Archiv pro rubriku: Kraj Pardubický

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky.

Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes.

Po vystoupení hostů a slibu rozhodčích hry slavnostně zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, Ing. Oldřich Pospíšil.

Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou.

Vyhlášení výsledů se konalo ve dvacet hodin. Zúčastnila se ho a ceny také předávala, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeona Zikmundová. První cenu získalo a pohár si odvezlo, družstvo Plzeňského kraje.

Po vyhlášení výsledů následovala zasloužená zábava.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, a těšit se na hry příští.

DSC_9832
Ve svém vystoupení paní ministryně pozdravila účastníky her, vyjádřila svou podporu seniorským aktivitám a ocenila práci svazu.
DSC_9856
Za Jednotu důchodců na Slovensku, krajskou organizaci Košice, účastníky pozdravil Ján Matúško. Československý reprezentant v zápase a také mistr Československa. Tedy osoba sportovně a přátelsky opravdu povolaná.
DSC_9855
Ve stejném duchu vystoupil i předseda Jednoty důchodců na Slovensku, pan Dr. Michal Kotian.
DSC_9846
Zdravice rektora Policejní akademie pana Josefa Salače. Především díky němu hry proběhly příjemném prostředí s téměř dokonalým zázemím a servsem.
DSC_9842
František Prášek, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Také člověk, který má ke sportu velice blízko – celoživotní sportovec, prvoligový volejbalista a dodnes v pohybových aktivitách stále činný.
DSC_9781
Ivan Vodák, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Nejen hlavní organizátor her, ale také jejich modrátor.
DSC_9864
Zdravice předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Zdeňka Pernese.
DSC_9859
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9860
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9861
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9863
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9822
Ano, ano, tady jsme my, rozhodčí!
DSC_9762
Liberecká skvadra.
DSC_9765
Jako za starých časů Ján Matúško stojí, odhodlaný zvítězit, vstříc sportovnímu klání. Tentokrát ne jako zápasník, ale jako kouč stejně odhodlaných důchodců.

DSC_9773

DSC_9783

DSC_9782

DSC_9870
Hlavní rozhodční her přednáší slib rozhodčních.
DSC_9871
Rozhodční slibují poctivost, spravedlnost a dodržování pravidel.

DSC_9835

Už jen ministerská prosba tomu nahoře o pěkné počasí a může se začít.

DSC_9811
Odmáváno! Předseda Svazu důchodců ing. Pospíšil popřál zúčastněným mnoho úspěchů a zahájil hry.
DSC_9756
Poslední instrukce před zahájením her.
DSC_9895
Slovenští lídři svlékli své smokingy, oblekli se do sportovního a vyrazili koučovat své týmy.
DSC_9890
Foto se slovenskými přáteli musí být. Zleva Miloslav Mrština, Ján Mutúško, ing. Oldřich Pospíšil a Michal Kotian.
DSC_9885
Tentokrát v malinko jiném složení.

DSC_9986

DSC_9983

DSC_9980

DSC_9979
Některé reprezentantky se doslova vznášely. Škoda, že organizátoři nepřizvali nikoho z olympijského výboru. Tady by byla nominace na Rio de Janeiro bezpochyby jistá.

DSC_9975

DSC_9967

DSC_9963

DSC_9960

DSC_9955
Vrh kuličkami vyžaduje opravdovou zručnost a cvik.
DSC_9944
Tato disciplína je vlastně něco jako Wimbledon. I tady jsou třeba pevné nervy, odhodlání a nasazení.
DSC_9936
Já nic, já muzikant.
DSC_9827
Rozhodčí byli během celých závodů pod nepřetržitou kontrolou šéfa.
DSC_9799
Také se bylo čemu srdečně zasmát.

DSC_9938

DSC_9937

DSC_9935

DSC_9931

DSC_9929

DSC_9927

DSC_9916

DSC_9907

DSC_9905

DSC_9899   DSC_9818

DSC_9796

DSC_9786     DSC_9770   DSC_9760

DSC_0072
Někdy předseda poslouží i jako fotograf.

DSC_9757

DSC_0065

DSC_0048

DSC_0039

DSC_0034

DSC_0012

DSC_0011

DSC_0005
Nejen ženy aspirovaly na olympijské hry v Brazílii. I muži podávali úctyhodné výkony.
DSC_0075
Vyhlášení výsledků zahájil svým vystoupení předseda svazu ing. Pospíšil. Přivítal paní náměstkyni ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeonu Zikmundovou, ocenil hladký a ukázněný průběh her.

DSC_0078

002

DSC_0081
Vyhlašování výsledků bedlivě sledovali i předseda kontrolní a revizní komise SDČR Petr Kalábek a místopředseda SDČR  František Prášek.

001

DSC_0085

DSC_0083
Hry nelze hodnotit jinak, než jako velice vydařené. Svědčí o tom i rozzářená tvář předsedy SDČR ing. Pospíšila.

 

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV na III. SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORU v PRAZE      

                                                                             

 1.          PLZEŃSKÝ KRAJ – RSČR
 2.          JIHOMORAVSKÝ KRAJ SDČR
 3.          OLOMOUCKÝ KRAJ – RSČR
 4.          KRAJ VYSOČINA – SDČR
 5.          KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ SDČR
 6.          ÚSTECKÝ KRAJ SDČR
 7.          MĚSTSKÝ VÝBOR SDČR PRAHA
 8.          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SDČR
 9.          MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ PRAHA – RSČR
 10. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – KOŠICE
 11. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – ŽILINA
 12. JIHOČESKÝ KRAJ – RSČR
 13. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RSČR
 14. PLZEŇSKÝ KRAJ SDČR
 15. KARLOVARSKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ČSSD – 1

KRAJ VYSOČINA – RSČR

 1. ZLÍNSKÝ KRAJ SDČR
 2. LIBERECKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ĆSSD – 2

 1. PARDUBICKÝ KRAJ SDČR

                  LIBERECKÝ KRAJ – RSČR

 1. STŘEDOČESKÝ KRAJ SDČR
 2. ZLÍNSKÝ KRAJ – RSČR

                 

11 DRUŽSTEV  od  SDČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–    2  /  4  /  5  / 6  /  7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

8 DRUŽSTEV  od   RSČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–  1 / 3 / 9 / 12 / 13 / 15 / 18 / 19 /

2  DRUŽSTVA –  KLUB Senioru ČSSD – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  15 / 17 /

 2 DRUŽSTVA – JDS – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  10 / 11 /

DSC_0051
Areál Policejní akademie v Praze.

Smutná zpráva – úmrtí ing. Matysky (Pardubický kraj)

    Obdrželi jsme smutnou zprávu, že začátkem února zemřel ve věku nedožitých 86 let  pan Ing. Adolf Matyska z Pardubic. Byl dlouholetým aktivním funkcionářem Svazu důchodců ČR, předsedou Krajské rady Svazu důchodců ČR Pardubického kraje, členem Ústřední rady SDČR a několik let předsedou finanční komise SDČR.

I když se Ing. Matyska musel v důsledku vážné nemoci bohužel této dobrovolné činnosti ve prospěch důchodců před dvěma roky vzdát, naši členové na něj pro jeho obětavou činnost nezapomenou. Výkonná rada SDČR uctila v den pohřbu jeho památku minutou ticha, zástupce SDČR položil k jeho hrobu věnec a rodinným pozůstalým vyslovil hlubokou soustrast.

Čest jeho památce.

20 let MěO SDČR v České Třebové

Vzpomínání po dvaceti letech na založení a činnost Svazu důchodců městské organizace v České Třebové


Svaz důchodců byl založen v České republice na začátku roku  1990. Na doporučení ústředí v Praze dopisem ze dne 17. 1. 1990 jsme také založili Svaz důchodců v České Třebové.  Na jejím začátku při ustavující schůzi výboru byli tito členové: Bláha Břetislav, Bouchalová Milada, Dohnalová Františka, Havelková Věra, Holá Ludmila.

   Svaz důchodců v České Třebové zahajoval svou činnost se 17 členy, ale postupně následovali další. Prvním předsedou výboru byl zvolen pan Bláha Břetislav, který byl ve funkci předsedy do roku 1992. Po něm byl předsedou pan Zdeněk Havlíček.  Dále tuto funkci převzal pan František Rédl až do roku 1996. Od té doby a to dne 12.3.1996 se stala předsedkyní naší městské organizace paní Milada Hýblová, která tuto organizaci vede dodnes.

    Náplň práce ustanoveného výboru a celé městské organizace byla a je zaměřena na činnost pro seniory – na kulturní a společenský život v našem městě.  V kultuře zajišťujeme pro členy, kterých stále přibývá (nyní je již přes 300 členů), zlevněné vstupenky na koncerty, divadla, operety a vše, co naše Kulturní Centrum pořádá.

    Další naší činnosti je zajišťování zájezdů poznávacích i turistických a to jak jednodenních tak i vícedenních, též týdenních v tuzemsku i v zahraničí. Mezi ně patří i 2x do roka organizování pobytu za zdravím do Podhajské s ubytováním v Patincích – Kúpele nedaleko od Komárna.  Na doporučení místostarostky paní ing Žáčkové jsme navázali družbu s důchodci slovenského města Svit, kde jsme byli již 2x jejich hosty a přitom jsme poznávali také krásy slovenských hor.  Dále se naši členi zúčastňují v hojném počtu zájezdů a rekreací a případně i dalších akcí pořádaných ústředím SDČR v Praze.

    Naše spolupráce s Městským úřadem je velice dobrá. Pomáháme také při různých akcích města včetně družby s městem Svit, zajišťujeme hlídání na výstavách a pod.  Výbor se schází měsíčně, členské schůze se konají čtvrtletně. Tyto často navštěvuje paní ing Žáčková, která nás informuje o plánování a dění ve městě.

    Schůze také doplňujeme o další hosty, kteří podle své profese nás obohatí o různé přednášky a to jak zdravotní tak i ze života seniorů a informují nás o možnostech života třetího věku v našem městě. Při naplňování našeho programu se dostává naší organizaci SDČR plná podpora od sociálního odboru města Česká Třebová.

 Za výbor SDČR v České Třebové – Dohnalová Františka

Charakteristika Pardubického kraje

 • Svou rozlohou 4 519 čtverečních km je pátým nejmenším krajem v České republice.
 • Nejvyšším bodem kraje je Králický Sněžník 1424 m, třetí nejvyšší pohoří v České republice.
 • Nejnižší bod kraje se nachází na hladině Labe u Kojic 202 m nad mořem.
 • Na konci 1.pololetí 2008 žilo na území kraje více jak  půl milionu obyvatel a počet obyvatel ve věku 65 let a více vzrostl nad 70 000.


V Pardubicích má sídlo Krajská rada Svazu důchodců ČR. Svaz důchodců ČR je neziskovým a nestranickým občanským sdružením, které nejen chrání oprávněné zájmy důchodců, ale zabezpečuje i život důchodců podle hesla „Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám“. Cílem organizace, která je vedle odborářů-důchodců největší organizací občanů III věku, má své základní a místní organizace v celé ČR, působí v společensko-kulturní, výchovné,zájezdové,ale i v humanitární a poradenské činnosti.

SDČR organizuje důchodce, jejichž počet bude u nás, stejně jako  je tomu v jiných zemích Evropy, stoupat a ne vždy jsou jejich zájmy a život ve společnosti chápány tak,jak by si to nejstarší generace zasloužila. Nemáme zde na mysli jen sociální a zdravotní problémy, ale zejména společenský život, který si představitelé důchodců organizují v klubech a v našich organizacích SDČR sami.

Krajská Rada SDČR Pardubického kraje se obrací na své vrstevníky – důchodce  s výzvou: rozšiřte naše řady a přihlaste se mezi nás !!!

Hledáme důchodce – spolupracovníky ve městech Chrudim, Přelouč, Holice, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králiky, Lanškroun, Svitavy a v Moravské Třebové.

Bližší informace Vám poskytne ing Matyska Adolf na telefonu 464 629 448 nebo na čísle mobil. telefonu  604 437 994. Základní informace o SDČR najdete též pod Dokumenty.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.