoucí sociálního odboru,  předsedkyně Krajské rady MSK SD ČR Zlatuška Paršová , za KR  Seniorů MSK Ing. Ludmila Holubová a Stanislav Pintera – členové předsednictva, Ing. Petr Arnold –ze Svazu tělesně postižených, Ing.Václav Džambík – koordinátor projektu Mladí duchem i Ing. Jarmila Burešová, která zajišťuje seniorské projekty. Hostů i diváků přišlo hodně. Sál byl přeplněn a všichni čekali, jak si naše 4 smíšené týmy povedou, jak si budou vzájemně pomáhat ve vědomostní soutěži, povzbuzovat při tanci a jak jsou sehraní.  Ozvučení celého odpoledne zajišťoval Ing. Radim Štefan profesor z OA. První soutěžní tanec byla polka. Nejdříve zatančili všichni senioři ze všech družstev, potom všichni studenti. Zajímavé bylo, když tančili senior a studentka a seniorka a student. Dalším tancem byl valčík, opět ve stejném pořadí a obsazení jako polka a nezajímavější byl diskotanec. Porota pod vedením manželů Pekárkových – učitelů tance, to neměla lehké. Lépe se hodnotily vědomostní znalosti z etikety a ze všeobecného přehledu. Aby si soutěžící trochu oddechli, v průběhu soutěže vystoupili i další účinkující. Malá Lucie Fišárková převedla scénický tanec, studenti Viktorie Paskerová a Vojtěch Kohoutek latinskoamerický tanec, Nikol Türschlerová zazpívala, Daniela Pokludová předvedla žonglování, Martin Pham kung-fu a taneční soubor Kotek zatančil lidové tance. Všechna doprovodná vystoupení byla velmi pěkná a sklidila zasloužený potlesk. Ale náš obdiv patřil seniorům a studentům, kteří byli ochotni před publikem tančit nejen se svým partnerem, ale i studentem, či studentkou. Porota hodnotila ladnost pohybu, jak to ladí s hudbou i oku diváka. Kromě hlavní poroty byla i laická porota sestavena ze studentek OA. Všichni jsme čekali, jak soutěž dopadne. Laické porotě se nejvíc líbilo zelené družstvo a odborná porota vyhlásila vítězem družstvo žlutých. Nám se však líbili všichni. Po vyhlášení vítězů byli účinkující, porotci, moderátoři odměnění malým dárečkem od sponzorů, kterými byl Magistrát města Ostravy, Městský úřad O.-Poruba, Knihovna města Ostravy, Obchodní akademie O.-Poruba, manželé Pekárkovi, Mgr. Eva Kotarbová a dva soukromí sponzoři.  Všichnisoutěžící  dostali pěkný účastnický list a velkým překvapením pro účinkující studenty byl dort, který pro ně upekla naše členka MO SD ČR Marie Ryšavá, která rovněž soutěžila. Celé odpoledne bylo velmi vydařené a dík patří všem účinkujícím, organizátorům i všem, kteří pomáhali.  Nyní se už těšíme na další ročník.

Ing. Daniela Prošková

MO SD ČR Ostrava, p.s.

Ke stažení: Prezentace Zasmějme se spolu

Geocaching

Geocaching

Geocaching

Geocaching

Geocaching

Geocaching

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *