Setkání na hranici

Itentokrát na Slovensku
Stalo se již tradicí, že se každoročně organizuje setkání důchodců Moravskoslezského kraje,
s přáteli z Jednoty důchodců Slovenska ze Žiliny a Košic a seniorů z Polska, Bialsko-Biale. Letos tuto akci zorganizovala Jednota důchodců Žilinského kraje ve Východné.
Území obce Východna se nachází ve východní části okresu Liptovský Mikuláš a je největší vesnicí v kraji. Rozkládá se na severu pod Vysokými Tatrami, kde se tyčí majestátní Kriváň až na jih, kde jsou Nízké Tatry, a sousedí s horehronskou obcí Heľpa. Západní a východní část území vyplňuje Liptovská kotlina.
Ráno 19. 8. 2017 nás Východná přivítala slunečným počasím a byli jsme překvapeni, jak je celý areál krásný, velký a vybavený. Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením, koliba, dětské hřiště, malý a velký amfiteátr, stálá expozice dřevěných plastik, škola řemesel, prostor pro stanování, ohniště. Dominantu tvoří 28 m vysoká vyhlídková věž “Májka”, ze které je vidět krásné panoráma Vysokých, Západních, i Nízkých Tater. Někteří si tam vyšlápli a nelitovali.
Je myšleno na všechny návštěvníky a při letošních folklorních slavnostech, kdy byla rekordní návštěvnost 30 000 lidí to není určitě jednoduché. Nás bylo méně, ale bylo o nás postaráno stejně pečlivě. Na úvod nás přivítali organizátoři této akce, předseda Jednoty důchodců Žilinského kraje, Dr. Michal Kotian, představitelé Žilinského kraje, hostitelské obce Východna a hosté z jednotlivých seniorských organizací – Ing. Oldřich Pospíšil předseda Svazu důchodců ČR, Lilianna Zarebinska předsedkyně Stowarzyszenia AKADEMIA SENIORA, z Bialsko-Biale a Ján Matuška – z JDS Košického kraje. Po oficiálním uvítání začalo vystoupení jednotlivých folklórních souborů a to převážně ze Slovenska, kde má folklór velkou tradici a areál Východná je toho dokladem. Z Česka nás reprezentovaly Country Girls z Petřkovic, soubor AS PLUS z Bialsko – Biale zase Polsko. Všechna vystoupení byla pěkná, dobře jsme se pobavili, obnovili, nebo navázali nová přátelství. V celém areálu bylo rušno, návštěvníci se střídali u občerstvení, prohlíželi si celý areál a výhled z Májky byl mimořádný. Celý program proběhl za slunečného počasí a teprve v závěru se začaly stahovat mraky a na závěr začalo pršet. To nám však nevadilo, protože jsme se již chystali k odjezdu naplněni příjemnými kulturními zážitky, a s očekáváním příštího 10. ROČNÍKU SETKÁNÍ NA HRANICI, které se uskuteční v Polsku.
Ing. Daniela Prošková
MO SDČR Ostrava

 

4. Mezinárodní sportovní hry důchodců 2017

Po Mostě, Brně a Praze se letos dnech 26. 7. – 29. 7. 2017 konaly mezinárodní sportovní hry ve Frýdku-Místku, který slaví 750 let od svého vzniku. Organizaci této akce se ujala KR SDČR MSK, která má své sídlo ve Frýdku-Místku. Záštitu nad touto akcí převzali ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, ministryně místního rozvoje Ing. Karla Šlechtová, hejtman MSK Prof. Ing. Ivo Vondrák CSc, primátor města Frýdku-Místku Mgr.Michal Pobudský DiS.
Hlavní tíha organizace ležela na místopředsedovi svazu Ivanu Vodákovi a na předsedkyni krajské rady Svazu důchodců Moravskoslezského kraje Zlatušce Paršové, která celou akci se svým týmem spolupracovníků zajistila v prostorách Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy, kde bylo ubytování, stravování a na pěkném travnatém hřišti proběhly všechny soutěžní disciplíny.
Her se zúčastnilo celkem 15 družstev, z toho 2 družstva z Jednoty důchodců na Slovensku a jedno družstvo Stowarzyszenia z Polska.
Ráno 27. 7. 2017 po snídani se na hřišti shromáždili všichni závodníci, organizátoři, rozhodčí a postupně přicházeli i hosté. Přišli mezi nás – poslankyně PS PČR, Ing. Pavlína Nytrová, náměstek hejtmana MSK pro sociální věci Jiří Navrátil, náměstek primátora pro sociální věci Ing. Žabka, náměstek pro školství a sport Machala Pavel, zástupkyně ředitele SPŠ,OA a JŠ Ing. Tamara Fajkusová, předseda RSČR Dr. Zdeněk Pernes, asistentka senátora Ing. Jiřího Carbola- Marta Klegová a Ing. Lukáš Vaculík z o.p.s. Společně.
Po vystoupení jednotlivých hostů Ing. Oldřich Pospíšil hry zahájil. Na úvod se závodníci protáhli krátkou rozcvičkou, kterou vedla Ing. Tamara Fajkusová zástupkyně ředitele SPŠ, OA a JŠ. A pak už začala vlastní soutěž v deseti disciplínách, kterými byly: šipky, ruské kuželky, hod granátem na cíl, běh mužú a žen, golf-snag, bollo- ball, běh s kolečkem se zátěží a běh s míčkem na tenisové raketě.
Pro závodníky byl zajištěn i pitný režim a pro drobná poranění i členky Červeného kříže. Protože závodníci soutěžili s plným nasazením, bylo i pár pádů, zejména při běhu s kolečkem se zátěží. Nic vážného se nestalo a všichni pokračovali dál.Domácí tým, přišli povzbuzovat rodinní příslušníci, ale se zájmem a obdivem sledovali všechny důchodce, kteří zvládali všechno bravurně a s nadšením.
Odpoledne se vydali účastníci her na komentovanou prohlídku města s historikem Mgr. Petrem Juříkem. Zajímavé postřehy a zajímavé příběhy se líbily. Unaveni a spokojeni se vrátili na ubytovny a po večeři využili společenských místností ke společnému posezení a zábavě.
Ráno 28. 7. 2017 odjely 3 autobusy se soutěžícími na Hrad Hukvaldy, Dolní oblast Vítkovic a Landek. Odjeli jsme sice s deštěm, ale přeháňka trvala krátce a celý den opět svítilo sluníčko. Na počasí jsme měli štěstí. Nepršelo a teploty pro závody i výlety byly přímo ideální.
Večer nás už v Národním domě čekalo vyhodnocení. Akci komentovala Mgr. Alena Kudličková, předsedkyně Krajské rady Jihomoravského kraje. Ceny předávali předseda SDČR Ing. Oldřich Pospíšil, Zlatuška Paršová, předsedkyně krajské rady Moravskoslezského kraje a náměstek primátora pro sociální věci Ing. Žabka. Nejdříve byly vyhlašovány výsledky v jednotlivých kategoriích pro muže a ženy a to v kategoriích do 70 let a nad 70 let. Medailí velmi pěkných diplomů bylo rozdáno hodně. Všichni měli opravdu radost. S napětím se čekalo na vyhlášení vítězného družstva, kterým se stalo družstvo z Ústeckého kraje. Obdrželi pohár, medaile i diplomy. Na druhém místě skončilo družstvo Jihomoravského kraje a třetí kraj Vysočina. Pohár útěchy pro poslední družstvo obdržel Královéhradecký kraj. Ing. Pospíšil ocenil i nejstarší účastníky her. Zaslouží si náš obdiv pro svou vitalitu a svěžest. Předseda nezapomněl ani na organizátory celé akce a i ti dostali medaili.Po rozdání všech medailí, diplomů se napětí uvolnilo a všichni přijali s povděkem živou hudbu. Tanec, zpěv, navazování a upevňování kamarádských vztahů naplnilo motto našeho Svazu důchodců „Aby člověk důstojně žil a nebyl sám“. Těšíme se na další ročník těchto sportovních her.