Archiv pro rubriku: Kraj Jihomoravský

I JIŽNÍ MORAVA HODNOTILA ČINNOST KRAJSKÉ ORGANIZACE NAŠEHO SVAZU

Stalo se to ve středu 7.června 2017, kdy se v Brně, v krásném prostředí zasedací síně Nové radnice na Dominikánské ulici, sešli zvolení delegáti z 18 organizací Svazu důchodců Jihomoravského kraje. Přivítali mezi sebou zástupce Krajské rady seniorů, jejího předsedu Ing. Milana Hemzala a Františka Špačka, nejvyšší orgán svazu zastupoval Petr Kalábek, předseda Kontrolní a revizní komise Svazu důchodců ČR.

V úvodní zprávě o činnosti za léta 2014 – 2016 si přítomní připomněli zajímavou činnost v mnoha oborech – zájmová činnost, vycházky, zájezdy, návštěvy muzeí, výstavních síní, přednášky, v tomto období se ve všech okresech zvýšil zájem o sportovní činnost. Jsou pořádány akce v klubech, akce okresní, krajské, celostátní, dokonce s účastí občanů soused- ních států, tedy mezinárodní. Všichni berou pohyb jako základ péče o zdraví, potřebné setkávání s přáteli, poznávání dalších zajímavých lidí. Se vzrůstajícím počtem členů rostl i počet těch, kteří organizovali, připravovali činnost, za tuto činnost je třeba si jich vážit, dávat jim najevo zájem o jejich působení. Náš kraj patřil k průkopníkům této činnosti – svědčí o tom nejen to, že jsme ve všech ročnících postoupili až do celostátních kol, v červenci roku 2015, při 2.sportovních hrách, jsme byli organizátory celostátního finále. Uspěli jsme nejen na poli sportovním, ale i jako organizátoři, všemi chválení. read more

Sportovní hry Svazu důchodců ČR Jihomoravského kraje

Dne 21. 6. 2017 se konaly v naší obci 5. Sportovní hry Svazu důchodců ČR Jihomoravského kraje.

Místní organizace důchodců celou akci organizačně zajistila, připravila sportoviště, evidenci výkonů a jejich vyhodnocení.

Soutěžilo se v pěti disciplinách (ruské kuželky, šipky, hod kroužky na tyčky, bollo – ball, střelba hokejkou na branku). Zúčastnilo se 7 družstev – Brno-střed, Brno-Tuřany, Brno-Slatina, Mikulov, Břeclav, Hodonín a domácí družstvo Chudčic. read more

Pohybové aktivity členů místní organizace Svazu důchodců ČR v Mikulově

Najít náplň činnosti pro 350 členů různých zájmů je docela oříšek. Takže rozšiřujeme možnosti i pro pohybově zdatné. Již několik let každý týden cvičíme, zúčastňujeme se sportovních soutěží,chodíme na vycházky, každoročně  jezdíme na Tábor na stará kolena. V posledních dvou letech jsme „ se vrhli“ na country tance, protože tam není zcela nutná účast smíšených párů ( co si budeme líčit – muži se zapojují obtížněji, před tím v „Tanečních pro starší a odvážné“, kdy jsme se učili moderní tance,  právě tento problém vyvstal ). Jak nastanou chladné měsíce roku , schází se pod vedením manželů Průdkových z Hustopečí každé pondělí kolem dvou desítek nadšenců na „ tančírně“. Svůj nacvičený repertoár pak nám předvádějí např. na výročních členských schůzích nebo na předvánočních posezeních. Fotografie jsou z VČS 9. 3. tohoto roku. Je třeba ještě podotknout, že kromě pohybu jsou tyto tance náročné na zapamatování různých figur. Pan Průdek byl původně naším lektorem tří běhů „ Tréninku paměti“ a oba manželé vedou již mnoho let „Tábor na stará kolena“.
V loňském roce jsme zkusili týdenní pobyt u moře spojený s cvičením jógy. Pro velký úspěch se bude letos opakovat, pro změnu v Chorvatsku místo v Itálii. read more

Příprava společnosti na demografické změny

brno_international_exterior3. a 4.října 2016 se konala v brněnském hotelu Internacionál mezinárodní konference , jejíž náplň byla dána již  názvem –„Příprava společnosti na demografické změny“. Že nás mnohé čekají, že se jim nevyhneme,  je jasné. Hovoří se o nich již delší dobu, v poslední době diskusních příspěvků na toto téma přibývá. Ve většině případů jde o to posílit přípravy na stárnutí populace ve všech aspektech, které s tímto demografickým přerodem souvisejí. A je jich mnoho. Hovoří se o nich jednotlivě, většinou ne v jejich celistvosti, je tomu tak snad i  na nejvyšších  úrovních. Tato konference, na kterou byli pozváni ti, kteří o tom něco vědí a nad věcmi přemýšlejí, měla tento problém napravit a zjistit, jak se na řešení problému připravují v různých částech našeho státu, jak to dělají  jinde v Evropě,  šlo i o to si poslechnout,  jak se na problém dívá vláda, ministerstva /práce a sociálních věcí, pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu/, ale i odbory, gerontologové, zastupitelé ve městech a krajích, jak plánují zajištění prožití přibývajícího volného času starší generace pracovníci pobytových služeb, cestovních kanceláří. Ne posledním úkolem bylo, jak řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marxová na její  úvod : „Chceme touto cestou symbolicky poděkovat seniorům , kteří  bezplatně věnují svůj volný čas obecně prospěšným činnostem, vedou seniorské, mezigenerační nebo zájmové orga-  nizace,  podporují aktivity nebo sami jako dobrovolníci ve svém volném čase působí.“  Projednávaná tematika byla rozdělena do čtyř okruhů, v zásadních projevech v nich vystoupilo 23 našich i zahraničních účastníků. read more

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky. read more

Výjezdní zasedání Krajské rady JMK

 [slideshow_deploy id=’2515’]

Proběhlo tentokrát v Mikulově ve dnech 10. a 11.5. Svou roli sehrála turistická atraktivita města, takže na členech výboru naší MO bylo prezentovat ji v plné kráse. Obrátili jsme se na Turistické informační centrum, Chráněnou krajinnou oblast Pálava a Regionální muzeum a podařilo se nám získat bezplatné prohlídky objektů a přírodních krás, jakož i parkovací karty od Městské policie. Počasí bylo nádherné (pršet začalo až následující den po odjezdu účastníků) a tak po skončeném dopoledním zasedání v našich prostorách Centra volného času, které přišli pozdravit pan starosta a p. senátor, a obědě v restauraci Pod radnicí, mohli naši hosté absolvovat prohlídku náměstí, nově přebudovaného zámeckého parku, procházku židovskou čtvrtí a návštěvu unikátní synagogy, která byla po restaurování v plném lesku před nedávnem otevřena. Večeře ve vinném sklepě, zbudovaném ve skále, s řízenou degustací vín a družná zábava završily první den. Po noclehu v turistické ubytovně a ranní snídani připravené v našem CVČ se vydali účastníci podle svého výslovného přání v doprovodu vedoucího CHKO opravenou křížovou cestou ze 17. století na Svatý kopeček. Ten byl zárukou zasvěcených informací o přírodních krásách. Namáhavý výstup po kamenité cestě byl korunován nádhernou vyhlídkou a vyrovnán povlovnějším sestupem lesem. Následný oběd si již hradili účastníci sami a nadšeni krásami Mikulova se rozjeli domů. read more

Mikulovské aktivity

W_Brodek1Zvony jdou z Brodku do celého světa.

Na začátku roku jsme kromě exkurze do místních vinařských závodů měli čtyři prezentace, dvě cestovatelské a dvě historické. V únoru jsme byli třikrát v Brně v divadle – shodou okolností se podařilo získat vstupenky na vytoužená představení. Měli jsme vycházku po židovských památkách Mikulova, dvě besedy a zájezd na Löw-Beerovy vily v Brně a Svitávce, vše v rámci projektu Židovské památky. Březen kromě výroční členské schůze přinesl tři akce v rámci Naší univerzity 3. věku, výlet do Pasohlávek (projekt Poznáváme obce regionu) a vyvrcholil návštěvou Jaderné elektrárny Dukovany, Vodní elektrárny Dalešice a pivovaru Dalešice, v němž se filmovaly Postřižiny. Mužů na této akci byla třetina! A ještě jsme si zajely (tam muži nebyli) do Hustopečí podívat se na kvetoucí mandloňové sady. read more

Zájmová činnost

V rámci zájmové činnosti jsou organizovány akce:

  • měsíčně společenská odpoledne s hudbou a tancem
  • poznávací i pobytové zájezdy
  • vycházky do okolí Brna
  • besedy s hudbou v domovech pro seniory
  • besedy s hudbou pro jubilanty
  • taneční odpoledne

Základní informace o rozsahu a formě poskytovaných služeb je možno získat na sekretariátě Svazu důchodců ČR, o. s., Městská organizace Brno, Běhounská 17, tel./fax. 545 575 257
e-mail: svaz.duchodcu.brno@ seznam.cz.

Zájezd do Čech pod Kosířem

Dne 11. června 2015 pořádala naše místní organizace zájezd do Čech pod Kosířem a lázní Slatinice. V Čechách pod Kosířem jsme navštívili muzeum historických kočárů. Byl to opravdu zážitek nejenom z vystavených exponátů, ale i z poutavého výkladu pana Václava Obra. Hned v sousedství je muzeum hasičské techniky, které jsme si také se zájmem prohlédli.

V lázních Slatinice jsme měli polední přestávku spojenou s návštěvou cukrárny. V jejím dvorním traktu je výstava veteránů. Pánové obdivovali naleštěné vozy a my dámy jsme zvolily fotku s krásným autem. read more