DEN ČESKO-SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

TISKOVÁ ZPRÁVA

DEN ČESKO-SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

Zavedení Dne česko-slovenské vzájemnosti do kalendáře od příštího roku, kdy si připomeneme sté výročí založení Československé republiky, dnes dopisem nejvyšším představitelům ČR a SR iniciovali společně zástupci organizací důchodců obou zemí.

Za Svaz důchodů České republiky jeho předseda, ing. Oldřich Pospíšil a za Jednotu důchodců na Slovensku dr. Michal Kotian, předseda krajské organizace Žilina a Ján Matúško, předseda krajské organizace Košice.

Právě důchodci jsou nositelé dědictví nejsilnějších vazeb mezi lidmi obou národů a na české i slovenské straně usilují, aby na trvalá přátelství vznikající při společné práci, službě v armádě nebo turistice dokázaly navázat i mladší generace.

Všestrannému poznávání a odstraňování bariér, které se po rozdělení republiky objevily, je určen i projekt Česko-Slovenské turistiády, na němž již několik let obě organizace s podporou státních orgánů pracují. Na základě originální mobilní aplikace má turistiáda soutěživou formou přispět k většímu vzájemnému poznávání, zvýšení cestovního ruchu, ale i zlepšení zdravotního stavu celé populace.

Den česko-slovenské vzájemnosti má být i začátkem tohoto projektu a příležitostí k široké škále neformálních akcí v obou zemích.

Pevně věříme, že zákonodárci obou zemí tento návrh podpoří a že od roku 2018 tímto aktem dojde k posílení a podpoře vzájemnosti našich národů, ke vzniku nové tradice ve vzájemných vztazích.

2017_02_11 WEB Dopis ústavním činitelům
PŘÍLOHA WEB Memorandum

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *