I JIŽNÍ MORAVA HODNOTILA ČINNOST KRAJSKÉ ORGANIZACE NAŠEHO SVAZU

Stalo se to ve středu 7.června 2017, kdy se v Brně, v krásném prostředí zasedací síně Nové radnice na Dominikánské ulici, sešli zvolení delegáti z 18 organizací Svazu důchodců Jihomoravského kraje. Přivítali mezi sebou zástupce Krajské rady seniorů, jejího předsedu Ing. Milana Hemzala a Františka Špačka, nejvyšší orgán svazu zastupoval Petr Kalábek, předseda Kontrolní a revizní komise Svazu důchodců ČR.

V úvodní zprávě o činnosti za léta 2014 – 2016 si přítomní připomněli zajímavou činnost v mnoha oborech – zájmová činnost, vycházky, zájezdy, návštěvy muzeí, výstavních síní, přednášky, v tomto období se ve všech okresech zvýšil zájem o sportovní činnost. Jsou pořádány akce v klubech, akce okresní, krajské, celostátní, dokonce s účastí občanů soused- ních států, tedy mezinárodní. Všichni berou pohyb jako základ péče o zdraví, potřebné setkávání s přáteli, poznávání dalších zajímavých lidí. Se vzrůstajícím počtem členů rostl i počet těch, kteří organizovali, připravovali činnost, za tuto činnost je třeba si jich vážit, dávat jim najevo zájem o jejich působení. Náš kraj patřil k průkopníkům této činnosti – svědčí o tom nejen to, že jsme ve všech ročnících postoupili až do celostátních kol, v červenci roku 2015, při 2.sportovních hrách, jsme byli organizátory celostátního finále. Uspěli jsme nejen na poli sportovním, ale i jako organizátoři, všemi chválení.

O svých zkušenostech z činnosti svých klubů hovořili delegáti v rozpravě, hovořili i o svých plánech, vyjadřovali přesvědčení, že vedení krajské organizace, které bude zvoleno, bude stejně úspěšné jako vedení dosavadní. Podrobně byli informování o připravovaném finále krajské soutěže sportovců – důchodců, které se ještě v červnu uskuteční v Chudčicich. Předsedkyní KV SDČR byla zvolena Mgr. Alena Kudličková /SDČR Brno-město/, místopřed- sedy Ing. Ladislav Polášek /SDČR Hodonín/ a Mgr. Ludmila Holubová /SDČR Mikulov/, předsedou KKRK byl zvolen Ing. Pavel Haše /SDČR Hodonín/, členy této komise Marta Martáková /SDČR Chudčice/ a Jitka Švecová /SDČR Mikulov/.

PaedDr.Jan Žáček, 1.místopředseda SDČR Brno-město

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *