Archiv pro rubriku: Hudba a tanec

PĚVECKÝ SOUBOR MěO SD Č. BUDĚJOVICE ROZMARÝN SLAVÍ 20 let

Pěvecký soubor Budějovice

 

Náš ženský pěvecký sbor byl založen v únoru r. 1996 profesorem A. Hejdou z Pedagogické fakulty v Č. Budějovicích. Média mu dala jméno “Zpívající babičky”. V té době to bylo naprosto ojedinělé pěvecké uskupení. Po skonu p. Hejdy se ujala vedení paní učitelka Růžena Golombková, a m. j.  vynikající klavíristka. Od roku 1999 jsme se nazvaly ROZMARÝN. Měly jsme velký repertoár skladeb pro ženské sbory od B. Smetany, A. Dvořáka, J.B.Foerstera, J. Brahmse, L.v.Beethovena a některé dosud zpíváme. Sbor reprezentoval Jihočeský kraj na Mezinárodním dnu seniorů v Praze, několikrát vystupoval v družebním městě Pasově v SRN, vystoupil ve Veselí n. L. při příležitosti 150. výročí narození TGM, svěcení zvonu na šumavské Kvildě aj.  Paní Golombkovou po jejím onemocnění vystřídala Mgr. Anna Postlová, pod jejímž obětavým vedením sbor dále vystupoval na různých místech naší republiky, zvláště v  Jižních Čechách. Prachaticích aj).  Žádány jsou zejména lidové písně  (úpravy  F. Chodura, M. Křížek, A. Špaček, P. Eben, L. Chvátal,  L. Havel a d.), aby si babičky a dědečkové s námi mohli zazpívat.  Největší odměnou je pak potlesk a radost či dojetí v tvářích posluchačů. Užily jsme si i chvilky slávy při vystoupení v zahradách Senátu ČR v Praze v srpnu roku 2014 a téhož roku s vánočním programem na českobudějovickém nám. Př. Ot. II. Pravidelně zpíváme na hřbitově 8. května  u pomníku obětí heydrichiády, bývalým vojákům ke Dni veteránů, na akcích Seniorská píseň, a samozřejmě na členských schůzích MěO svazu důchodců. Spolupracovaly jsme i se skladatelem a pedagogem  LŠU Ladislavem Havlem, který nám věnoval několik písníJeho nedávný skon nás zaskočil a velmi zarmoutil.  V současné době zkoušíme v KC Máj, sbor má 21 členek, z nich 15 je v něm od jeho založení. Náš průměrný věk je 75 let, ale stále s chutí zpíváme a rády přivítáme nové členky.  Děkujeme všem bývalým sbormistrům  za vše, co pro náš sbor vykonaly, paní Mileně Bursíkové za obětavou práci jednatelky, kronikářkám, členkám sboru za obětavou a svědomitou  docházku na zkoušky a vystoupení a hlavně vedení města Č. Budějovic a MO svazu důchodců za jejich finanční a materiální podporu. DÍKY.     Za Rozmarýn  M. Malá.
Více zde: http://sdcb.webnode.cz/pevecky-soubor-rozmaryn/

 

Úspěšný 5. ročník Seniorské písně v Českých Budějovicích

    V pátek 14. června 2013 uspořádala českobudějovická Městská organizace Svazu důchodců ČR v sále Gerbera od 14 hodin pod záštitou Krajského úřadu jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice již 5. ročník akce “SENIORSKÁ PÍSEŇ”.

    Úvodem přivítal předseda organizace Ing. Jiří Polánský přítomné a poděkoval panu hejtmanovi Mgr. Jiřímu Zimolovi a primátorovi města Mgr. Juraji Thomovi za převzetí záštity. Poté se ujal slova místopředseda MěO  SDČR Zdeněk Škoda, který uváděl jednotlivé vystoupení účinkujících.

    První vystoupil s pásmem jihočeských lidových písní ženský soubor Rozmarýn, vedený sbormistryní Miloslavou Malou. Tento soubor úspěšně reprezentuje českobudějovickou MěO SDČR od roku 1996.  Dále se představilo 4TRIO z Mladé Boleslavi ve složení Eva Drahotová, Magda Piroutková, Věra Navrátilová a Ludmila Moravcová s pásmem lidových písniček. Náš soubor ROZMARÝN  zatančil v krojích ještě ĆESKOU BESEDU. S taneční skupinou nacvičila toto pásmo Eva Tomášková.

    Potom přišel na řadu ženský pěvecký sbor z Kunovic s názvem TETIČKY. S vedoucí Ludmilou Turčínskou zazpívaly v krojích veselé moravské písničky. S nimi se představil také OLD STARS HRADIŚŤANU – mužský sbor z Uherského Hradiště s pásmem “Široká dolina u Kunovic”, umělecký vedoucí je Zdeněk Ondrášek.

    Jako každoročně se představily publiku DOBŔANSKÉ BÁBINKY – PĚVECKÝ A TANEČNÍ SOUBOR, vedený Ing. Františkem Boučkem, který doprovází soubor na heligonku, a vedoucí Jiřinou Boučkovou, která připravila taneční choreografii pásmo “PÍSNÉ O PIVU”. Pak následoval program “RETRO MUSIC” – staré šlágry třicátých a čtyřicátých let minulého století – zazpívalo opět mladoboleslavské 4TRIO. Posledním bodem odpoledne bylo veselé pásmo “NA HRADIŚŤSKÝCH LÚKÁCH”, kde společně účinkovali  TETIĆKY a OLD STARS HRADIŚŤANU.

    Po tomto veselém a pěkném programu poděkoval předseda MěO SDČR Ing. Jiří Polánský všem souborům i organizátorům a kladně zhodnotil celou akci. Dík patří hlavně člence výboru Jaroslavě Studené za veškeré organizování této náročné akce. Bylo to krásné odpoledne.

Eva Vejrostková, dlouholetá členka MěO SDČR České Budějovice

Seniorská píseň 2013 (České Budějovice)

    Již popáté zazní písně seniorů v Českých Budějovicích. V pátek 14. června ve 14.00 hodin v Gerbeře se sejdou účinkující z pěti hudebních, pěveckých a tanečních souborů, aby svým vrstevníkům předvedli, jak je možné se dobře a účelně bavit.

    Hlavním organizátorem  5. ročníku je Svaz  důchodců, občanské sdružení MěO České Budějovice. Akce je realizována s finanční účastí Statutárního města České Budějovice a Krajského úřadu jihočeského kraje.

    Doprovodné slovo bude mít pan Zdeněk Škoda.

    Seniorskou píseň zahájí ženský pěvecký sbor ROZMARÝN z pořádajícího Svazu důchodců pod taktovkou paní Miloslavy Malé. Letos se soubor představí Českou besedou, kterou s členkami nacvičila paní Eva Tomášková. Hlavním iniciátorem České besedy byl básník a velký tanečník Jan Neruda, který chtěl obohatit ve 2. pololetí 19 století atmosféru bálů na Žofíně v Praze. Česká beseda měla velký úspěch a později ve 20. století se tančila vždy, když českému národu bylo těžko.

    Česká beseda v podání Rozmarýnu připomene seniorům jejich mládí a určitě si všichni společně zazpívají.

    Dále se v programu představí DOBŘANSKÉ BÁBINKY. Činnost souboru byla znovu obnovena v roce 2004 a to v rámci ZUŠ Dobřany. Vedení souboru se ujala pí. Magda Vozárová za klavírního doprovodu ředitele ZUŠ p. Jana Vozára.

    Náplň souboru byla zaměřena především na zpěv lidových písní a vánočních koled v dvojhlasém i trojhlasém provedení. Od r. 2005 se soubor zaměřuje i na taneční vystoupení se zpěvem a to jak lidové tance, tak i country tance a další scénická pěvecká a taneční vystoupení na reprodukovanou hudbu nebo za doprovodu živé hudby. Taneční vystoupení vznikají pod vedením pí. Miloslavy Beštové a pí. Jiřiny Boučkové. Na heligonku doprovází p. František Bouček.
Soubor vystupuje na různých akcích v celém Plzeňském kraji, především na akcích pořádaných pro seniory, v domovech pro seniory, v sociálních ústavech, na bálech, při vánočních akcích a pod.

    Novým účastníkem Seniorské písně bude pěvecký sbor 4 TRIO z Mladé Boleslavy. Posledních 20 let zpívá TRIO ve složení Eva Drahotová, Magda Piroutková, Věra Navrátilová a dnešní seniorské TRIO+1 doplnila před několika lety Ludmila Moravcová. Zpívají nejen Trefilovy úpravy, ve svém repertoáru mají také písně „Dívčího tria Čs. státního souboru písní a tanců“.

    V současné době se pouštějí i do čtyřhlasů – odvážné dámy! Všechny jsou členkami pěveckého sboru Boleslav. Seniorské (s novým názvem) 4TRIO (J …už dávno nejsme děvčata… J) zpívá a rozdává radost při vernisážích, zpestřuje programy „křtů“ nových knížek, je zváno na slavnostní schůze nebo shromáždění zahrádkářů či turistů, přispívá ke slavnostní atmosféře programů baráčnických slavností i různých seniorských akcí, mnohokrát již reprezentovalo město Mladá Boleslav při akcích pořádaných magistrátem. A protože jim všem to dohromady velice krásně zní, odměnou jim bývá potlesk vděčných posluchačů a hřejivý pocit, že někomu svým zpíváním udělaly radost a vykouzlily úsměv na tváři.

    Věříme, že tomu bude i u budějovických seniorů. TETIČKY z Kunovic vystupovaly na 2. ročníku Seniorské písně a měly u českobudějovických diváků velký úspěch. Na letošní Seniorskou píseň přivezou sebou další moravský soubor a to mužský sbor OLD STARS Hradišťan. Na tento sbor se velice těšíme a věříme, že bude velkým překvapení  a obohacením Seniorské písně.

    Českobudějovičtí senioři, ale i další zájemci o pěknou zábavu, kteří přijdou v pátek 14.června do Gerbery určitě nebudou litovat, prožijí  plnohodnotné odpoledne plné nádherné hudby, zpěvu a tance.

Jaroslava Studená, SD ČR MěO České Budějovice

senior_pisen_2013.jpg