Naši důchodci ve Štrasburku

[slideshow_deploy id=’2478’]

V roce 2015 slavil Svaz důchodců České republiky 25. výročí od svého založení. Při této příležitosti byli ocenění aktivní členové na základní, městské, krajské a celostátní úrovni. Předsedkyni KR SDČR MSK napadlo kromě těchto ocenění, uspořádat i zájezd do Europarlamentu. Proto oslovila našeho europoslance profesora Jana Kellera, zda by to bylo možné. Tento návrh byl akceptován s tím, že pojedeme 10. -12. 5. 2016, spolu s dobrovolníky z domu Portus, kteří se starají o seniory. Celou další organizaci zajišťovala asistentka prof. Kellera Vendula Havlíková. Vybraní účastníci studijní cesty do Štrasburku dostali návrh programu a podrobné pokyny. A tak 10. května 2016 důchodci z Moravskoslezského kraje, odjeli autokarem Student Agency v 7. hodin ráno z Frýdku – Místku směr Brno, kde přistoupili 2 zaměstnanci z o.p.s. Společně, kteří nám pomohli s projektem Euroregionu Bílé Karpaty. V Praze Zličíně se autobus naplnil, nastoupil místopředseda SDČR a předseda KR Ústeckého kraje Ivan Vodák s manželkou, dále dobrovolníci z domu Portus, asistentka EP prof. Kellera Vendula Havlíková se stážistou Věnkem Bohušem. V Rozvadově byla poslední zastávka v Česku a pak už jsme pokračovali přes Norimberk, Karlsruhe do Štrasburku, kde jsme dojeli večer po 21 hod. Ubytovali nás v hotelu Zenitude v městečku Mützig. Po snídani jsme odjeli Štrasburku. Překvapilo nás velké množství autobusů z různých zemí, které rovněž přivezly účastníky k prohlídce Europarlamentu. Před vstupem dovnitř, jsme se podrobili prohlídce (stejné jako bývají na letišti). Celý Europarlament je monumentální stavba obrovských rozměrů. První dojmy jsme si zdokumentovali v Agoře, (kruhovém nádvoří). Bludištěm chodeb jsme se přesunuli do místnosti, kde nám Jan Řebřina formou besedy povídal o historii Europarlamentu a současných problémech a úkolech. Na tuto besedu přišel krátce i europoslanec prof. Keller, který krátce pohovořil o své práci a svém začlenění ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci a pak se odebral k hlasování, kterého jsme se rovněž zúčastnili jako diváci. Poté jsme se odebrali do haly ke společnému fotografování u vlajek členských zemí EU. Po skončené návštěvě jsme odjeli do centra historického města, ke společnému obědu v restauraci Flams a pak přešli ke kanálu, kde byla objednána okružní plavba lodí. Pohled na historickou část města z lodě byl krásný zážitek doplněn výkladem ze sluchátek. Jen focení přes sklo bylo náročné. Některé městské domy ze 17. století mají vnější fasády hrázděné. Od roku 1988 je historické centrum Štrasburku s názvem Grande Île zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Po projížďce lodí jsme měli osobní volno a využili jsme ho k prohlídce města. Všichni spěchali ke Katedrále Panny Marie, která je jedna z největších gotických katedrál ve Francii. Už zdaleka je rozpoznatelná typická asymetrická silueta průčelí štrasburské katedrály, protože dokončena byla jen jedna věž, vysoká 142 metrů. Průčelí katedrály je úžasně vyzdobené.  Krásné jsou bohatě zdobené vitráže oken. Rozeta nad hlavním portálem má úctyhodné rozměry. Její průměr je téměř 14 metrů. Zajímavý byl i Rohanův palác, někdejší sídlo biskupa, kde v dubnu roku 1792 poprvé zazněly tóny Marseillaisy. Chodili jsme uličkami města, chtěli jsme toho vidět co nejvíce, proto jsme byli rádi, když jsme v 19 hodin zasedli ke stolu v restauraci Bouchon ke společné večeři. Všichni jsme se těšili na neformální besedu s prof. Kellerem. Někteří ho znají i osobně. Debatovalo se o jeho publikační činnosti a odpovídal i na naše zvídavé otázky z působení v parlamentu. Byl to příjemný večer s neformální zábavou. Po večeři jsme odjeli do hotelu. Ráno po snídani jsme v 9 hod odjeli do Heidelbergu. Měli jsme 2 hodiny čas na prohlídku města a občerstvení. Heidelbergje svými 152 000 obyvateli pátým největším městem německé spolkové země Bádensko- Würtembersko a patří k turisty nejvyhledávanějších místům země. Je světově proslulé svojí zříceninou zámku, historickým centrem, ale zejména Univerzitou Ruprechta-Karla z roku 1368, nejstarší na území dnešního Německa. Prošli jsme se hlavní ulici, obdivovali krásné, opravené historické domy. Tím skončila ta příjemná část, no a dál už to byla jen únavná cesta domů. Do Frýdku- Místku jsme dojeli až po půlnoci a v Ostravě jsme byli v ½ 2 ráno. I přes tuto namáhavou a únavnou cestu jsme rádi, že jsme tuto studijní cestu mohli absolvovat. Viděli jsme na vlastní oči Europarlament i krásné město Štrasburk a Heidelberg. Děkujeme organizátorům.

 Text i foto: Ing. Prošková Daniela, MO SDČR Ostrava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *