JIŽNÍ ČECHY ZNOVU OŽÍVAJÍ

 


 

 

 

Dne 14. září. 2017 byla po letech faktické neexistence znovu ustavena Krajská organizace Svazu důchodců ČR v Jihočeském kraji. Na ustavující konferenci se představitelé místních organizací kraje sešli v Prachaticích. Za její přípravu a organizaci patří veliký dík paní Zdeně Hrůzové, předsedkyni MO SDČR Prachatice.

Poděkování ale patří i všem organizacím SDČR, které přes absenci krajské organizace a bez podpory vedení SDČR nepřerušily svou práci, pokračovaly ve své činnosti a pestrou škálou aktivit SDČR v kraji důstojně reprezentovaly.

Předsedou KO SDČR Jihočeského kraje byl v Prachaticích zvolen pan MUDr. Vladimír Dryml, který v budějovické nemocnici prodělal největší díl své lékařské praxe a stále zde má druhý domov, ve kterém tráví značnou část svého času, ale má zde také spoustu přátel, kteří si jej váží, plně mu důvěřují a stále se na něj obracejí s prosbou o radu či pomoc. Mnoha lidem zde jako chirurg zachránil život a pomohl vrátit se do života.

Jeho energie a organizační schopnosti krajská organizace Svazu důchodců potřebuje k plnému obnovení činnosti především v okresech, poznamenaných léty stagnace.

Vedení krajské organizace teď hodlá rozšířit aktivity Svazu do dalších okresů, měst a obcí, oslovit všechny zájemce o členství a pomáhat jim v činorodé práci v zájmu důstojného a plnohodnotného života v důchodovém věku.

Chce na projektech spolupracovat i s dalšími organizacemi a institucemi, které mají za cíl zlepšovat život seniorů. Na programu jsou i jednání o přeshraniční spolupráci s partnery v Rakousku a Bavorsku.

MUDr. Dryml teď požádá o přijetí jihočeskou hejtmanku, aby ji informoval o poslání a plánech SDČR v kraji.

nt

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *