Příprava společnosti na demografické změny

brno_international_exterior3. a 4.října 2016 se konala v brněnském hotelu Internacionál mezinárodní konference , jejíž náplň byla dána již  názvem –„Příprava společnosti na demografické změny“. Že nás mnohé čekají, že se jim nevyhneme,  je jasné. Hovoří se o nich již delší dobu, v poslední době diskusních příspěvků na toto téma přibývá. Ve většině případů jde o to posílit přípravy na stárnutí populace ve všech aspektech, které s tímto demografickým přerodem souvisejí. A je jich mnoho. Hovoří se o nich jednotlivě, většinou ne v jejich celistvosti, je tomu tak snad i  na nejvyšších  úrovních. Tato konference, na kterou byli pozváni ti, kteří o tom něco vědí a nad věcmi přemýšlejí, měla tento problém napravit a zjistit, jak se na řešení problému připravují v různých částech našeho státu, jak to dělají  jinde v Evropě,  šlo i o to si poslechnout,  jak se na problém dívá vláda, ministerstva /práce a sociálních věcí, pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu/, ale i odbory, gerontologové, zastupitelé ve městech a krajích, jak plánují zajištění prožití přibývajícího volného času starší generace pracovníci pobytových služeb, cestovních kanceláří. Ne posledním úkolem bylo, jak řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marxová na její  úvod : „Chceme touto cestou symbolicky poděkovat seniorům , kteří  bezplatně věnují svůj volný čas obecně prospěšným činnostem, vedou seniorské, mezigenerační nebo zájmové orga-  nizace,  podporují aktivity nebo sami jako dobrovolníci ve svém volném čase působí.“  Projednávaná tematika byla rozdělena do čtyř okruhů, v zásadních projevech v nich vystoupilo 23 našich i zahraničních účastníků.

První den byl věnován zamýšlení se v prvním tématu nad příčinami a důsledky demografických změn, zásadní příspěvky měli Vladimír Špidla z Úřadu vlády ČR a Josef Středula z ČMKOS, zaujaly i příspěvky Tomáše Kučery z Univerzity Karlovy, Jiřího Horeckého z Evropské asociace ředitelů pobytových služeb pro seniory, Zdeňka Kalvacha z ústavu Život 90. Své zkušenosti z  vlastních zemí sdělili Božidar Voljč a Vitalija Wittlich z UNECE. Pokračováním, logickým k tomuto tématu,bylo zamýšlení v tématu dalším,   – jak se  změny v demografii promítnou do veřejných politik. Od Ivana Duškova z Institutu plánování a rozvoje hl. m .Prahy jsme se dověděli, že tady již začali – postupně provádějí změny v městské legislativě,na stejné téma hovořili odborníci z Osla, Rakouska i pracovník Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE v Praze Petr Wija.

Zaujal i druhý den, z názvů jeho částí bylo cítit spíše praktické zaměření, sdělování si zkušeností.  V prvním okruhu se hovořilo o chudobě ve stáří, přednášející se zamýšleli nad tím, jak jí předcházet. Zazněly příspěvky sociologické i statistické – podrobně k tematice pohovořili Radka Dudová ze Sociologického ústavu a Dalibor Holý z Českého statistického úřadu. Množství  tabulek  k tématu doplnil předseda Rady seniorů Zdeněk  Pernes, své zkušenosti  k  tomuto tématu sdělil Prof. Martin Potůček z Univerzity Karlovy.                                                                              Druhou, s velkou pozorností sledovanou tématikou, byla ta s názvem  Aktivní život ve stáří. Zaujaly zejména  příspěvky  , které se pochlubily bohatou činností, ty, u nichž probíhají desítky projektů nejen pro seniory, ale i v rovině  mezigenerační. Tak je tomu na příklad v Plzni /Občanské sdružení TOTEM/, kde realizují 4 linie činnosti – dobrovolnické programy, seniorské vzdělávací, sociální, kulturní aktivity,  programy pro veřejnost a mentoringové programy pro podporu rodiny. Již 4 roky v zrekonstruova- ném prostoru centra se snaží, s pomocí mnoha dobrovolníků, vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, orientovat  klienty v současném světě,  udržovat a rozvíjet fyzické síly…. výčet by trval dlouho, na jejich letácích  dává celé sloupce . S velkým zápalem o tom vyprávěla ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra Vlasta  Faiferlíková, důchodci, ale nejen oni, důchodcům, kteří mají možnost se akcí zúčastnit, možnosti, které mají, závidí.

O svých dlouholetých zkušenostech z práce v občanském sdružení  pohovořil s velkým zápalem Jan Lorman, ředitel  ústavu Život 90, působící v minulosti v mnoha uměleckých oblastech, s nimiž se roz-hodl skončit a věnovat se působení pro seniory, organizování jejich možností. Stejně zaujatě hovořil Roman Sýkora z kraje Vysočina, dověděli jsme se,  od Angeliky Rosenberg – Spitzy, jak je podobná činnost organizována při Městské správě Vídeň.

Probraná tematika byla široká, po každém tématu k řečenému zaujímali svá stanoviska posluchači     – i mezi nimi bylo cítit zaujetí, předsedající vždy vyjádřili svůj  postoj, vysvětlili, doporučili, i takovým- to způsobem se předávaly zkušenosti. Možnost podrobnějšího seznámení se s jednotlivými příspěvky slíbili pořadatelé /MPSV ČR/umožnit jejich zveřejněním. Určitě by to stálo zato, stejně jako vytvoření sborníku, mnohé lze však najít na internetu pod jmény přednášejících.

Rada vlády ČR na konferenci předala čtyřem jednotlivcům /Prof. Zdeněk Kalvach, Alois Štípek ze Kdyně, Jindra Delongová a Jan Durďák/ ocenění rady vlády za práci mezi seniory, mezi kolektivy  zde bylo i určeno pořadí   – na prvním místě s 850 členy Sdružení z Rožnova pod Radhoštěm, druhý se umístil – jeho činnost byla krátce popisována v předešlém – plzeňský TOTEM, o místo bronzové se dělily Městská rada seniorů z Prachatic a Klub Aktiv z Českých Budějovic s 365 členy.                                                      Na slavnostním večeru, pořádaném ve Velkém sále Kanceláře veřejné ochránkyně práv, byli oceněni 3 jednotlivci a 3 kolektivy za práci, zvláštní cena byla udělena za dlouholetou práci předsedovi Rady seniorů Zdeňku Pernesovi.

Předaných zkušeností byla hromada, setkání stálo zato, MPSV ČR je možné za zprostředkování poděkovat,vždyť se setkali lidé, kteří nemyslí jen na sebe, ale vědí, že mohou pomoci mnoha, třeba neznámým lidem. A takoví jsou potřeba. Takových setkání víc.

PaedDr.Jan Žáček, 1.místopředseda MěV
SDČR Brno – město

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *