4. konference SDČR v Libereckém kraji

V úterý 30. května se v libereckém Koloseu konala 4. konference členů spolku – Svaz důchodců české republiky (dále jen SDČR), který registruje 570 členů v Libereckém kraji. Přítomno bylo celkem 50 osob včetně hostů.

Konferenci zahájila a vedla předsedkyně krajské rady SDČR paní Bedřiška Klíchová. Informovala přítomné ve zprávě o činnosti spolku v našem kraji o plnění programu a aktivitách, kterých se zúčastnili naši členové jak na poli sportovním tak i vzdělávacím. Zajímavá byla i vystoupení pozvaných  hostů.

Za Krajskou radu seniorů pohovořila předsedkyně paní Palečková o spolupráci mezi SDČR a RSČR v našem kraji, dále náměstek hejtmana pan magistr Svoboda o podpoře seniorských aktivit a v neposlední řadě pan Ivan Vodák, člen výkonné rady SDČR, organizátor sportovních her v městě  Mostu a minulých ročníků celostátních sportovních her SDČR. V letošním roce se uskuteční sportovní hry SDČR ve Frýdku Místku. Sportovní hry organizuje i RSČR a to v  Plzni.

V diskusi se objevila témata:

  • výše členského příspěvku SDČR na kalendářní rok;
  • členství SDČR v  RSČR;
  • otázky kolem Hospice v Liberci
  • financování pobočných spolků SDČR na krajských úrovních
  • spolupráce s místními samosprávami;
  • poplatky u lékaře – prohlídky řidičů důchodců.

Konference zvolila členy jednotlivých komisí, členy krajské rady SDČR Liberec na období 2017 – 2021. Jednohlasně byly podpořeny návrhy na znovuzvolení stávající předsedkyně a místopředsedkyně krajské rady SDČR Liberec. Stávající předsedkyně i místopředsedkyně tedy pokračují ve svých funkcích.

Pro příští rok se připravuje akce Turistiáda, společné pobytové aktivity, sportovní klání v šipkách, kuželkách, pétanque, minigolfu i pěší turistice a vzdělávání seniorů.

Autorka: Věra Růžičková, ZO SDČR Liberec

Foto: P. Medvidová, J. Polcarová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *