Archiv pro rubriku: Kraj Jihočeský

JIŽNÍ ČECHY ZNOVU OŽÍVAJÍ

Dne 14. září. 2017 byla po letech faktické neexistence znovu ustavena Krajská organizace Svazu důchodců ČR v Jihočeském kraji. Na ustavující konferenci se představitelé místních organizací kraje sešli v Prachaticích. Za její přípravu a organizaci patří veliký dík paní Zdeně Hrůzové, předsedkyni MO SDČR Prachatice.

Poděkování ale patří i všem organizacím SDČR, které přes absenci krajské organizace a bez podpory vedení SDČR nepřerušily svou práci, pokračovaly ve své činnosti a pestrou škálou aktivit SDČR v kraji důstojně reprezentovaly.

Předsedou KO SDČR Jihočeského kraje byl v Prachaticích zvolen pan MUDr. Vladimír Dryml, který v budějovické nemocnici prodělal největší díl své lékařské praxe a stále zde má druhý domov, ve kterém tráví značnou část svého času, ale má zde také spoustu přátel, kteří si jej váží, plně mu důvěřují a stále se na něj obracejí s prosbou o radu či pomoc. Mnoha lidem zde jako chirurg zachránil život a pomohl vrátit se do života.

Jeho energie a organizační schopnosti krajská organizace Svazu důchodců potřebuje k plnému obnovení činnosti především v okresech, poznamenaných léty stagnace.

Vedení krajské organizace teď hodlá rozšířit aktivity Svazu do dalších okresů, měst a obcí, oslovit všechny zájemce o členství a pomáhat jim v činorodé práci v zájmu důstojného a plnohodnotného života v důchodovém věku.

Chce na projektech spolupracovat i s dalšími organizacemi a institucemi, které mají za cíl zlepšovat život seniorů. Na programu jsou i jednání o přeshraniční spolupráci s partnery v Rakousku a Bavorsku.

MUDr. Dryml teď požádá o přijetí jihočeskou hejtmanku, aby ji informoval o poslání a plánech SDČR v kraji.

nt

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky.

Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes.

Po vystoupení hostů a slibu rozhodčích hry slavnostně zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, Ing. Oldřich Pospíšil.

Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou.

Vyhlášení výsledů se konalo ve dvacet hodin. Zúčastnila se ho a ceny také předávala, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeona Zikmundová. První cenu získalo a pohár si odvezlo, družstvo Plzeňského kraje.

Po vyhlášení výsledů následovala zasloužená zábava.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, a těšit se na hry příští.

DSC_9832
Ve svém vystoupení paní ministryně pozdravila účastníky her, vyjádřila svou podporu seniorským aktivitám a ocenila práci svazu.
DSC_9856
Za Jednotu důchodců na Slovensku, krajskou organizaci Košice, účastníky pozdravil Ján Matúško. Československý reprezentant v zápase a také mistr Československa. Tedy osoba sportovně a přátelsky opravdu povolaná.
DSC_9855
Ve stejném duchu vystoupil i předseda Jednoty důchodců na Slovensku, pan Dr. Michal Kotian.
DSC_9846
Zdravice rektora Policejní akademie pana Josefa Salače. Především díky němu hry proběhly příjemném prostředí s téměř dokonalým zázemím a servsem.
DSC_9842
František Prášek, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Také člověk, který má ke sportu velice blízko – celoživotní sportovec, prvoligový volejbalista a dodnes v pohybových aktivitách stále činný.
DSC_9781
Ivan Vodák, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Nejen hlavní organizátor her, ale také jejich modrátor.
DSC_9864
Zdravice předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Zdeňka Pernese.
DSC_9859
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9860
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9861
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9863
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9822
Ano, ano, tady jsme my, rozhodčí!
DSC_9762
Liberecká skvadra.
DSC_9765
Jako za starých časů Ján Matúško stojí, odhodlaný zvítězit, vstříc sportovnímu klání. Tentokrát ne jako zápasník, ale jako kouč stejně odhodlaných důchodců.

DSC_9773

DSC_9783

DSC_9782

DSC_9870
Hlavní rozhodční her přednáší slib rozhodčních.
DSC_9871
Rozhodční slibují poctivost, spravedlnost a dodržování pravidel.

DSC_9835

Už jen ministerská prosba tomu nahoře o pěkné počasí a může se začít.

DSC_9811
Odmáváno! Předseda Svazu důchodců ing. Pospíšil popřál zúčastněným mnoho úspěchů a zahájil hry.
DSC_9756
Poslední instrukce před zahájením her.
DSC_9895
Slovenští lídři svlékli své smokingy, oblekli se do sportovního a vyrazili koučovat své týmy.
DSC_9890
Foto se slovenskými přáteli musí být. Zleva Miloslav Mrština, Ján Mutúško, ing. Oldřich Pospíšil a Michal Kotian.
DSC_9885
Tentokrát v malinko jiném složení.

DSC_9986

DSC_9983

DSC_9980

DSC_9979
Některé reprezentantky se doslova vznášely. Škoda, že organizátoři nepřizvali nikoho z olympijského výboru. Tady by byla nominace na Rio de Janeiro bezpochyby jistá.

DSC_9975

DSC_9967

DSC_9963

DSC_9960

DSC_9955
Vrh kuličkami vyžaduje opravdovou zručnost a cvik.
DSC_9944
Tato disciplína je vlastně něco jako Wimbledon. I tady jsou třeba pevné nervy, odhodlání a nasazení.
DSC_9936
Já nic, já muzikant.
DSC_9827
Rozhodčí byli během celých závodů pod nepřetržitou kontrolou šéfa.
DSC_9799
Také se bylo čemu srdečně zasmát.

DSC_9938

DSC_9937

DSC_9935

DSC_9931

DSC_9929

DSC_9927

DSC_9916

DSC_9907

DSC_9905

DSC_9899   DSC_9818

DSC_9796

DSC_9786     DSC_9770   DSC_9760

DSC_0072
Někdy předseda poslouží i jako fotograf.

DSC_9757

DSC_0065

DSC_0048

DSC_0039

DSC_0034

DSC_0012

DSC_0011

DSC_0005
Nejen ženy aspirovaly na olympijské hry v Brazílii. I muži podávali úctyhodné výkony.
DSC_0075
Vyhlášení výsledků zahájil svým vystoupení předseda svazu ing. Pospíšil. Přivítal paní náměstkyni ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeonu Zikmundovou, ocenil hladký a ukázněný průběh her.

DSC_0078

002

DSC_0081
Vyhlašování výsledků bedlivě sledovali i předseda kontrolní a revizní komise SDČR Petr Kalábek a místopředseda SDČR  František Prášek.

001

DSC_0085

DSC_0083
Hry nelze hodnotit jinak, než jako velice vydařené. Svědčí o tom i rozzářená tvář předsedy SDČR ing. Pospíšila.

 

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV na III. SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORU v PRAZE      

                                                                             

 1.          PLZEŃSKÝ KRAJ – RSČR
 2.          JIHOMORAVSKÝ KRAJ SDČR
 3.          OLOMOUCKÝ KRAJ – RSČR
 4.          KRAJ VYSOČINA – SDČR
 5.          KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ SDČR
 6.          ÚSTECKÝ KRAJ SDČR
 7.          MĚSTSKÝ VÝBOR SDČR PRAHA
 8.          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SDČR
 9.          MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ PRAHA – RSČR
 10. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – KOŠICE
 11. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – ŽILINA
 12. JIHOČESKÝ KRAJ – RSČR
 13. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RSČR
 14. PLZEŇSKÝ KRAJ SDČR
 15. KARLOVARSKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ČSSD – 1

KRAJ VYSOČINA – RSČR

 1. ZLÍNSKÝ KRAJ SDČR
 2. LIBERECKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ĆSSD – 2

 1. PARDUBICKÝ KRAJ SDČR

                  LIBERECKÝ KRAJ – RSČR

 1. STŘEDOČESKÝ KRAJ SDČR
 2. ZLÍNSKÝ KRAJ – RSČR

                 

11 DRUŽSTEV  od  SDČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–    2  /  4  /  5  / 6  /  7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

8 DRUŽSTEV  od   RSČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–  1 / 3 / 9 / 12 / 13 / 15 / 18 / 19 /

2  DRUŽSTVA –  KLUB Senioru ČSSD – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  15 / 17 /

 2 DRUŽSTVA – JDS – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  10 / 11 /

DSC_0051
Areál Policejní akademie v Praze.

PĚVECKÝ SOUBOR MěO SD Č. BUDĚJOVICE ROZMARÝN SLAVÍ 20 let

Pěvecký soubor Budějovice

 

Náš ženský pěvecký sbor byl založen v únoru r. 1996 profesorem A. Hejdou z Pedagogické fakulty v Č. Budějovicích. Média mu dala jméno “Zpívající babičky”. V té době to bylo naprosto ojedinělé pěvecké uskupení. Po skonu p. Hejdy se ujala vedení paní učitelka Růžena Golombková, a m. j.  vynikající klavíristka. Od roku 1999 jsme se nazvaly ROZMARÝN. Měly jsme velký repertoár skladeb pro ženské sbory od B. Smetany, A. Dvořáka, J.B.Foerstera, J. Brahmse, L.v.Beethovena a některé dosud zpíváme. Sbor reprezentoval Jihočeský kraj na Mezinárodním dnu seniorů v Praze, několikrát vystupoval v družebním městě Pasově v SRN, vystoupil ve Veselí n. L. při příležitosti 150. výročí narození TGM, svěcení zvonu na šumavské Kvildě aj.  Paní Golombkovou po jejím onemocnění vystřídala Mgr. Anna Postlová, pod jejímž obětavým vedením sbor dále vystupoval na různých místech naší republiky, zvláště v  Jižních Čechách. Prachaticích aj).  Žádány jsou zejména lidové písně  (úpravy  F. Chodura, M. Křížek, A. Špaček, P. Eben, L. Chvátal,  L. Havel a d.), aby si babičky a dědečkové s námi mohli zazpívat.  Největší odměnou je pak potlesk a radost či dojetí v tvářích posluchačů. Užily jsme si i chvilky slávy při vystoupení v zahradách Senátu ČR v Praze v srpnu roku 2014 a téhož roku s vánočním programem na českobudějovickém nám. Př. Ot. II. Pravidelně zpíváme na hřbitově 8. května  u pomníku obětí heydrichiády, bývalým vojákům ke Dni veteránů, na akcích Seniorská píseň, a samozřejmě na členských schůzích MěO svazu důchodců. Spolupracovaly jsme i se skladatelem a pedagogem  LŠU Ladislavem Havlem, který nám věnoval několik písníJeho nedávný skon nás zaskočil a velmi zarmoutil.  V současné době zkoušíme v KC Máj, sbor má 21 členek, z nich 15 je v něm od jeho založení. Náš průměrný věk je 75 let, ale stále s chutí zpíváme a rády přivítáme nové členky.  Děkujeme všem bývalým sbormistrům  za vše, co pro náš sbor vykonaly, paní Mileně Bursíkové za obětavou práci jednatelky, kronikářkám, členkám sboru za obětavou a svědomitou  docházku na zkoušky a vystoupení a hlavně vedení města Č. Budějovic a MO svazu důchodců za jejich finanční a materiální podporu. DÍKY.     Za Rozmarýn  M. Malá.
Více zde: http://sdcb.webnode.cz/pevecky-soubor-rozmaryn/

 

Předvánoční seniorská píseň

Městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích uspořádala ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 14 hodin v DK Slavie „Předvánoční seniorskou píseň“. Úvodem měl proslov předseda Zdeněk Kamiš a popřál všem pěkný zážitek. Manažerkou celého pořadu byla Jaroslava Studená, která uváděla všechna vystoupení.

Jako první se představil taneční soubor SLUNEČNICE, jehož vedoucí je Eva Tomášková a nacvičila Pavla Pelantová. Následoval pořad pěveckého souboru RADOSTNÉ PŘÁTELSTVÍ z Prachatic, sbormistryně Mgr. Emilie Popielová, úvodní slovo Jaromír Popiel. Hosté sestry Jarmila a Maruška Šímovy zazpívaly vánoční písně. Poté zahráli KAMARÁDI– HARMONIKÁŘI veselé písničky, při kterých si zazpívali.  Od 16 hodin se představil taneční folklórní soubor RADOST z Kamenného Újezdu s dudáckou muzikou BEDRNÍK. Duší obou souborů je Jiří Letovský. Posledním číslem byla country kapela  SHLUKLÍ PŘÁTELÉ, s vedoucím Rosťou Lounkem, která zahrála koledy.

Předseda MěO SD Zdeněk Kamiš poděkoval všem za krásné zážitky a předal vedoucím květiny. Dík patří všem účinkujícím a hlavně Jaroslavě Studené, která vše připravila a řídila.

                                                               Eva Vejrostková, MěO Svazu důchodců ČR, České Budějovice

Z dějin knihtisku (České Budějovice)

    Přednáška pozvané paní Mgr. Heleny Stejskalové, vedoucí vědeckého oddělení Jihočeského muzea, byla v klubu městské organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích dne  11. února 2014 na téma “Z dějin knihtisku” velmi zajímavá.

    Knihy v této části Evropy mají za sebou víc než tisíciletý vývoj a polovina tohoto časového úseku byla zasvěcena rukopisům či kodexům. Historie tištěných knih v českém jazyce začíná s vydáním Trojánské kroniky v roce 1468.  Ve středověku byly počátky české poezie i prózy a byl vydán první český překlad bible. Obdiv zasluhují iluminované rukopisy, vytvořené za vlády Karla IV., a to i přesto, že za vlády jeho syna Václava IV. došlo v umění iluminace k úpadku. Na historickém vývoji českých knih lze zřetelně dokázat, že zatímco ve svobodných dobách bývá knižní umění po umělecké i vědecké stránce na vzestupu v souladu s rozvojem celé společnosti, v údobích útisku znamená také úpadek knih.

    České knihy dosáhly v 16. století evropské úrovně v podobě prací Jiřího Melantricha z Aventina a jeho zetě Daniela Adama z Veleslavína i v produkci ivančicko-kralické  českobratrské tiskárny. Do tohoto období spadají nejpodstatnější úspěchy, dosažené českou knižní produkcí. Mimořádných úspěchů bylo dosaženo  též v přírodních vědách, historii, právu, astronomii i astrologii, medicíně a ve všech humanitních oborech.

    Česká kniha sehrála významnou roli i v 19.století v hnutí národního obrození. Znovuoživení českého jazyka i moderní české poezie a prózy položilo základy obrození politickém, završeném vytvořením československého státu. Celé toto hnutí však bylo možné jen za cenu velkých obětí jak jednotlivců, tak celého  národa. Za zmínku stojí Máchův “Máj”, který byl vytištěn vlastním nákladem autorovým, dále hubené honoráře, vyplácené Boženě Němcové za její “Babičku” i za její další knihy.V tomto století se celý národ  také skládal na provoz Matice České. Nelze zapomenout, že kromě literárních děl ilustrovali knihy dva slavní malíři Josef Mánes a Mikoláš Aleš.

    Ve druhé polovině 19. století bylo založeno několik významných nakladatelství. Za všechny se alespoň uvádí rozsáhlá činnost Jana Otty. Ottův slovník naučný byl nepochybně nejvýznamnějším počinem Ottova nakladatelství. K proslulým titulům patří též Svět zvířat od německého zoologa Alfreda Brehma i Ottův zeměpisný atlas, kapesní sborník nebo sborník naučný. Autorka přednášky ještě na závěr  hovořila o digitalizaci a knižní značce “Ex libris”.

    Byl to pěkný pořad a členka výboru MěO SDČR  Jana Petříková poděkovala paní Mgr. Stejskalové za nás všechny.

Eva Vejrostková členka MěO SDČR České Budějovice

Přednáška v klubu Svazu důchodců (České Budějovice)

    Úterní pořad v klubu Městské organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích dne 28. ledna 2014 byl opět velmi zajímavý. Mezi naše členy přišel pozvaný pan PhDr. Vlastimil Kolda a jeho přednáška byla na téma “Poklady českobudějovického archivu”.

Českobudějovický archiv je instituce, která se stará o uchování povědomí o historii Českých Budějovic. Zabývá se písemnými památkami a dokumenty, které sahají od 13. stol. po současnost (např. z činnosti městské správy je v archivu uloženo vše, co zůstalo od 14. století až do dnešní doby, souhrnné písemnosti o školství, o privilegiích i právech města, o činnosti řemeslnických cechů podle oborů). Písemností je celá řada a zajímavá je např. latinsky psaná listina krále Václava II. ze 13. stol. o rychtářství v Českých Budějovicích. Rychtářem král jmenoval Klarice, který měl velkou pravomoc a měl pod sebou hodně pomocníků.

První zmínka o Českých Budějovicích pochází z března roku 1265, kdy zvíkovský purkrabí byl pověřen králem Otakarem II., aby na místě soutoku Malše a Vltavy založil nové město. Purkrabí určil pozemky pro dominikánský řád, který na tomto místě nechal postavit kostel a klášter a postupně bylo založeno město České Budějovice. V budějovickém archivu je mnoho tisícovek písemností od dávných staletí. Pozoruhodná je listina od Karla IV. z roku 1351. Král ji vydal přímo v Českých Budějovicích během jednoho ze svých šesti pobytů ve městě. Týkala se výsad města  –  například mílové právo znamenalo, že míli od Českých Budějovic se nesměl nikdo z řemeslníků usadit (mimo kovářů). Dále Karel IV. přiznal městu právo, že pokud českobudějovický měšťan provede nějaký čin jinde, musí být dopraven k potrestání zdejším rychtářem. V archivu je také 7.000 svazků městských knih a první byla založena roku 1375. Je v ní několik set záznamů a desky byly opatřeny zámkem. Byly tam záznamy všeho druhu  –  dlužní úpisy, prodeje domů, výslechy na mučidlech. V jiných knihách jsou zase zápisy o stavbě Černé věže, kašně Samson i o žádostech občanů, kteří se chtěli usídlit ve městě. O všechny dokumenty se musel někdo starat a také se dlouho hledalo místo, kam to vše uložit. V roce 1870 byl ustanoven první archivář jménem Farář. Za první republiky vedl archiv František Miroslav Čapek. Autor se ještě zmínil o perličce, že císař František Josef I. se zastavil na 4 dny v Českých Budějovicích, neboť se nedaleko konaly manévry vojsk.

Nakonec pan doktor Kolda ukázal přítomným seniorům několik historických fotografií ze začátku 20. století, jak to zde vypadalo. Všem se vyprávění moc líbilo a členka výboru MěO SDČR  Jana Petříková poděkovala za tento krásný pořad a pan Dr. Kolda nás pozval příležitostně do budějovického archivu, který sídlí v Rudolfovské ulici č. 40.

Eva Vejrostková, členka MěO SDČR České Budějovice

Jižní Čechy bezpečně (České Budějovice)

    První letošní pořad 7. ledna 2014 v klubu Městské organizace Svazu důchodců ČR České Budějovice byl pro členy nejen zajímavý, ale jistě i důležitý. Členka výboru pí Jana Petříková pozvala p. Ing. Petra Pilaře a p. Václava Kováře, krajského koordinátora BESIP pro Jihočeský kraj, kteří uvedli program “Jižní Čechy bezpečně“.

Úvodem hovořil Ing. Pilař podrobně o akci “Ochrana silniční dopravy”, nad kterou převzal záštitu pan hejtman Mgr. Jiří Zimola. Je třeba, aby se lidem v jihočeském kraji žilo lépe a bezpečně. Proto bylo důležité v roce 2012 téma “Bezpečnost  na silnicích”. Bezpečnost chodců i cyklistů je při špatné viditelnosti velmi svízelná a proto je důležité nosit na ochranu bezpečnosti reflexní pásky, které Ing. Pilař přítomným rozdal.

Dále se ujal slova Václav Kovář a hovořil o bezpečnosti silničního provozu seniorů, neboť tato skupina je na ulicích i silnicích nejvíce ohrožena.

Z celkové populace občanů je 16% seniorů a v dalších letech se pravděpodobně zvýší na 25 – 30%. V roce 2012 bylo usmrceno 684 účastníků silničního provozu, z čehož bylo 146 chodců a 64 cyklistů. Více než 45% zemřelých z těchto nejzranitelnějších kategorií bylo z řad našich seniorů.

Nejvíce dopravních nehod bylo v zimních měsících mezi 16 – 19 h. Na svědomí to má snížená viditelnost a zhoršené povětrnostní podmínky.

Václav Kovář uvedl dvě zajímavá videa “Jak  se chovat na silnici” a “O cyklistovi na silnici”. Jednalo se například o chování chodců na označeném přechodu. Zajímavé ukázky byly o cyklistce se psem na vodítku, což je nebezpečné a zakázané. Cyklista též nesmí vozit na kole velký předmět, např. kosu nebo rybářský prut. Dále je nutné mít na kole světlo, odrazky, zvonek i brzdu. Alkohol také na kolo nepatří, neboť kolo je stejný dopravní prostředek jako auto a cyklista je účastník silničního provozu. Pro bezpečnost musí cyklista kolo na chodníku vést. Přilba je nutná, ale není povinná. Cyklisté nesmí jezdit na silnici vedle sebe, ale jen za sebou. Je třeba organizovat besedy BESIP, neboť nehodovost v naší republice je na špatné úrovni s porovnáním s ostatními státy v EU.

Nakonec pronesl Ing. Pilař, že je opravdu vhodné nosit reflexní pásky pro svou bezpečnost. Dal k tomu dobrou radu, že cyklisté si mají dát pásku na levý kotník a chodci na zápěstí pravé ruky. S reflexní páskou je chodec i cyklista lépe vidět. Reflexní materiály, které výrazně zvyšují bezpečnost za snížené viditelnosti, jsou k dostání v prodejnách cyklistických potřeb a pracovních obleků. Autor přednášky ukázal účastníkům reflexní vestu i bundu a rozdal též letáčky “Chraňte sebe i své blízké” a “Naučné stezky v okolí ČB”.

V následující krátké besedě se přítomní ptali na bruslaře kolečkových bruslí v ulicích i na silnicích, což je bohužel problém dnešní doby. Dále jaké jsou pokuty pro neukázněné cyklisty i chodce.

Pan Ing. Pilař poděkoval za pozornost, kterou všichni věnovali výkladům i videu. Dík za takové potřebné programy.

Eva Vejrostková, členka MěO SDČR České Budějovice

Vyprávění o Islandu (České Budějovice)

    V úterý 1. října 2013 byl opět v klubu českobudějovického Svazu důchodců ČR velmi zajímavý program. Paní Blanka Klimešová vyprávěla o Islandu a obrazem i slovem vše provázel fotograf pan Jan Pirgl. Nezávisle na sobě byli oba v roce 2007 na Islandu.

    Paní Klimešová tam byla 5 dnů s přítelkyní s jednou brněnskou cestovkou a čtveřice mladých lidí putovala během tří týdnů na přelomu července a srpna po tomto ostrově.  Island měří 110.000 km2 a má cca 300.000 obyvatel. Z toho je v hlavním městě Reykjaviku  200.000 obyvatel a na  ostatním území  jich žije 100.000, většinou na farmách. Východní část ostrova je skoro neobydlená. V této zemi je cca 200 sopek a některé jsou činné. Gejzíry i horké prameny vyvěrají na různých místech a jsou tam přírodní termální koupaliště. Také je tam spousta vodopádů a zvláštní desky (praskliny), které geologové zkoumají.

    Za zmínku stojí krásné Duhové hory, jedno z nejkrásnějších míst Národního parku. V NP jsou též kampingy pro turisty. Jediná asfaltka vede kolem celého ostrova a všude je písečný podklad. Na Islandu jsou zvláštní koně, které využívají obyvatelé na farmách. Používají se tam terénní vozy i autobusy na vysokých kolech. V létě je tam hodně světla i v noci, v zimě je tam pak velmi dlouhá noc. Island má ještě jednu zvláštnost. Asi v roce 830 byl tento ostrov osídlen a byl tam potom utvořen nejstarší parlament na světě. Prohlédli jsme si i pozůstatky skanzenů, původních obydlí prvních obyvatel. Také je tam cca 300 kapliček i malé hřbitůvky.

    Pan Pirgl přinesl na ukázku cestovní deníček s fotografiemi o putování  po Islandu, který daroval členům do klubu i s 15 fotografiemi. Členka výboru SD poděkovala hostům za tento hodnotný pořad.

Text: Eva Vejrostková, členka MěO SDČR České Budějovice
Foto: Jan Pirgl

obrazek--2-.jpg

obrazek.jpg

Aktivity Rozmarýnu (České Budějovice)

    Dne 1. srpna 2013 se ženský pěvecký soubor Rozmarýn Městské organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích prezentoval ve Valdštejnské zahradě v Praze.

    Před vystoupením nám pracovnice Senátu zprostředkovaly prohlídku Valdštejnského paláce i sál, kde zasedá Senát ČR. Od 17 h. do 18 h. byla tato hodina vyhrazena jen pro Jihočeský kraj. Za velké účasti publika jsme představily náš pěvecký i taneční soubor. Naše písně byly pouze jihočeské a básně též zaměřeny na náš Jihočeský kraj. Na závěr jsme zatančily  ĆESKOU  BESEDU.

    Dle reakce publika se vystoupení všem líbilo. Za každou písní, básní i besedou jsme byly odměněny velkým potleskem. Svého úkolu jsme se zhostily a důstojně reprezentovaly náš  JIHOĆESKÝ  KRAJ.

Text: Míla  Bursíková, členka výboru MěO SDČR České Budějovice
Foto: Marie Ludvíková

img_0532.jpg

img_0547.jpg

img_0563.jpg

img_0614.jpg

img_0627.jpg

img_0674.jpg