Archiv pro rubriku: Fotografie

Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. Středočeského kraje

272 01  Kladno, Mostecká 3229   

e-mail: nemcova.sdcr@seznam.cz        www.sdcr-stc.estranky.cz

         Jménem Krajské rady  Svazu důchodců České republiky, p.s. Středočeského kraje, děkuji všem účastníkům  fotosoutěže na téma „Růže, symbol přátelství očima seniorů“. Opět jsme obdrželi spoustu krásných fotografií, které by si všechny zasloužily zveřejnění i na našem webu. Omluvte nás, bohužel to z kapacitních důvodů webu nejde tak, jak jsme to při vyhlašování prvních fotosoutěží původně plánovali.

             Vítězné fotografie:

  1. místo Marcela Zouharová, Praha „Přátelství ani růži mráz nespálí“
  2. místo Hana Šenfeldová, Kyšice „Lidická růže přátelství a míru“
  3. místo Milena Sobolová, Kaplice „V odkvetlé růži je i její začátek“

             Protože se ze zaslaných fotografií za dohledu odborné poroty opravdu těžko vybíraly k ocenění jen tři nejlepší, dovoluji si zde vyjmenovat i další autory a autorky, jejichž fotografie zasluhují naše uznání:

Pavel Hanžl, Ing. Hana Pokorná, Stanislav Vojíř, Věra Boštičková, Ludmila Caránková, Václav Dědek, Hana Krupičková, Tereza Polanková, Květoslava Baláková, Václava Sladovníková.

Fotografie jsou uvedeny na webu ve fotogalerii. Také je přidáme k putovní

Výstavě „Život v přírodě očima seniorů“, která bude instalována od 1.června do 31.srpna 2017 v Národopisném muzeu v Třebízi u Slaného.

            O dalších výstavách v různých místech republiky jednáme, a zejména Vaše nabídky, odkazy nebo poznámky k fotosoutěži moc ráda uvítám.

            Nakonec mi dovolte, abych opětovně poděkovala účastníkům fotosoutěže, odborné porotě a sponzorům i spolupracovníkům. Je to pro mě vždy krásná, i když organizačně velmi náročná práce stihnout nejen vyhlašované termíny, ale hlavně zodpovědně vybrat opravdu ty nejlepší fotografie. Mám skutečně radost, že se naše fotosoutěže, které vyhlašujeme již  od r. 2013, líbí a že za podpory a záštity hejtmana Středočeského kraje p. Ing. Petery můžeme z fotografií instalovat i putovní výstavy v různých místech České republiky. Během uplynulých let to byly většinou dvouměsíční výstavy ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, v Památníku Lidice, v hotelu Centro**** v Hustopečích u Brna, v městském divadle v Novém Boru spolu s krásnými výrobky našich kroužků šikovných rukou, dále v Památníku Ležáky a v prostorách Městského úřadu Buštěhrad v buštěhradském zámku.

Příspěvky k právě skončené fotosoutěži můžete opět posílat na adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz, uveřejníme je i na web stránce v rubrice Ohlasy na fotosoutěž.

Doufám, že ještě v r. 2016 nebo spíš v r. 2017 vymyslíme nějaký další  zajímavý námět, který se bude důchodcům-fotoamatérům opět líbit a budou nám fotky v hojné míře zase posílat. Určitě se o tom na našich web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz v příštích měsících dočtete.

 Hana Němcová,  předsedkyně KR SDČR Stč. kraje

image001 image003 image005

Fotosoutěž 2016

KRAJSKÁ RADA SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, p.s.  STŘEDOČESKÉHO KRAJE
www.sdcr-stc.estranky

Organizátor fotosoutěže – Krajská rada Svazu důchodců České republiky, p. s. Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229  vyhlašuje fotografickou soutěž „Růže, symbol přátelství očima seniorů“.

vyhlašuje

 fotografickou soutěž „Růže, symbol přátelství očima seniorů“

 Pozor – do soutěže mohou být e-mailem zaslány fotografie

jakýchkoliv růží!

Pozor – do soutěže mohou být e-mailem zaslány fotografie
jakýchkoliv růží!

Vyhlášení soutěže: 25. června 2016.
Konec soutěže:  31. srpna 2016.
Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 15. září 2016.

Ceny pro vítěze:

1. místo –     reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích a 2 kontejnerované keře lidických růží
2. místo –     reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích a 1 kontejnerovaný keř lidické růže
3. místo –     reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích

Krajská rada SDČR Stč. kraje dlouhodobě spolupracuje s Památníkem Lidice, proto všechny tři autory vítězných fotografií pozveme v září 2016 na vyhodnocení této fotosoutěže i k prohlídce areálu Památníku Lidice.
Krajská rada SDČR Stč. kraje může v případě dostatečného množství fotografií uspořádat další výstavu na téma „Růže, symbol přátelství očima seniorů“ nejen v Lidicích, ale i v dalších místech České republiky.

Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na nemcova.sdcr@seznam.cz. Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2016.

Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže.
Přejeme všem účastníkům soutěže hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Za organizátora fotosoutěže:
Hana Němcová
předsedkyně KR SDČR Stč. kraje

Podmínky soutěže:

Soutěžit mohou seniorky či senioři a osoby nad 55 let věku.

1.    Jednotlivé fotografie musí být v minimální velikosti 1200 x 1600 px. Tato velikost je důležitá pro případnou možnost otištění.
2.    Velikost jednoho vašeho e-mailu nesmí překročit 5 MB. Pokud se do této velikosti nevejdete, pošlete každou fotografii ve více e-mailech. Fotografie nikdy nezipujte!
3.    Fotografie samotná musí být uložena ve formátu JPG a označena jménem a příjmením autora a názvem fotografie, např. Antonín Novák, Růže symbol přátelství.jpg.
4.    V předmětu vašeho e-mailu musí být uvedeno téma soutěže.
5.    Každý e-mail musí obsahovat prohlášení, že jste autorem zasílaných fotografií, že máte vypořádána práva třetích osob, které se na vašich fotografiích objevují. Nezapomeňte na přesnou poštovní adresu pro případné zaslání výhry.
6.    Od jednoho autora lze k uvedenému tématu přihlásit maximálně 5 snímků.
7.    Do soutěže posílejte pouze fotografie, které ještě nebyly nikde uveřejněny
(např. na web stránkách, v časopisech, na výstavách apod.).
8.    Fotografie posílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo nemcova.sdcr@seznam.cz Každý e-mail označte předmětem „FOTOSOUTĚŽ  2016“.
9.    Vyhodnocení provede porota, složená ze zástupců Krajské rady SDČR Stč. kraje a odborných spolupracovníků.  Každá zaslaná fotografie bude hodnocena samostatně.
10.    Vyhlášení soutěže a vítězné fotografie budou uveřejněny na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz
11.    Soutěže se nesmí zúčastnit členové poroty.
12.    Organizátor fotosoutěže Krajská rada SDČR Stč. kraje si vyhrazuje právo
    soutěž ze závažných důvodů zastavit nebo zrušit. Důvody případného zrušení musí uveřejnit na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz
–    vyřadit ze soutěže snímky, které mohou obsahovat prvky násilí nebo budou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy
–    vyřadit ze soutěže snímky, nebudou-li zaslány podle podmínek této soutěže
–    se zaslanými fotografiemi nakládat pro svou propagaci na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz bez dalšího souhlasu autora.
13.     Fotografie zaslané do soutěže se nevracejí.
14.     V případě osobního nevyzvednutí ceny požádá autor e-mailem nebo dopisem organizátora soutěže o zaslání poštou. Neučiní-li to, cena propadá ve prospěch dalšího pokračování fotosoutěží.
15.     Organizátor fotosoutěže nezodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastník soutěže bere na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace včetně omezené možnosti ověření doručené zprávy.
16.    Fotografie k tématu „Růže, symbol přátelství očima seniorů“ označte názvem, datem vzniku fotografie, jménem a adresou autora, věkem autora a telefonem nebo e-mailem.

Krajská rada SDČR Středočeského kraje, p. s. prohlašuje, že zaslané fotografie nebudou bez souhlasu autora poskytnuty třetí straně a také bez souhlasu autora nebudou komerčně využity. Autoři fotografií souhlasí s uveřejněním vybraných fotek na uvedených web stránkách nebo v měsíčníku Doba seniorů. Nejlepší snímky může organizátor fotosoutěže použít i na souhrnné výstavě.
Účastí ve fotosoutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla této soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo nepravdivé prohlášení pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které mohou tímto jeho jednáním vzniknout (autorská práva) a je povinen odškodnit nebo bránit organizátora soutěže před případnými následky.

————————————

Ceny do fotosoutěže:

Památník Lidice
image001
Krajská rada SDČR Středočeského kraje
image003
Odborná spolupráce
Klubko 55, reklamní a umělecká agentura Kladno
image005

Fotosoutěž Krajské rady Svazu důchodců ČR Středočeského kraje

Propozice k vyhlášení nové fotosoutěže Krajské rady Svazu důchodců ČR Středočeského kraje naleznete ZDE .

Jak stáhnout dokument?

Ukazatelem myši najedete na slovo “ZDE”.

  1. Kliknete PRAVÝM tlačítkem myši na slovo “ZDE” a z nabídky, která se objeví vyberete (kliknutím na levé tlačítko myši) Uložit odkaz jako.
  2. Uložíte k sobě do počítače (pamatujte si kam ukládáte – zda na Plochu, do Dokumentů, apod.).
  3. Na ikonu uloženého dokumentu 2x kliknete myší (dvojklik), čímž se soubor otevře a vy si můžete dokument přečíst.

Vyhodnocení fotosoutěže „Bojnice očima českých seniorů“

    Fotosoutěž, vyhlášená Krajskou radou Svazu důchodců ČR Středočeského kraje, opět nezklamala. Z došlých fotografií vybrala odborná porota následující vítěze:

Téma – „Bojnice očima českých seniorů“:

1. místo: Soňa Prachfeldová – Podvečerní Bojnice

2. místo: Dr. Vladimír Kenša – Pohled na bojnický hrad

3. místo: Bronislav Tučný – Mezinárodní „trojsetkání“ stomiků v Bojnicích

Mezi dalšími autory fotografií se nám líbí soubory od pana Rudolfa Horáka, paní Jiřiny Kletečkové, Hany Wolfové, Bedřišky Klíchové, pana Rudolfa Wolfa a paní Marie Redinové. Nejen vítězné fotografie, ale i některé další od jmenovaných autorů zařazujeme  na výstavu ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, která bude zahájena 25. září a potrvá až do 30. listopadu 2014.

Další téma – „Bojnice včera a dnes očima českých seniorů“ – bohužel nemůžeme vyhodnotit, došlo jen několik fotografií.

Všem soutěžícím za jejich zájem o fotosoutěž děkujeme a věříme, že i v dalších měsících se s mnohými opět setkáme. Připravujeme na začátek příštího roku ve spolupráci s Památníkem Lidice fotosoutěž „Památná místa očima seniorů“, a z nejlepších došlých fotografií opět uděláme výstavu.

Hana Němcová