I JIŽNÍ MORAVA HODNOTILA ČINNOST KRAJSKÉ ORGANIZACE NAŠEHO SVAZU

Stalo se to ve středu 7.června 2017, kdy se v Brně, v krásném prostředí zasedací síně Nové radnice na Dominikánské ulici, sešli zvolení delegáti z 18 organizací Svazu důchodců Jihomoravského kraje. Přivítali mezi sebou zástupce Krajské rady seniorů, jejího předsedu Ing. Milana Hemzala a Františka Špačka, nejvyšší orgán svazu zastupoval Petr Kalábek, předseda Kontrolní a revizní komise Svazu důchodců ČR.

V úvodní zprávě o činnosti za léta 2014 – 2016 si přítomní připomněli zajímavou činnost v mnoha oborech – zájmová činnost, vycházky, zájezdy, návštěvy muzeí, výstavních síní, přednášky, v tomto období se ve všech okresech zvýšil zájem o sportovní činnost. Jsou pořádány akce v klubech, akce okresní, krajské, celostátní, dokonce s účastí občanů soused- ních států, tedy mezinárodní. Všichni berou pohyb jako základ péče o zdraví, potřebné setkávání s přáteli, poznávání dalších zajímavých lidí. Se vzrůstajícím počtem členů rostl i počet těch, kteří organizovali, připravovali činnost, za tuto činnost je třeba si jich vážit, dávat jim najevo zájem o jejich působení. Náš kraj patřil k průkopníkům této činnosti – svědčí o tom nejen to, že jsme ve všech ročnících postoupili až do celostátních kol, v červenci roku 2015, při 2.sportovních hrách, jsme byli organizátory celostátního finále. Uspěli jsme nejen na poli sportovním, ale i jako organizátoři, všemi chválení.

O svých zkušenostech z činnosti svých klubů hovořili delegáti v rozpravě, hovořili i o svých plánech, vyjadřovali přesvědčení, že vedení krajské organizace, které bude zvoleno, bude stejně úspěšné jako vedení dosavadní. Podrobně byli informování o připravovaném finále krajské soutěže sportovců – důchodců, které se ještě v červnu uskuteční v Chudčicich. Předsedkyní KV SDČR byla zvolena Mgr. Alena Kudličková /SDČR Brno-město/, místopřed- sedy Ing. Ladislav Polášek /SDČR Hodonín/ a Mgr. Ludmila Holubová /SDČR Mikulov/, předsedou KKRK byl zvolen Ing. Pavel Haše /SDČR Hodonín/, členy této komise Marta Martáková /SDČR Chudčice/ a Jitka Švecová /SDČR Mikulov/.

PaedDr.Jan Žáček, 1.místopředseda SDČR Brno-město

Týdenní zájezd seniorů ze Žďáru nad Sázavou

Týdenní zájezd seniorů ze Žďáru nad Sázavou a okolí do Českosaského Švýcarska ve dnech 17. – 24. 6. 2017

Cestou do Jetřichovic, kde jsme měli zajištěno ubytování v hotelu Bellevue jsme se stavili na hradě Bezděz a u Máchova jezera. Od neděle do pátku jsme absolvovali náročné turistické trasy po všech vyhlídkách( Mariina, Vilemínina, Rudolfův kámen, Loupežnický hrad Šaunštejn), byli jsme na Malé i Velké Pravčické bráně, na Tokáni a dalších krásných místech. Ve středu jsme byli na exkurzi ve sklárně v Kamenickém Šenově, kde někteří měli možnost vyzkoušet si práci se sklářskou píšťalou, byli jsme na Panské skále – Varhanách, pak na prohlídce Skalního hradu ve Sloupu v Čechách. Zajeli jsme také do Německa na Königstein. Byli jsme v Brtníkách a Vlčí Hoře, podívali jsme se do Krásné Lípy a Varnsdorfu. Na zpáteční cestě jsme se podívali do baziliky minor v Jablonném v Podještědí, do zámku Lemberk a ke studánce sv. Zdislavy. Bavili jsme se nejen turistikou, ale tři večery byly věnovány zpěvu i tanci při harmonice. S programem byla všeobecná spokojenost, ke které přispělo dobré ubytování, velmi dobrá polopenze a vstřícný a ochotný personál hotelu.

 

Článek a foto Miroslav Košťál ved. zájezdu ze SDČR ve Žďáře n/S.

Sportovní hry Svazu důchodců ČR Jihomoravského kraje

Dne 21. 6. 2017 se konaly v naší obci 5. Sportovní hry Svazu důchodců ČR Jihomoravského kraje.

Místní organizace důchodců celou akci organizačně zajistila, připravila sportoviště, evidenci výkonů a jejich vyhodnocení.

Soutěžilo se v pěti disciplinách (ruské kuželky, šipky, hod kroužky na tyčky, bollo – ball, střelba hokejkou na branku). Zúčastnilo se 7 družstev – Brno-střed, Brno-Tuřany, Brno-Slatina, Mikulov, Břeclav, Hodonín a domácí družstvo Chudčic.

Průměrný věk soutěžících byl 70 roků, nejstaršímu účastníkovi bylo 81 a nejmladšímu 61 let.

Boje byly lité a všichni se snažili dosáhnout co nejlepšího výkonu. V nejprestižnější soutěži pětiboji družstev, zvítězilo domácí družstvo Chudčic, což bylo v historii sportovních her poprvé. Druhé místo patřilo minulému vítězi Brno-Tuřany a třetí příčku vybojoval Mikulov.

Sportovní den proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Usměvavé tváře účastníků a jejich pochvala nás velmi potěšila a byla tou největší odměnou za naši práci s přípravou sportovních her.

Děkujeme – obecnímu úřadu Chudčice, který celou akci zaštítil a podpořil, firmě HARTMANN – RICO a Senior pasu za dárky pro účastníky.

SPORTU ZDAR A DŮCHODCŮM ZVLÁŠŤ!!!