Plzeňsko – Nečtiny, Manětín,Mariánská Týnice

Zájezd ve středu 18.5. směřoval na Plzeňsko, kde první zastavení bylo v obci Nečtiny.

 V bývalém hostinci bylo vytvořeno velice pěkné Regionální muzeum Nečtinska. Nad plastickou mapou regionu nás p.Kapr, kronikář obce ,seznámil s vesnicemi,
které do oblasti patří, nebo patřily.V expozici byly ukázky různých řemesel, byla zde vytvořena četnická stanice, škola, poštovní úřad , seznámili jsme se s národopisem Nečtinska.Postavy, které byly v expozicích , měly tváře obyvatel Nečtin.W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-006 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-015 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-025 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5

W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-004

Poté jsme autobusem přejeli ke kapli sv.Terezie z r. 1858, které je rodinnou hrobkou rodu Mensdorff-Pouilly.Zámek Nečtiny není přístupný, protože je zde ubytovací zařízení Západočeské univerzity, ale alespoň jsme si prohlédli bývalou kapli, která slouží jako obřadní síň. Po výborném obědě v Nečtinách nás čekala perla baroka západních Čech-zámek v Manětíně. Zde jsme si prohlédli raritu zámku-soubor 13 obrazů služebnictva a úřednictva od malíře Václava  Dvořáka. Majitelé zámku-Lažanští pozvali do Manětína významné osobnosti:malíře P.Brandla, K. Bentuma, sochaře Š.Borovce, J.Brokofa , J.Herschera a další.Celkově je ve městě a okolí na 80 barokních plastik.
Na cestě k poslednímu cíli jsme si pozorně prohlédli v Mladoticích jedno z prvních děl arch.J.Blažeje Santiniho- Aichla -šestibokou kapli Jména P.Marie, kterou mu zadal plaský opat.Protože se mu líbila, zadal mu stavbu Mariánské Týnice. Ta patří ke skvostům barokní architektury západních Čech.Toto někdejší poutní místo bylo postaveno ve letech 1711-1777 a dnes je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Areál tvoří nově opravený kostel Zvěstování Panny Marie, ambit a proboštství. Nad kostelem se klene mohutná kopule zakončená lucernou s věžičkou, dosahující do výšky téměř 70 m. Do původní podoby byla Mariánská Týnice rekonstruována v letech 1993 -2010.

Určitě stojí za zastavení při putování naší vlastí.

M.Machová
Členka výboru MO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *