Archiv pro rubriku: Kraj Liberecký

4. konference SDČR v Libereckém kraji

V úterý 30. května se v libereckém Koloseu konala 4. konference členů spolku – Svaz důchodců české republiky (dále jen SDČR), který registruje 570 členů v Libereckém kraji. Přítomno bylo celkem 50 osob včetně hostů.

Konferenci zahájila a vedla předsedkyně krajské rady SDČR paní Bedřiška Klíchová. Informovala přítomné ve zprávě o činnosti spolku v našem kraji o plnění programu a aktivitách, kterých se zúčastnili naši členové jak na poli sportovním tak i vzdělávacím. Zajímavá byla i vystoupení pozvaných  hostů.

Za Krajskou radu seniorů pohovořila předsedkyně paní Palečková o spolupráci mezi SDČR a RSČR v našem kraji, dále náměstek hejtmana pan magistr Svoboda o podpoře seniorských aktivit a v neposlední řadě pan Ivan Vodák, člen výkonné rady SDČR, organizátor sportovních her v městě  Mostu a minulých ročníků celostátních sportovních her SDČR. V letošním roce se uskuteční sportovní hry SDČR ve Frýdku Místku. Sportovní hry organizuje i RSČR a to v  Plzni.

V diskusi se objevila témata:

 • výše členského příspěvku SDČR na kalendářní rok;
 • členství SDČR v  RSČR;
 • otázky kolem Hospice v Liberci
 • financování pobočných spolků SDČR na krajských úrovních
 • spolupráce s místními samosprávami;
 • poplatky u lékaře – prohlídky řidičů důchodců.

Konference zvolila členy jednotlivých komisí, členy krajské rady SDČR Liberec na období 2017 – 2021. Jednohlasně byly podpořeny návrhy na znovuzvolení stávající předsedkyně a místopředsedkyně krajské rady SDČR Liberec. Stávající předsedkyně i místopředsedkyně tedy pokračují ve svých funkcích.

Pro příští rok se připravuje akce Turistiáda, společné pobytové aktivity, sportovní klání v šipkách, kuželkách, pétanque, minigolfu i pěší turistice a vzdělávání seniorů.

Autorka: Věra Růžičková, ZO SDČR Liberec

Foto: P. Medvidová, J. Polcarová

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky.

Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes.

Po vystoupení hostů a slibu rozhodčích hry slavnostně zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, Ing. Oldřich Pospíšil.

Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou.

Vyhlášení výsledů se konalo ve dvacet hodin. Zúčastnila se ho a ceny také předávala, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeona Zikmundová. První cenu získalo a pohár si odvezlo, družstvo Plzeňského kraje.

Po vyhlášení výsledů následovala zasloužená zábava.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, a těšit se na hry příští.

DSC_9832
Ve svém vystoupení paní ministryně pozdravila účastníky her, vyjádřila svou podporu seniorským aktivitám a ocenila práci svazu.
DSC_9856
Za Jednotu důchodců na Slovensku, krajskou organizaci Košice, účastníky pozdravil Ján Matúško. Československý reprezentant v zápase a také mistr Československa. Tedy osoba sportovně a přátelsky opravdu povolaná.
DSC_9855
Ve stejném duchu vystoupil i předseda Jednoty důchodců na Slovensku, pan Dr. Michal Kotian.
DSC_9846
Zdravice rektora Policejní akademie pana Josefa Salače. Především díky němu hry proběhly příjemném prostředí s téměř dokonalým zázemím a servsem.
DSC_9842
František Prášek, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Také člověk, který má ke sportu velice blízko – celoživotní sportovec, prvoligový volejbalista a dodnes v pohybových aktivitách stále činný.
DSC_9781
Ivan Vodák, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Nejen hlavní organizátor her, ale také jejich modrátor.
DSC_9864
Zdravice předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Zdeňka Pernese.
DSC_9859
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9860
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9861
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9863
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9822
Ano, ano, tady jsme my, rozhodčí!
DSC_9762
Liberecká skvadra.
DSC_9765
Jako za starých časů Ján Matúško stojí, odhodlaný zvítězit, vstříc sportovnímu klání. Tentokrát ne jako zápasník, ale jako kouč stejně odhodlaných důchodců.

DSC_9773

DSC_9783

DSC_9782

DSC_9870
Hlavní rozhodční her přednáší slib rozhodčních.
DSC_9871
Rozhodční slibují poctivost, spravedlnost a dodržování pravidel.

DSC_9835

Už jen ministerská prosba tomu nahoře o pěkné počasí a může se začít.

DSC_9811
Odmáváno! Předseda Svazu důchodců ing. Pospíšil popřál zúčastněným mnoho úspěchů a zahájil hry.
DSC_9756
Poslední instrukce před zahájením her.
DSC_9895
Slovenští lídři svlékli své smokingy, oblekli se do sportovního a vyrazili koučovat své týmy.
DSC_9890
Foto se slovenskými přáteli musí být. Zleva Miloslav Mrština, Ján Mutúško, ing. Oldřich Pospíšil a Michal Kotian.
DSC_9885
Tentokrát v malinko jiném složení.

DSC_9986

DSC_9983

DSC_9980

DSC_9979
Některé reprezentantky se doslova vznášely. Škoda, že organizátoři nepřizvali nikoho z olympijského výboru. Tady by byla nominace na Rio de Janeiro bezpochyby jistá.

DSC_9975

DSC_9967

DSC_9963

DSC_9960

DSC_9955
Vrh kuličkami vyžaduje opravdovou zručnost a cvik.
DSC_9944
Tato disciplína je vlastně něco jako Wimbledon. I tady jsou třeba pevné nervy, odhodlání a nasazení.
DSC_9936
Já nic, já muzikant.
DSC_9827
Rozhodčí byli během celých závodů pod nepřetržitou kontrolou šéfa.
DSC_9799
Také se bylo čemu srdečně zasmát.

DSC_9938

DSC_9937

DSC_9935

DSC_9931

DSC_9929

DSC_9927

DSC_9916

DSC_9907

DSC_9905

DSC_9899   DSC_9818

DSC_9796

DSC_9786     DSC_9770   DSC_9760

DSC_0072
Někdy předseda poslouží i jako fotograf.

DSC_9757

DSC_0065

DSC_0048

DSC_0039

DSC_0034

DSC_0012

DSC_0011

DSC_0005
Nejen ženy aspirovaly na olympijské hry v Brazílii. I muži podávali úctyhodné výkony.
DSC_0075
Vyhlášení výsledků zahájil svým vystoupení předseda svazu ing. Pospíšil. Přivítal paní náměstkyni ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeonu Zikmundovou, ocenil hladký a ukázněný průběh her.

DSC_0078

002

DSC_0081
Vyhlašování výsledků bedlivě sledovali i předseda kontrolní a revizní komise SDČR Petr Kalábek a místopředseda SDČR  František Prášek.

001

DSC_0085

DSC_0083
Hry nelze hodnotit jinak, než jako velice vydařené. Svědčí o tom i rozzářená tvář předsedy SDČR ing. Pospíšila.

 

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV na III. SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORU v PRAZE      

                                                                             

 1.          PLZEŃSKÝ KRAJ – RSČR
 2.          JIHOMORAVSKÝ KRAJ SDČR
 3.          OLOMOUCKÝ KRAJ – RSČR
 4.          KRAJ VYSOČINA – SDČR
 5.          KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ SDČR
 6.          ÚSTECKÝ KRAJ SDČR
 7.          MĚSTSKÝ VÝBOR SDČR PRAHA
 8.          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SDČR
 9.          MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ PRAHA – RSČR
 10. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – KOŠICE
 11. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – ŽILINA
 12. JIHOČESKÝ KRAJ – RSČR
 13. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RSČR
 14. PLZEŇSKÝ KRAJ SDČR
 15. KARLOVARSKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ČSSD – 1

KRAJ VYSOČINA – RSČR

 1. ZLÍNSKÝ KRAJ SDČR
 2. LIBERECKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ĆSSD – 2

 1. PARDUBICKÝ KRAJ SDČR

                  LIBERECKÝ KRAJ – RSČR

 1. STŘEDOČESKÝ KRAJ SDČR
 2. ZLÍNSKÝ KRAJ – RSČR

                 

11 DRUŽSTEV  od  SDČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–    2  /  4  /  5  / 6  /  7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

8 DRUŽSTEV  od   RSČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–  1 / 3 / 9 / 12 / 13 / 15 / 18 / 19 /

2  DRUŽSTVA –  KLUB Senioru ČSSD – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  15 / 17 /

 2 DRUŽSTVA – JDS – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  10 / 11 /

DSC_0051
Areál Policejní akademie v Praze.

Stoletá lípa v Tatobitech a její sestřičky

W-lípa-1 Vážení přátelé, členové a členky Svazu důchodců  ČR, všichni kdo jste se zapojili do ankety, která byla zveřejněna na našich stránkách, do které jste přidali svůj hlas a přispěli tak  k získání titulu  ,,evropský strom roku 2016,,.

Těm všem  posílám  poděkování . Přikládám několik obrázků z následné akce, která v závěru měsíce května 2016 proběhla za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje a široké veřejnosti.

Měla jsem možnost zasadit jednu z 65 mladých lip, které budou tvořit alej ve stopách staré obchodní cesty na kopci nad obcí Tatobity.Byl to velmi pěkný den, kdy všichni mladí, staří i děti  přiložili ruku k dílu. Obrázek č.1 – tatobitská lípa ,,2.místo v soutěži,, evropský strom roku 2016,,.Obrázek č.2 – vynést 4 kůly na kopec , vyžadovalo fyzickou zdatnost. Obrázek č.3 – senioři  využili pomoc mladších.Obrázek č.4 – pohled na starou obchodní cestu, kde vzniká  nová  lipová alej.

Paní Lenka Malá, starostka obce Tatobity nám všem sdělila, že každý, kdo zasadí svoji lípu, jí může pojmenovat – dát např. své křestní jméno

Tuto krásnou  lipku   jsme zasadili 21. 5. 2016  a  dali jí jméno ,,Bedřiška,,.

Foto : JUDr. Bedřich Sovič

Text : Bedřiška Klíchová

W-lípa-2
W-lípa-3
W-lípa-4
W-lípa-5
W-lípa-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj tří měst

W_Liberecká-kuželka-Vítězné-družstvoVítězné mužstvo Liberecké kuželky

V pátek 22. dubna pořádal liberecký Kontakt 4. ročník turnaje Turnaj tří měst. Tradičně se ho zúčastnili zástupci seniorů z Liberce, Jablonce a Frýdlantu. Každé město mělo 4 družstva po 5 členech, tzn. celkem 60 účastníků.

V této velice silné konkurenci zvítězili kuželkáři libereckého klubu APM – z MO SDČR Liberec, před druhým Jabloncem byli pouze o 2 kuželky lepší. Ve sportovní hale byla skvělá atmosféra, vynikající byli i fanoušci. Vítězné družstvo nastoupilo ve složení Eva Zlesáková – vedoucí družstva a ředitelka turnaje, Stáňa Pavlíčková, Jindra Polcarová, Věra Handlová, František Kučera.

Velmi potěšující také bylo, že naše členka Jindra Polcarová obsadila 1. místo v jednotlivcích a stala se vítězkou celého turnaje. Veliká gratulace všem.

Věra Růžičková

MO SDČR Liberec

Foto: Jindřiška Polcarová

Evropský strom roku 2016

Obec Tatobity vyhrála v roce 2015 s Tisíciletou lípou v Tatobitech STROM ROKU 215 v ČR a postoupila mezi Evropské stromy.

V současné době probíhá hlasování o Evropský strom roku. Tato hlasování je od 1. do 29. února 2016. Je to velice krátká doba.

Proto Vás prosíme hlasujte s námi a pomozte naší lípě k získání Evropský strom roku. Je to vizitka celé naší republiky, abychom se neztratili v Evropě! Vždyť i u nás máme krásné stromy.

Tak pojďte na www.treeoftheyear.org a hlasujte!

Evropský strom roku 2015 ZDE

Tisková zpráva ZDE

Módu předvedly v Liberci seniorky, studentky i studenti

Elegance starších žen propojená s jásavým a sportovním mládím studentů Textilní průmyslové školy v Liberci, tak by se dalo nazvat odpoledne v Galerii lázně 27. října 2015. Vyprodané hlediště a aplaus přítomných svědčil o tom, že paní Ing. Holá připravila nevšední podívanou a příjemný zážitek liberecké veřejnosti. Projekt, který byl realizován na základě spolupráce Střední školy textilní a příspěvkové organizace Kontakt Liberec, se vydařil. Byl to dobrý nápad.


text Bedřiška Klíchová,
předsedkyně Krajské rady SDČR Libereckého kraje

Den aktivního seniora

Pod záštitou hejtmana libereckého kraje a za podpory magistrátu města Liberce se v úterý 13. října 2015 v libereckém Koloseu konalo slavnostní setkání aktivních seniorů libereckého kraje. Tuto akci připravila Krajská rada Svazu důchodců ČR, v rámci oslav 25. výročí vzniku SDČR.

Setkání se uskutečnilo za účelem ocenění dlouholeté obětavé činnosti seniorů a seniorek z celého libereckého kraje. Hosty tohoto setkání byli pan Ivan Vodák místopředseda SDČR, předsedkyně Krajské Rady seniorů Libereckého kraje paní Mirka Palečková, pan Michal Dufek – ředitel příspěvkové organizace Kontak Liberec. Po úvodním vystoupení hostů, seznámila  předsedkyně Krajské rady paní Bedřiška Klíchová přítomné s historií a činností SDČR  v našem kraji, vyzdvihla význam dobrovolné činnosti jednotlivých organizací v kraji. Také zdůraznila význam dobré spolupráce s místní, městskou a krajskou samosprávou. Následně 11 nominovaným seniorkám poděkovala a předala Pamětní list SDČR, za to jak se obětavě věnují vedení a organizování zájmových činností pro seniory libereckého kraje.

Dalším bodem programu bylo vystoupení kouzelníka. Pan Rajdl – mistr kouzelník nás okouzlil a pobavil.  Vystoupení pěveckého souboru seniorů Matylda a Tylda pod vedením paní Niny Vaňkové  sklidilo veliký potlesk všech 70 přítomných. Jejich výkon nás nadchnul. V závěru setkání bylo nabídnuto drobné pohoštění a prostor k prohlídce kronik, předávání  zkušeností  a plánování dalších aktivit.

Ocenění bylo uděleno za dlouhodobé rozvíjení aktivit seniorské populace paní:

 • Ludmile Caránkové
 • Aleně Hollerové
 • Marii  Chlumské
 • Miloslavě Kubíkové
 • Jaroslavě Honzejkové
 • Haně Musilové
 • Nině Vaňkové
 • Anně  Sadílkové
 • Aleně Šursové
 • Evě Zlesákové
 • Ireně Tiché

Program připravila  a slovem provázela Bedřiška Klíchová, na přípravě akce se podíleli  MCÚ Koloseum, Iva Plechatá,  Irena Tichá, Pavla Medvídová, grafická úprava pamětních listů – Tomáš Vacek.

Liberec 2014

    Nový rok jsme zahájili výstupem na Ještěd – zvládli jsme to za 1,5 hodiny,  odměnou byl pamětní list a horký čaj. Pak jsme slezli dolů a už jsme se nezastavili, pořád něco děláme.

Cvičení – zahájili jsme  pravidelné  středeční cvičení

Turistické vycházky – každé úterý, poznáváme své město a okolí

Kuželky – již třetím rokem obhájilo družstvo našich členek druhé místo v turnaji “Liberecká kuželka”  a postupuje do dalšího kola soutěže mezi městy Liberec, Frýdlant v Č. a Jablonec n. Nisou

Besedy – vzdělávací  – v březnu se uskutečnila v Jablonci nad Nisou 1. beseda s právníkem  k novému občanskému zákoníku, v dubnu se uskuteční v Liberci a pak v dalších ZO SDČR Libereckého kraje

Nejnovější  novinka –  1.4.2014  vznikla  RADA  SENIORŮ  LIBERECKÉHO  KRAJE  zakládajícími organizacemi byly:

Asociace důchodců odborářů, Česká společnost pro trénování paměti, Český svaz žen, Levicové kluby žen, Odborové sdružení ČMS, Odborové sdružení železničářů, Sdružení nájemníků, Svaz důchodců ČR, Veteran policie.

Na ustavující konferenci bylo zvoleno předsednictvo KRS Liberec v tomto složení:  Miroslava Palečková, Bedřiška Klíchová,  Jaroslav Houha, Jiří Rulc, Ludmila Zelinková

Konference se zúčastnili jako hosté :
Hejtman Libereckého kraje – pan Martin Půta, poslankyně PS  paní Jana  Hnyková, předseda RSČR Dr Z. Pernes,   dále místopředsedové RS ČR   Ing  M. Taraba, pan A. Malý, redaktor Doby seniorů, T. Nováková – zastupitelka  města Jablonec n Nisou.

Bedřiška Klíchová , předsedkyně Krajské rady SDČR Liberec

Senioři z Nového Boru opět na cestách po ČR i cizině

    Pro seniory z Nového Boru i okolí jsme připravili ve spolupráci s CK Šulcová společný zájezd k moři do italského městečka Caorle, které patří k nejpůvabnějším na severním pobřeží Jadranu. Kouzlo mu dodává nejen jeho historické centrum, ale  i úžasná kamenná promenáda a rozlehlé písečné pláže.

O pobyt u Jaderského moře s ubytováním v hotelu Teresa i Luisa  byl velký zájem, a proto byly vypraveny dva autobusy ve dvou dnech za sebou. Celkem vyjelo z Nového Boru za italským sluncem 75 seniorů v termínech od 13. do 23. září 2012. Kromě koupání a slunění jsme měli možnost vyjet si na výlety lodí do blízkých lagun, navštívit Benátky i další krásná města v okolí. Společně jsme se projeli vláčkem po celém Caorle a navštívili vinici, kde jsme strávili krásný večer při vínečku a kytaře. Počasí nám, kromě jediného deštivého dne, přálo. Užili jsme si dosyta zábavy v mořských vlnách i v klidném moři, slunili se na lehátkách, vítali na pláži ranní východy slunce, sbírali mušle, chodili na procházky podél moře písečnou pláží či po promenádě a k večeru nás zlákaly uličky historického centra, stále ještě živé a plné návštěvníků Caorle.

Přáním mnoha účastníků zájezdu je, vrátit se na tato místa i v roce příštím. Budeme se tedy těšit na další dny na mořském pobřeží Jaderského moře.

V říjnu jsme se opět vydali na cesty, a to tentokrát pouze se členy  naší  základní organizace Svazu  důchodců ČR, protože jsme mohli využít při jeho pořádání finančního příspěvku MěÚ Nový Bor. Ve dnech 18.-20. 10. 2012 se 54 našich členů zúčastnilo poznávacího zájezdu, který jsme uspořádali ve spolupráci s CK MIKO Most.

První zastávkou bylo překrásné město Telč, jehož historické jádro bylo v r. 1992 zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO. Před ubytováním v hotelu Sobol na břehu Vranovské přehrady jsme se projeli vyhlídkovou lodí  a potěšili se výhledem na přírodní krásy v okolí tohoto vodního díla z r.1934. Večer jsme strávili při tanci a druhý den jsme se vydali poznávat Rakousko. Nejprve jsme navštívili zámek Schönbrunn, který patří k nejkrásnějším barokním areálům v Evropě,  prošli se jeho zahradami a vystoupali kolem  barokní fontány Neptuna na vrch k impozantnímu altánu Gloriette s výhledem na zámek i město Vídeň. Pak jsme pokračovali do Vídně, kde jsme si prohlédli historické jádro města a to především císařský hrad Hofburg, Dóm svatého Štefana a obdivovali monumentální stavby na hlavní vídeňské třídě Ringstrasse. Uchvátil nás pohled zejména na Radnici, Parlament, Burgtheater, Vídeňskou operu a mnoho dalších. Našel se čas i na kávičku s dortíkem či na pravé vídeňské párky. Neopomněli jsme navštívit ani zábavní park Prater, který patří neodmyslitelně k Vídni. Někteří z nás se svezli i na ruském kole, aby se pokochali výhledem na město z výšky 64,5 metru.

Dalším bodem programu byla návštěva vinařství Dobrovolný ve Znojmě, kde jsme absolvovali ochutnávku deseti druhů vynikajících vín ve vinných sklepech s odborným výkladem spolumajitele firmy. Následovalo příjemné posezení s harmonikou a moravskými písničkami a nechybělo ani výborné občerstvení.

Třetí den našeho pobytu jsme cele věnovali poznávání města Znojma, které je Městskou památkovou rezervací. Navštívili jsme tajuplné Znojemské podzemí, absolvovali jsme pěší vycházku po městě s odborným výkladem fundované průvodkyně  a spojenou s prohlídkou mnoha významných  historických památek. Návštěvu tohoto krásného města jsme zakončili hodinovou projížďkou výletním vláčkem se slovním doprovodem a odkazy na všechna zajímavá místa, kolem kterých jsme projížděli. To byla vynikající tečka za naším putováním Jihomoravským krajem, se kterou byli všichni nadmíru spokojeni. Slunečné počasí, modrá obloha a krásy města na řece Dyji daly zapome- nout i na náročnost nabitého programu.

Každý ze zúčastněných byl tímto třídenním poznávacím zájezdem nadšený. Únava z cesty brzy pominula a zůstaly jen překrásné vzpomínky na navštívená místa  a naděje, že se podobná akce opět v příštím roce uskuteční.

Hana Novotná, předsedkyně ZO SDČR Nový Bor

pohled-na-caorle.jpg

Pohled na Caorle

hotel-luisa.jpg

Hotel Luisa

s-morem-za-zady.jpg

S mořem za zády

ve-vlnach-jadranu.jpg

Ve vlnách Jadranu

telc.jpg

Telč

zamek-schonbrunn.jpg

Zámek Schönbrunn

videnska-radnice.jpg

Vídeňská radnice

neptunova-fontana.jpg

Neptunova fontána

ruske-kolo-v-pratru.jpg

Ruské kolo v Prátru

kostel-svateho-mikulase.jpg

Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě