JIŽNÍ ČECHY ZNOVU OŽÍVAJÍ

 


 

 

 

Dne 14. září. 2017 byla po letech faktické neexistence znovu ustavena Krajská organizace Svazu důchodců ČR v Jihočeském kraji. Na ustavující konferenci se představitelé místních organizací kraje sešli v Prachaticích. Za její přípravu a organizaci patří veliký dík paní Zdeně Hrůzové, předsedkyni MO SDČR Prachatice.

Poděkování ale patří i všem organizacím SDČR, které přes absenci krajské organizace a bez podpory vedení SDČR nepřerušily svou práci, pokračovaly ve své činnosti a pestrou škálou aktivit SDČR v kraji důstojně reprezentovaly. read more