Archiv pro rubriku: Kraj Karlovarský

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky.

Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes.

Po vystoupení hostů a slibu rozhodčích hry slavnostně zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, Ing. Oldřich Pospíšil.

Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou.

Vyhlášení výsledů se konalo ve dvacet hodin. Zúčastnila se ho a ceny také předávala, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeona Zikmundová. První cenu získalo a pohár si odvezlo, družstvo Plzeňského kraje.

Po vyhlášení výsledů následovala zasloužená zábava.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, a těšit se na hry příští.

DSC_9832
Ve svém vystoupení paní ministryně pozdravila účastníky her, vyjádřila svou podporu seniorským aktivitám a ocenila práci svazu.
DSC_9856
Za Jednotu důchodců na Slovensku, krajskou organizaci Košice, účastníky pozdravil Ján Matúško. Československý reprezentant v zápase a také mistr Československa. Tedy osoba sportovně a přátelsky opravdu povolaná.
DSC_9855
Ve stejném duchu vystoupil i předseda Jednoty důchodců na Slovensku, pan Dr. Michal Kotian.
DSC_9846
Zdravice rektora Policejní akademie pana Josefa Salače. Především díky němu hry proběhly příjemném prostředí s téměř dokonalým zázemím a servsem.
DSC_9842
František Prášek, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Také člověk, který má ke sportu velice blízko – celoživotní sportovec, prvoligový volejbalista a dodnes v pohybových aktivitách stále činný.
DSC_9781
Ivan Vodák, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Nejen hlavní organizátor her, ale také jejich modrátor.
DSC_9864
Zdravice předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Zdeňka Pernese.
DSC_9859
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9860
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9861
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9863
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9822
Ano, ano, tady jsme my, rozhodčí!
DSC_9762
Liberecká skvadra.
DSC_9765
Jako za starých časů Ján Matúško stojí, odhodlaný zvítězit, vstříc sportovnímu klání. Tentokrát ne jako zápasník, ale jako kouč stejně odhodlaných důchodců.

DSC_9773

DSC_9783

DSC_9782

DSC_9870
Hlavní rozhodční her přednáší slib rozhodčních.
DSC_9871
Rozhodční slibují poctivost, spravedlnost a dodržování pravidel.

DSC_9835

Už jen ministerská prosba tomu nahoře o pěkné počasí a může se začít.

DSC_9811
Odmáváno! Předseda Svazu důchodců ing. Pospíšil popřál zúčastněným mnoho úspěchů a zahájil hry.
DSC_9756
Poslední instrukce před zahájením her.
DSC_9895
Slovenští lídři svlékli své smokingy, oblekli se do sportovního a vyrazili koučovat své týmy.
DSC_9890
Foto se slovenskými přáteli musí být. Zleva Miloslav Mrština, Ján Mutúško, ing. Oldřich Pospíšil a Michal Kotian.
DSC_9885
Tentokrát v malinko jiném složení.

DSC_9986

DSC_9983

DSC_9980

DSC_9979
Některé reprezentantky se doslova vznášely. Škoda, že organizátoři nepřizvali nikoho z olympijského výboru. Tady by byla nominace na Rio de Janeiro bezpochyby jistá.

DSC_9975

DSC_9967

DSC_9963

DSC_9960

DSC_9955
Vrh kuličkami vyžaduje opravdovou zručnost a cvik.
DSC_9944
Tato disciplína je vlastně něco jako Wimbledon. I tady jsou třeba pevné nervy, odhodlání a nasazení.
DSC_9936
Já nic, já muzikant.
DSC_9827
Rozhodčí byli během celých závodů pod nepřetržitou kontrolou šéfa.
DSC_9799
Také se bylo čemu srdečně zasmát.

DSC_9938

DSC_9937

DSC_9935

DSC_9931

DSC_9929

DSC_9927

DSC_9916

DSC_9907

DSC_9905

DSC_9899   DSC_9818

DSC_9796

DSC_9786     DSC_9770   DSC_9760

DSC_0072
Někdy předseda poslouží i jako fotograf.

DSC_9757

DSC_0065

DSC_0048

DSC_0039

DSC_0034

DSC_0012

DSC_0011

DSC_0005
Nejen ženy aspirovaly na olympijské hry v Brazílii. I muži podávali úctyhodné výkony.
DSC_0075
Vyhlášení výsledků zahájil svým vystoupení předseda svazu ing. Pospíšil. Přivítal paní náměstkyni ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeonu Zikmundovou, ocenil hladký a ukázněný průběh her.

DSC_0078

002

DSC_0081
Vyhlašování výsledků bedlivě sledovali i předseda kontrolní a revizní komise SDČR Petr Kalábek a místopředseda SDČR  František Prášek.

001

DSC_0085

DSC_0083
Hry nelze hodnotit jinak, než jako velice vydařené. Svědčí o tom i rozzářená tvář předsedy SDČR ing. Pospíšila.

 

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV na III. SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORU v PRAZE      

                                                                             

 1.          PLZEŃSKÝ KRAJ – RSČR
 2.          JIHOMORAVSKÝ KRAJ SDČR
 3.          OLOMOUCKÝ KRAJ – RSČR
 4.          KRAJ VYSOČINA – SDČR
 5.          KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ SDČR
 6.          ÚSTECKÝ KRAJ SDČR
 7.          MĚSTSKÝ VÝBOR SDČR PRAHA
 8.          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SDČR
 9.          MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ PRAHA – RSČR
 10. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – KOŠICE
 11. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – ŽILINA
 12. JIHOČESKÝ KRAJ – RSČR
 13. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RSČR
 14. PLZEŇSKÝ KRAJ SDČR
 15. KARLOVARSKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ČSSD – 1

KRAJ VYSOČINA – RSČR

 1. ZLÍNSKÝ KRAJ SDČR
 2. LIBERECKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ĆSSD – 2

 1. PARDUBICKÝ KRAJ SDČR

                  LIBERECKÝ KRAJ – RSČR

 1. STŘEDOČESKÝ KRAJ SDČR
 2. ZLÍNSKÝ KRAJ – RSČR

                 

11 DRUŽSTEV  od  SDČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–    2  /  4  /  5  / 6  /  7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

8 DRUŽSTEV  od   RSČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–  1 / 3 / 9 / 12 / 13 / 15 / 18 / 19 /

2  DRUŽSTVA –  KLUB Senioru ČSSD – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  15 / 17 /

 2 DRUŽSTVA – JDS – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  10 / 11 /

DSC_0051
Areál Policejní akademie v Praze.

Mariánskolázeňské aktivity

W_DSC09071
Moučné pytle u Cihelen

Organizace Svazu důchodců Mariánské Lázně pokračovala v prvním pololetí letošního roku ve snaze zajistit seniorům našeho města co nejvíce kulturních a společenských akcí.  Jak ukazuje přehled o činnosti jednotlivých komisí, povedlo se to. Za uvedené období jsme uskutečnili 36 akcí za vydatné podpory města, sponzorů a především pracovitostí našich funkcionářů.

Našim seniorům jsme tak poskytli dva zájezdy na památná místa v našem kraji (Hrad Seeberg u Chebu a Cihelny – přírodní útvar „Moučné pytle“), deset přednášek či besed na různá témata v klubu důchodců. Velkému zájmu se těšily  čtyři akce v klubu důchodců s kulturním programem a občerstvením, konané pro značný zájem vždy ve dvou dnech (Vítání nového roku, Masopust, Vítání jara a Den matek).

W_DSC09142
Opékání buřtů v areálu Hravý pramen.

Turistických vycházek bylo čtrnáct, z toho dvě s opékáním buřtů. Velká spokojenost byla se zájezdem do plzeňského divdla na Kalmánovu Čardášovou princeznu. Hojně navštívené byly dva koncerty dechové hudby na kolonádě u Lesního pramene. O bezplatnou právní poradnu mělo zájem 22 seniorů  a s gratulací a dárkem od města a naší organizace jsme navštívili 175 seniorů – jubilantů nad 75 let.

           Na druhé pololetí máme připraveny zájezdy do Lokte, Karlových Varů, další dva koncerty dechové hudby na kolonádě, množství dalších různých aktivit, kulturní akce v klubu důchodců, přednášky a také oslavu Mezinárodního Dne Seniorů.

Za tak pěkného přístupu, jakého se nám zde dostává, se nám to jistě podaří.

Lokajíček Karel, předseda MO SD

Foto: Edeltraud Prosková

Činnost Krajské rady SDČR Karlovy Vary za I. pololetí 2016.

V Karlových Varech začala pracovat druhá organizace SDČR. Jejím předsedou je pan Kamenický.

Stále nedořešené dvojí členství (v původní MO a nově vzniklé) bylo předmětem diskuse na zasedání Krajské rady. Nově vzniklou organizaci zde zastupuje paní Štorkánová. Zatím jediným prostředkem jak dvojímu členství zamezit je předávání seznamů členů mezi předsedy organizací. První seznamy byly předány již počátkem roku a v průběhu roku budou aktualizovány. Rozhodnutím Krajské rady je zajistit, aby členové SDČR byli registrováni pouze v jedné organizaci. Pokud jsou registrováni v obou, sami si zvolí jedno členství. K této otázce se Krajská rada vrátí koncem roku.

V návaznosti na změnu SDČR na Zapsaný spolek, předala předsedkyně Krajské rady jednotlivým MO vzory razítek, které si musí zajistit. Dalším úkolem MO je provedení změn a doplňků do Spolkového rejstříku. V tomto případě byly poskytnuty předsedkyní KR podrobné pokyny včetně vzorů formulářů a postupů. Bez těchto informací by předsedové MO jen těžko tuto agendu zvládli. Je nutné si uvědomit, že většina seniorů pracujících ve výborech organizací jsou již přestárlí a práci s výpočetní technikou neovládají. I proto předsedkyně KR paní Majdlová nabídla všem maximální pomoc jak tuto agendu zajistit.

Krajská rada připravuje účast osmičlenného družstva na Celostátní sportovní hry, které se budou konat 19 – 22. 7. 2016 v Praze. První 4 účastníci se již přihlásili. Potřebné informace a organizační zajištění má na starosti Krajská rada.

Květnové zasedání KR bylo výjezdní a konalo se v Mariánských Lázních.

Na II. pololetí plánuje KR v návaznosti na finanční možnosti, uskutečnit pro zástupce všech MO společný zájezd. Tato forma zájezdů, které přispívají k vzájemnému sblížení a navazování přátelských vztahů mezi seniory celého kraje, je u všech velice oblíbená.

 Eva Lanczová

Závěrečná schůze MO SDČR v Mariánských Lázních

Místní organizace Svazu důchodců v Mariánských Lázních svůj jubilejní rok zakončila úspěšně.

Dnem 15. prosince 2015  jsme ukončili úspěšný rok na závěrečné schůzi všech funkcionářů výboru a komisí i přizvaných hostů, na které předseda zhodnotil činnost organizace v uplynulém roce, seznámil s výsledky práce jednotlivých komisí, seznámil s čerpáním rozpočtu  v roce 2015 a zároveň i s návrhem rozpočtu na rok 2016 včetně plánu činnosti v prvém čtvrtletí roku 2016.

Naše organizace byla založena 20. října 1990, to znamená, že jsme letos slavili 25. výročí naší činnost. K tomuto významnému jubileu jsme připravili mimořádné akce mimo činnost naší organizace. Všech deset těchto mimořádných akcí jsme uskutečnili ke spokojenosti seniorů našeho města. Jednalo se o autobusové zájezdy, návštěvy sociálních zařízení, koncerty dechové hudby na kolonádě, turistické akce, výstavu o 25. leté činnosti naší činnosti v prostorách Městského úřadu a to vše zakončené slavnostní členskou schůzí za přítomnosti více než 200 seniorů našeho města, starosty MěÚ, předsedkyně KR SDČR a ředitelky Domova pro seniory v M.L.

Na této schůzi bylo kromě zprávy  předsedy organizace a kulturního programu odměněno čestným uznáním deset členů naší organizace za dlouholetou práci ve prospěch seniorů našeho města. Dalších třináct funkcionářů bylo za stejnou činnost vyhodnoceno v rámci kraje a ústředí SD ČR.

V současné době již připravujeme prostřednictvím komisí další kulturní a společenské akce na příští rok. Naše činnost bude určitě opět bohatá, což zaručuje pracovitost funkcionářů naší organizace a velká podpora města a sponzorů.

Výbor organizace

Jak se nám dařilo v 1. pololetí roku 2015 – MO SDČR Mariánské Lázně

Na počátku roku výbor schválil plán mimořádných kulturních a společenských akcí u příležitosti 25 leté činnosti SD ČR a naší organizace. Deset těchto mimořádných akcí je rozplánováno od května do října.

Květnové a červnové akce (tak jak byly naplánovány) jsou splněny. Byly to autobusové zájezdy do různých sociálních zařízení na Tachovsku, do ústavu v Mnichově na Karlovarsku, zájezd na Bohemium Park v rámci zahájení lázeňské sezóny, autobusový zájezd na hrad Karlštejn a zámek Dobříš. Byly již uskutečněny tři ze šesti plánovaných koncertů dechové hudby pro naše seniory i lázeňské hosty na kolonádě u Lesního pramene.

To je z plánu mimořádných akcí, ale i ostatní akce, které máme naplánované, jsou plněny.

Například kulturní akce v klubu důchodců jako „Vítání nového roku“, „Masopust“, „Vítání jara“, „Den matek“, dále sedm přednášek z oboru zdravotnictví, sociální politiky, historie apod. Zájem byl i o společné návštěvy solné jeskyně.

Turistická komise zajistila deset vycházek do okolí města s odborným výkladem, vycházku na Prelát s opékáním buřtů a autobusový zájezd na Kynžvartské kyselky rovněž s odborným doprovodem.

Navštívili jsme 183 seniorů – jubilantů s blahopřáním a dárkem, o naši bezplatnou právní poradnu pro důchodce projevilo zájem 20 osob a mohli bychom jmenovat další drobné akce. Spokojenost s naší činností vyjádřilo i Město a krajský úřad.

Věříme, že se nám podaří splnit i připravené akce na 2. pololetí letošního roku.

Výbor MO SDČR Mariánské Lázně

Bohatá činnost organizace SDČR MO Mariánské Lázně

Přežít do 100 let“ –  toto heslo bylo tématem konference, pořádané Krajským úřadem Karlovy Vary koncem prosince 2014, které se zúčastnila i skupina seniorů MO Svazu důchodců ČR Mariánské Lázně.

Z řady rad a doporučení  stále na prvním místě zůstává nebýt  osamocen. Toto řešení nabízí právě klub důchodců, kde se senioři mohou setkávat se svými vrstevníky a zúčastňovat se různých kolektivních akcí, kterých je dostatek na výběr podle zájmu každého účastníka. A že bylo v uplynulém roce z čeho vybírat je patrné z následujícího přehledu.

Velice aktivní je naše turistická „STONOŽKA“, která v minulém roce již oslavila 10 let od svého založení. Za tu dobu uskutečnila 250 vycházek a senioři našlapali 720 km. Pravidelné vycházky do okolí vyhledávají spíše hůře chodící senioři, kteří si v bezpečí a pod starostlivým dohledem paní Trudy Prouzkové, předsedkyně této turistické komise, troufnou za rok nachodit až 50 km. Velice oblíbené jsou i krátké zájezdy se „Stonožkou“ do okolí, které jsou vždy doplněny odborným výkladem pánů ing.Schlossara a ing. Švandrlíka, specialistů na historii a CHKO Slavkovského lesa. Tradiční opékání buřtů u Prelátova pramene je také velice oblíbené a hojně navštěvované.

Zájemci o společenské a kulturní akce si měli také z čeho vybírat. Během minulého roku uspořádala kulturní komise, vedená paní Janou Drašnarovou, celkem šest společenských posezení s hudbou a pohoštěním. Velký zájem mají naši senioři o návštěvy divadel a jiných kulturních akcí. Byli jsme v divadle v Karlových Varech na představení Pražských divadel, v Chebu na Divotvorném hrnci, v Českém Krumlově na Cestě kolem světa (na otáčivém hledišti zámeckého parku) atd. Středobodem zájmu jsou zájezdy. Výběr v loňském roce byl skutečně vydařený. Byli jsme v Nelahozevsi, Lánech, Českém Krumlově, Na Lipně, v ZOO v Plzni a na hradech Rabí a Velhartice. Každým zájezdem nás provázelo krásné slunečné počasí, což přispělo i k radosti a dobré náladě všech účastníků. Přednášky o historii a památkách byly vždy doprovázeny promítáním a jsou rovněž oblíbené.

Sociální a zdravotní komise vedená paní Marií Kozlovou pečovala o naše seniory organizováním společných návštěv bazénu a solné jeskyně. Deset přednášek zaměřených na zdravotní prevenci seniorů bylo vždy sledováno se zájmem a bohatou účastí. O správném stravování naše seniory přesvědčili studenti Hotelové školy v Mariánských Lázních, kteří nám připravili ochutnávku jídel zdravé výživy. I tato komise zorganizovala tři zájezdy. Do domova se zvláštním režimem – Kazdův Dvůr ve Vošnově, do Domova seniorů v Kynšperku n. Ohří a do Ústavu sociální péče v Mnichově u Mar.Lázní. Návštěva těchto sociálních zařízení ukázala našim seniorům jak je zajištěna péče o dlouhodobě nemocné a nemobilní občany. Zde kromě toho, že potěšili svou návštěvou klienty domovů,  měli možnost porovnat i prostředí a vybavení těchto zařízení.

O občanské záležitosti se stará komise vedená paní Silvou Angelovovou. Její členky navštěvují jubilanty, kterým předávají blahopřání a drobné dárky od Městského úřadu a naší organizace. Pro seniory organizuje pravidelnou bezplatnou právní poradnu a zajistila dvě přednášky na téma změny v Očanském zákoníku, které se týkají seniorů. Zájemcům o práci s počítačem poskytuje pomoc předsedkyně komise. V minulém roce jsme zprovoznili naši webovou stránku (www.svazduchodcu.webnode.cz).

Stejně jako v minulém roce budeme pro naše seniory připravovat oblíbené a lákavé akce, které se osvědčily a budeme se snažit přicházet i s novými nápady, kterými bychom rádi oslovili i ty seniory, kteří zatím cestu do klubu nenašli. Rádi uvítáme i nové členy do Svazu důchodců ČR, přihlášky jsou přijímány v klubu důchodců po celý rok.

Karel Lokajíček – předseda
Místní organizace SDČR Mariánské Lázně

Bilance činnosti Krajské rady SDČR Karlovy Vary za uplynulý rok 2014

    V dubnu tohoto roku byla na krajské konferenci zvolena nová Krajská rada Svazu důchodců ČR Karlovarského kraje a. předsedkyní byla zvolena paní Marie Majdlová. V karlovarském kraji jsou v Krajské radě SDČR zapojeny čtyři místní organizace – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Krásno a Loket. Každá tato organizace má v KR svého zástupce.

Kromě organizačních záležitostí, které  jsou  projednávány na pravidelných schůzích  KR,  přistoupila v letošním roce KR i k organizaci společenských a kulturních aktivit,  kde se vzájemně mohou poznávat senioři všech MO.

První společné setkání v tomto roce se uskutečnilo na pozvání místní organizace  SDČR Krásno. Zástupci každé MO přijeli do Krásna, kde nás krásenští senioři přivítali a pozdravit nás přišel i starosta obce.  Společně jsme pak procházkou  odešli  do  velice příjemného  prostředí  krásenské rozhledny. Zde již byl připraven bohatý program, při kterém se ihned rozproudila vřelá zábava. Opékali jsme buřty, popili pivo, kávu a koláčky a potom rychle na rozhlednu. Krásný výhled do okolí si nechali ujít jen opravdu málo pohybliví senioři. Celé odpoledne proběhlo ve veselé a družné  atmosféře a bylo inspirací k uskutečnění tradice těchto setkávání. K dalšímu společnému setkání, které se uskuteční  na jaře 2015, pozvali  přítomné seniory zástupci místní org. SDČR Mariánské Lázně.

Léto rychle uběhlo a na 5. a 6. září  připravila KR SDČR Karlovy Vary  zájezd pro zástupce všech MO do Jižních Čech. Zúčastnili se ho senioři z Karlových Varů, Mariánských Lázní a Krásna.

První zastávka na naší cestě byla ve Vodňanech, které jsme si prohlédli a poobědvali zde. Pak už naše cesta zamířila do cíle prvního do Českého  Krumlova.  Odpolední procházka po hradě, zámku a malebných zákoutích města všechny naladila na večerní divadelní představení, které se konalo na otáčivém hledišti v zámeckém parku.  Komické představení „Cesta kolem  světa“  s kouzlem točny a kulisou zámeckého parku bylo skutečným zážitkem.  Druhý den jsme jeli na Lipno, kde jsme se prošli stezkou korunami stromů. Krásné počasí, které nás provázelo,  umocnilo fantastické pohledy na okolní Novohradské hory, Šumavu a celé Lipenské jezero.  Okouzleni  přírodou  jsme  si ještě na závěr našeho putování prohlédli  Cisterciáncký  klášter ve Vyšším Brodě.

Celý zájezd byl mimořádně zdařilý jak obsahově, tak průběhem. Zástupci všech zúčastněných místních organizací vyjádřili srdečný dík organizátorkám KR SDČR – předsedkyni paní Marii Majdlové a místopředsedkyni paní Daniele Černé, které celý zájezd připravily.

Na základě pozvání MO SDČR Mariánské Lázně se předsedkyně a místopředsedkyně KR zúčastnily jejich výroční schůze spojené s oslavou Mezinárodního dne seniorů .  Celá akce byla velice dobře zorganizovaná a oslava proběhla v příjemném prostředí hotelu Polonia v Mariánských Lázních. Výbor této organizace připravil pro své seniory hodnotný program, který zástupkyně KR ocenily pochvalou celému kolektivu MO Mariánské Lázně.

Krajská rada SDČR Karlovy Vary připravila ve spolupráci s magistrátem města Karlovy Vary na oslavu Mezinárodního dne seniorů  pro všechny seniory kraje zdarma divadelní představení „Co v detektivce nebylo“. Vystoupili známí pražští herci pánové Nárožný, Vydra a paní Boušková, což bylo předem zárukou příjemného zážitku pro všechny diváky. Senioři se velice dobře pobavili a ocenili tuto akci.

Pro seznámení seniorů s novým Občanským zákoníkem rozdělila KR finanční příspěvky na odborné přednášky, které si jednotlivé organizace zajistí.

Na závěr letošního roku plánuje ještě KR SDČR Karlovy Vary zorganizovat  začátkem  prosince pro zástupce svých místních organizací jednodenní zájezd do vánočního Norimberka.

E. Lanczová, Krajská rada SDČR Karlovy Vary

Hodnocení činnosti MO SDČR Mariánské Lázně za II. čtvrtletí 2014

    I druhé čtvrtletí letošního roku bylo v Místní organizaci Svazu důchodců ČR Mariánské Lázně naplněno bohatým programem.

Letošní celodenní výlet do Lán a zámku v Nelahozevsi se opravdu vydařil. Prohlídka jednoho z nejvýznamnějších českých renesančních zámků, kde jsme nahlédli do interiéru rodiny Lobkowiczů, byla velice zajímavá. Krásný je i samotný zámek a jeho okolí. Příjemným zážitkem byl  i oběd v zámecké restauraci. Ze zámku jsme došli procházkou k rodnému domu Antonína Dvořáka, kde jsme si  vyslechli  několik jeho skladeb, které navodily atmosféru prohlídky samotných prostor. Odtud jsme se vydali do Lán, kde jsme navštívili muzeum T. G. Masaryka. Zámek, který  je sídlem prezidenta republiky, jsme si prohlédli  ze zámeckého parku. Na závěr naší návštěvy v Lánech jsme se poklonili hrobu TGM.  Mimořádně krásné slunečné počasí podtrhlo úspěch zájezdu u všech zúčastněných.

Květen byl ve znamení oslavy Dne matek. Na společenské posezení přišly našim seniorkám popřát děti zdejší základní školy se svou paní učitelkou. Milé básničky a písničky všechny přítomné ženy potěšily a  s radostí od dětí přijaly přáníčka, která děti pro ně vyrobily. Průběh oslavy byl přenášen  i místní  kabelovou televizí.

Další zájezd byl nasměrován do zámku v Nebílovech a do plzeňské zoologické zahrady. Zámek Nebílovy je postupně rekonstruován a prohlídka se uskutečňuje v již opravených prostorách. Je příjemné tímto zámkem projít. Zoologická zahrada upoutává vždy, a to bez rozdílu věku – proto si zde každý našel  co ho zajímalo.

Nezaháleli  ani turisté – kromě pravidelných vycházek do okolí, které se konají zpravidla každý týden, vyjeli pro změnu do Chodové Plané na velikonoční výstavu, která se všem  velmi  líbila. Se zájmem se setkala i prohlídka zdejšího divadla včetně zákulisí s odborným výkladem. První výlet byl na Andělskou horu u Karlových Varů. Protože nás na těchto výletech doprovázejí páni  Ing. Schlossar a Ing.Švandrlík, odborníci na historii tohoto kraje a Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les, dozvěděli jsme se zase mnoho nových a zajímavých informací. Po prohlídce kostela Nějsvětější trojice jsme vystoupili na Andělskou horu. Výstup byl sice náročný, ale většina našich seniorů jej zvládla. Zejména musíme zdůraznit obdiv dvěma seniorkám, které již dovršily úctyhodných 90 let a na vrchol vystoupaly v naprosté pohodě. Druhý neméně zajímavý zájezd se konal do bečovské botanické zahrady. Tato botanická zahrada (před válkou nazývaná „druhé Průhonice“) postupně vzniká od roku 2005 obnovou zdevastované zahrady za nesmírného úsilí  pana Ing. Šindeláře a jeho spolupracovníků. Ta část zahrady, která je zatím zpřístupněna, všechny velice překvapila, neboť  jsou zde k vidění mimořádně vzácné dřeviny.  Návštěvu jsme zakončili v příjemném prostředí  zdejšího občerstvovacího zařízení uprostřed přírody.

V rámci péče o zdraví našich seniorů zajistila komise sociální a zdravotní společné návštěvy  bazénu, návštěvy solné jeskyně a přednášky na téma  „Sociální a bytové služby pro seniory“ a  „Oční vady“. Obě přednášky účastníci kladně hodnotli.  Šestnáct našich seniorů navštívilo na Den otevřených dveří Ústav tělesně postižených v Mnichově. Touto návštěvou jsme udělali radost nejen nemocným, ale i všem pečovatelkám.

Členky komise pro občanské záležitosti navštívily 83 seniorů – jubilantů v blahopřáním a dárkem od starosty města a předsedy MO SDČR Mar. Lázně. Probíhala také bezplatná právní poradna,seniory často využívaná.

V průběhu dvou letních měsíců budou realizovány jen příležitostné akce o kterých budou informace ve vývěskách. K pravidelným  akcím se vrátíme opět po prázdninách.

Karel Lokajíček, předseda MO SDČR Mariánské Lázně
Foto: Angelovová