Archiv pro rubriku: Kraj Ústecký

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky.

Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes.

Po vystoupení hostů a slibu rozhodčích hry slavnostně zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, Ing. Oldřich Pospíšil.

Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou.

Vyhlášení výsledů se konalo ve dvacet hodin. Zúčastnila se ho a ceny také předávala, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeona Zikmundová. První cenu získalo a pohár si odvezlo, družstvo Plzeňského kraje.

Po vyhlášení výsledů následovala zasloužená zábava.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, a těšit se na hry příští.

DSC_9832
Ve svém vystoupení paní ministryně pozdravila účastníky her, vyjádřila svou podporu seniorským aktivitám a ocenila práci svazu.
DSC_9856
Za Jednotu důchodců na Slovensku, krajskou organizaci Košice, účastníky pozdravil Ján Matúško. Československý reprezentant v zápase a také mistr Československa. Tedy osoba sportovně a přátelsky opravdu povolaná.
DSC_9855
Ve stejném duchu vystoupil i předseda Jednoty důchodců na Slovensku, pan Dr. Michal Kotian.
DSC_9846
Zdravice rektora Policejní akademie pana Josefa Salače. Především díky němu hry proběhly příjemném prostředí s téměř dokonalým zázemím a servsem.
DSC_9842
František Prášek, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Také člověk, který má ke sportu velice blízko – celoživotní sportovec, prvoligový volejbalista a dodnes v pohybových aktivitách stále činný.
DSC_9781
Ivan Vodák, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Nejen hlavní organizátor her, ale také jejich modrátor.
DSC_9864
Zdravice předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Zdeňka Pernese.
DSC_9859
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9860
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9861
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9863
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9822
Ano, ano, tady jsme my, rozhodčí!
DSC_9762
Liberecká skvadra.
DSC_9765
Jako za starých časů Ján Matúško stojí, odhodlaný zvítězit, vstříc sportovnímu klání. Tentokrát ne jako zápasník, ale jako kouč stejně odhodlaných důchodců.

DSC_9773

DSC_9783

DSC_9782

DSC_9870
Hlavní rozhodční her přednáší slib rozhodčních.
DSC_9871
Rozhodční slibují poctivost, spravedlnost a dodržování pravidel.

DSC_9835

Už jen ministerská prosba tomu nahoře o pěkné počasí a může se začít.

DSC_9811
Odmáváno! Předseda Svazu důchodců ing. Pospíšil popřál zúčastněným mnoho úspěchů a zahájil hry.
DSC_9756
Poslední instrukce před zahájením her.
DSC_9895
Slovenští lídři svlékli své smokingy, oblekli se do sportovního a vyrazili koučovat své týmy.
DSC_9890
Foto se slovenskými přáteli musí být. Zleva Miloslav Mrština, Ján Mutúško, ing. Oldřich Pospíšil a Michal Kotian.
DSC_9885
Tentokrát v malinko jiném složení.

DSC_9986

DSC_9983

DSC_9980

DSC_9979
Některé reprezentantky se doslova vznášely. Škoda, že organizátoři nepřizvali nikoho z olympijského výboru. Tady by byla nominace na Rio de Janeiro bezpochyby jistá.

DSC_9975

DSC_9967

DSC_9963

DSC_9960

DSC_9955
Vrh kuličkami vyžaduje opravdovou zručnost a cvik.
DSC_9944
Tato disciplína je vlastně něco jako Wimbledon. I tady jsou třeba pevné nervy, odhodlání a nasazení.
DSC_9936
Já nic, já muzikant.
DSC_9827
Rozhodčí byli během celých závodů pod nepřetržitou kontrolou šéfa.
DSC_9799
Také se bylo čemu srdečně zasmát.

DSC_9938

DSC_9937

DSC_9935

DSC_9931

DSC_9929

DSC_9927

DSC_9916

DSC_9907

DSC_9905

DSC_9899   DSC_9818

DSC_9796

DSC_9786     DSC_9770   DSC_9760

DSC_0072
Někdy předseda poslouží i jako fotograf.

DSC_9757

DSC_0065

DSC_0048

DSC_0039

DSC_0034

DSC_0012

DSC_0011

DSC_0005
Nejen ženy aspirovaly na olympijské hry v Brazílii. I muži podávali úctyhodné výkony.
DSC_0075
Vyhlášení výsledků zahájil svým vystoupení předseda svazu ing. Pospíšil. Přivítal paní náměstkyni ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeonu Zikmundovou, ocenil hladký a ukázněný průběh her.

DSC_0078

002

DSC_0081
Vyhlašování výsledků bedlivě sledovali i předseda kontrolní a revizní komise SDČR Petr Kalábek a místopředseda SDČR  František Prášek.

001

DSC_0085

DSC_0083
Hry nelze hodnotit jinak, než jako velice vydařené. Svědčí o tom i rozzářená tvář předsedy SDČR ing. Pospíšila.

 

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV na III. SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORU v PRAZE      

                                                                             

 1.          PLZEŃSKÝ KRAJ – RSČR
 2.          JIHOMORAVSKÝ KRAJ SDČR
 3.          OLOMOUCKÝ KRAJ – RSČR
 4.          KRAJ VYSOČINA – SDČR
 5.          KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ SDČR
 6.          ÚSTECKÝ KRAJ SDČR
 7.          MĚSTSKÝ VÝBOR SDČR PRAHA
 8.          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SDČR
 9.          MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ PRAHA – RSČR
 10. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – KOŠICE
 11. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – ŽILINA
 12. JIHOČESKÝ KRAJ – RSČR
 13. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RSČR
 14. PLZEŇSKÝ KRAJ SDČR
 15. KARLOVARSKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ČSSD – 1

KRAJ VYSOČINA – RSČR

 1. ZLÍNSKÝ KRAJ SDČR
 2. LIBERECKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ĆSSD – 2

 1. PARDUBICKÝ KRAJ SDČR

                  LIBERECKÝ KRAJ – RSČR

 1. STŘEDOČESKÝ KRAJ SDČR
 2. ZLÍNSKÝ KRAJ – RSČR

                 

11 DRUŽSTEV  od  SDČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–    2  /  4  /  5  / 6  /  7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

8 DRUŽSTEV  od   RSČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–  1 / 3 / 9 / 12 / 13 / 15 / 18 / 19 /

2  DRUŽSTVA –  KLUB Senioru ČSSD – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  15 / 17 /

 2 DRUŽSTVA – JDS – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  10 / 11 /

DSC_0051
Areál Policejní akademie v Praze.

Hrubý Rohozec, Dlaskův statek, Kacanovy.

 W-Roudničtí-důchodci-v-Hrubém-Rohozci

První zastávkou posledního zájezdu před prázdninami byl státní zámek Hrubý Rohozec, jehož posledními majiteli byli do roku 1945 příslušníci francouzského rodu Des Fours Walderode. Prošli jsme krásně zařízenými komnatami hraběnky i hraběte, viděli jsme knihovnu s 10 000 svazky. Mezi nejcennější patří 2. vydání Velké francouzské encyklopedie. Podívali jsme se do zámecké kaple Nejsvětější Trojice. Novogotická jídelna je osvětlena 2 lomenými okny. Zajímavostí je, že výzdoba napodobující dřevořezbu je ve skutečnosti z papírové hmoty.

Zámek obklopuje nevelký anglický park se vzácnými stromy, dominantou je platan javorolistý.

Odpolední program jsme začali ve Dlaskově statku, kde nás přivítala příjemná paní průvodkyně v kroji. Pověděla nám historii statku, ten jsme si pak prohlédli samostatně.

Vyvrcholení zájezdu nás čekalo v Kacanovech. Z parkoviště nás vedla cesta lesem ke Kopicovu statku. Nádherná roubenka byla postavena na počátku. 19. století. Před statkem je socha sv. Jiří na koni, lidová plastika z r. 1826. Statek je nyní v soukromých rukách, je nepřístupný. Ale my jsme se šli podívat na reliéfy v pískovcové rokli za statkem, které do skal vytesal za 40 let Vojtěch Kopic.

W-Jeden z reliéfů Vojtěcha Kopice.

První vytesal roku 1940 – sv. Václava na koni. Nechával se inspirovat českou mytologií a historií – najdeme zde Žižku, Husa, Libuši, Přemysla Oráče, Karla IV. a další. Protože je zde volná prohlídka, prošli jsme pomalu celou roklí.

Počasí nám přálo a do Roudnice jsme se vrátili opět s novými zážitky z příjemně stráveného dne.

Milena Machová

Členka výboru MěO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

Plzeňsko – Nečtiny, Manětín,Mariánská Týnice

Zájezd ve středu 18.5. směřoval na Plzeňsko, kde první zastavení bylo v obci Nečtiny.

 V bývalém hostinci bylo vytvořeno velice pěkné Regionální muzeum Nečtinska. Nad plastickou mapou regionu nás p.Kapr, kronikář obce ,seznámil s vesnicemi,
které do oblasti patří, nebo patřily.V expozici byly ukázky různých řemesel, byla zde vytvořena četnická stanice, škola, poštovní úřad , seznámili jsme se s národopisem Nečtinska.Postavy, které byly v expozicích , měly tváře obyvatel Nečtin.W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-006 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-015 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-025 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5

W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-004

Poté jsme autobusem přejeli ke kapli sv.Terezie z r. 1858, které je rodinnou hrobkou rodu Mensdorff-Pouilly.Zámek Nečtiny není přístupný, protože je zde ubytovací zařízení Západočeské univerzity, ale alespoň jsme si prohlédli bývalou kapli, která slouží jako obřadní síň. Po výborném obědě v Nečtinách nás čekala perla baroka západních Čech-zámek v Manětíně. Zde jsme si prohlédli raritu zámku-soubor 13 obrazů služebnictva a úřednictva od malíře Václava  Dvořáka. Majitelé zámku-Lažanští pozvali do Manětína významné osobnosti:malíře P.Brandla, K. Bentuma, sochaře Š.Borovce, J.Brokofa , J.Herschera a další.Celkově je ve městě a okolí na 80 barokních plastik.
Na cestě k poslednímu cíli jsme si pozorně prohlédli v Mladoticích jedno z prvních děl arch.J.Blažeje Santiniho- Aichla -šestibokou kapli Jména P.Marie, kterou mu zadal plaský opat.Protože se mu líbila, zadal mu stavbu Mariánské Týnice. Ta patří ke skvostům barokní architektury západních Čech.Toto někdejší poutní místo bylo postaveno ve letech 1711-1777 a dnes je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Areál tvoří nově opravený kostel Zvěstování Panny Marie, ambit a proboštství. Nad kostelem se klene mohutná kopule zakončená lucernou s věžičkou, dosahující do výšky téměř 70 m. Do původní podoby byla Mariánská Týnice rekonstruována v letech 1993 -2010.

Určitě stojí za zastavení při putování naší vlastí.

M.Machová
Členka výboru MO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

LEMBERK

W_Lemberk,Jablonné,Bílé-skály20.4Roudničtí důchodci na dubnovém výletě.

Prvním cílem našeho dubnového výletu byl zámek Lemberk, ležící v Libereckém kraji. Strážný hrad nechal postavit ve 13. stol. Havel z Lemberka. Jeho manželka paní Zdislava se proslavila obětavou péčí o chudé, nemocné a o každého, kdo potřeboval pomoc. Byla ve zdejším kraji uctívána nepřetržitě od své smrti r. 1252. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a v r. 1995 ji papež Jan Pavel II. svatořečil.

Po prohlídce zámku jsme navštívili Zdislavinu studánku a omyli se zázračnou vodou.

Další zastávkou byla Bazilika minor sv. Vojtěcha a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Nad krásou kostela a velikostí krypty s hrobkou sv. Zdislavy se tajil dech.

Kdo ještě nebyl unaven, zdolal 176 schodů na vyhlídkovou věž a byl odměněn nádherným výhledem.

„Třešinkou“ na závěr byla přírodní památka Bílé kameny (Sloní skály) u Jítravy. Jejich bílé zabarvení způsobuje minerál kaolinit. Bílé kameny jsou celoročně přístupné a stojí určitě za návštěvu.

M. Trumpichová

MO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

 

 

Mezinárodní výstava orchidejí v Drážďanech

W_Drážďany-17.3

Šum v Klubu seniorů prozrazoval zájem o další akci-výstavu orchidejí v Drážďanech. Bylo slyšet hlasy: “Jeďte, je to nádhera, my už jedem po druhé.” A tak 17. března v 7.15 byl odjezd z náměstí směr Drážďany. Předpověď počasí na tento den vycházela na 100%-slunce zářilo na modré obloze a my jsme radostně poslouchali informace našich průvodkyň-obětavé členky výboru Mileny Machové a tlumočnice Marie Krombholzové o Německu, Sasku, orchidejích… Cesta příjemně ubíhala a zanedlouho jsme vnímali krásné prostředí výstaviště.Vpuštěni do hlavního prostoru jsme byli s německou přesností v 10,00 hod. Při vchodu nás vítal nádherný vodotrysk v podobě stromu-střídající se barevná světla s tryskající vodou-to bylo velmi působivé a mnozí z nás si vzpomněli na Křižíkovu fontánu v Praze. Ostatně další fontána s hudebním programem byla u jeviště, kde se konala soutěž v aranžmá květin. Přešli jsme prodejní pulty s očekávanou nádherou orchidejí všech barev, velikostí i vůní. Jenže nepochopitelný kurs eura vůči koruně nám velké nákupy neumožnil. Ale další aranžmá orchidejí s jinými rostlinami a přírodními materiály nás okouzlovala stále víc… A když se dostavila únava, sedli jsme si ke kafíčku. Všude čisto, šatny i toalety k dispozici.
Poté jsme ještě měli možnost navštívit bohatě zásobené velikonoční trhy v dalších sálech.
Odpoledne jsme se zastavili v historickém centru Drážďan, které většina z nás už několikrát navštívila. Ovšem teplé počasí přímo vybízelo k procházce završenou promenádou u Labe. Škoda jen, že ještě nebyly k dispozici lavičky. Také jsme nahlédli do Hofkirche-Katedrály Nejsvětější Trojice. Kdo chtěl, mohl nakupovat v obchodním domě Rewe. Ještě jsme chtěli nalézt naši loď s nákladem soli, která, jak jsme věděli z našich médií, zablokovala plavbu ostatním. Tu jsme však viděli z autobusu až na zpáteční cestě.

Unavení, ale blažení z té nádhery, jsme dojeli v pořádku do svých domovů.

Mgr. Jana Jakešová

členka MO SDČR v Roudnici nad Labem

W_Drážďany-17.3.2016-007

W_Drážďany-17.3.2016-008

W_Drážďany-17.3.2016-024

Přítomnost a minulost v jednom dni

Mostecký klub seniorů č.2 je převážně tvořen ze seniorských učitelů, ti mají ve své povaze poznávat, cestovat, vyzvídat, tvořit, zkrátka být i ve svém věku neustále činorodí.

Sobotní ráno 10. října 2015 je vylákalo na celodenní výlet po severních Čechách. Ústecký kraj, známý v současnosti bojem o prolomení limitů těžby, je plný zajímavých měst, míst a pamětihodností.

Vydali jsme se tedy za krásami královského města Litoměřice, které byly prozářeny nejen pozimními barvami stromů, ale i vkusnou barevností domů. V doprovodu průvodkyně z IC Litoměřice jsme získali informace o všech pamětihodnostech tohoto města, kde se snoubí minulost s přítomností. Dům U Černého orla oslnil honosnými sgrafity, impozantní renezanční budova muzea vyhlídková věž Kalich, dům U Pěti panen a původní kamenná dlažba nás upoutali na náměstí Míru. Procházeli jsme kolem mnoha kostelů, seznámili se zejména s jezuitským kostelem Zvěstování Panny Marie, barokní památkou architektury stavitele Broggia; po parkánech Jose Rizola jsme se dostali k domu Na Vikárce, tedy k Máchově světničce, kde žil a tvořil básník Karel Hynek Mácha. Dýchl na nás duch našeho velkého básníka. Celou atmosféru ještě podpořila vytvořená posmrtná podoba (podle lebky) básníka, umístěná ve vitríně a následné zastavení u slavné Myslbekovy bronzové sochy K. H. Máchy. U gotického dvojčete jsme se dozvěděli, že je to nejstarší zachovalý měšťanský dům (15 stol.) v Litoměřicích. Z Dónského náměstí s biskupskou rezidencí a katedrálou sv. Štěpána jsme sešli na náměstí a vyčerpáni vycházkou a plni zážitků a informací se rozešli na zasloužený oběd do litoměřických restaurací.

Odpolední program byl završen prohlídkou zámku v Duchcově. Sbírky Valdštejnů a byt známého knihovníka Giacoma Casanovy umocnily pocity z pěkně prožitého dne.

Ludmila Blumenthalová,
členka KD Most č. 2

Podzimní zájezd důchodců – Sasko, Rumburk, Šluknov

Stalo se tradicí, že poslední zájezd v roce vede náš dlouholetý spolupracovník Mgr. L. Smejkal z muzea v České Lípě. Vždy si pro nás připraví zajímavosti v oblasti Lužice.

Tentokrát jsme ve středu 30. září zamířili do obce Grosschönau, ležící v nejvýchodnější části Saska na řece Mondavě. Tato obec se proslavila výrobou damašku a froté, které se vyváží do celé Evropy. Nejprve jsme si prohlédli zdejší lidovou architekturu – tkalcovské domy, nejstarší je 300 let starý.

Potom jsme zamířili do zdejšího „Muzea damašku a froté“. Obdivovali jsme nádhernou práci zdejších tkalců, staré stavy, návrhy na damaškové ubrusy a přehozy. Výborné pro nás bylo, že popisky u exponátů byly i v českém jazyce.

Podívali jsme se také do dílny na výrobu froté, kde byla možnost nákupu.

V obci jsme si také prohlédli evangelický kostel na velice upraveném hřbitově.

Poté jsme zamířili zpět do ČR – do Rumburku podívat se na perlu města – Loretu z 18. století. Svatá chýše je obklopena ambity s křížovou cestou a obrazy z života P. Marie.

Z Rumburku jsme opět zamířili k hranicím v Neugersdorfu, kde hned za hranicemi je „česká čtvrť“ evangelíků, kteří sem přišli po Bílé hoře.

Poslední zastávkou bylo město Šluknov, které letech 1995-2001 opravilo křížovou cestu na Křížovém vrchu nad městem. Ta pochází z 18. století a patří k nejkrásnějším u nás. Její součástí je i vhodně začleněná Getsemanská zahrada s pískovcovými sochami apoštolů.

Zájezd se opět vydařil, všichni jsme byli spokojeni jak s průvodcem, tak s místy, která pro nás vybral. Těšíme se na setkání v příštím roce.

Za MěO  Svazu důchodců ČR v Roudnici nad Labem
Mgr. Milena Machová, členka výboru

Náchod, Broumov – zájezd důchodců

Deštivého rána ve středu 20. května 2015 jsme se vydali autobusem na poměrně dalekou cestu – na zámek v Náchodě a do Broumovského kláštera.

Náchodský zámek na nás shlížel z kopečka, tak jsme si všichni při pohledu na něj zanotovali lidovou píseň „ Náchodský zámeček.“ K nádvoří vedla cesta kolem „Medvědária”- ale ani Ludvík ani Dáša nebyli venku, dívali se na nás ze své boudy. Také jim asi vadil déšť jako nám. Piccolominská expozice se nám líbila – k nejcennějším exponátům patři 9 tapisérií, které nechal tehdejší majitel Ottavio Piccolomini vyrobit v Bruselu pro náchodský zámek. Unikátní je sbírka květinových, ovocných a loveckých zátiší.

Další zastávka byla v Hronově, kde jsme nemohli vynechat rodný domek spisovatele Aloise Jiráska, známého svými historickými romány z českých dějin. Hronov je také známý svým festivalem amatérských divadel – Jiráskův Hronov, který se koná každoročně v srpnu.

Po odpočinku v restauraci při dobrém obědě jsme zamířili do posledního místa zájezdu – k Broumovskému klášteru, který byl založen řádem benediktinů. Klášter prošel dlouholetou restaurátorskou prací a nyní otevírá návštěvníkům krásný refektář s ukázkami církevních ornátů, je zde kopie tzv.Turínského plátna, v knihovně je na 17 000 knih. Poslední prohlídkou v klášteře byl kostel sv. Vojtěcha. V Broumově nás ještě čekala zastávka u nejstaršího sakrálního dřevěného kostelíka v Čechách – hřbitovního kostela Panny Marie. Loď ze všech stran obklopuje ochoz, kde jsou renesanční a empírové náhrobky a dřevěné desky z 16. – 17. stol. popisující události v Broumově.

Zájezd se všem i přes nepřízeň počasí líbil a odnášeli jsme si plno nových poznatků.

Milena Machová,
M
ěO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

 

Noc kostelů – Budeč

Vážení a milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na letošní

Noc kostelů v kostele sv. Petra a Pavla na Budči 

29. května 2015 20:00 – 24:00 hodin

Program:  

20:00 KONCERT BAROKNÍ HUDBY

Skladby G. Muffata , J.S.Bacha, F.Kuhlau, J. C. Kerlla, J.L.Dusíka, H.I.Bibera

Účinkují: Posluchačky Akademie múzických umění – Marie Pochopová (varhany), Anna Bartoňová (housle) a žákyně Základní umělecké školy Jana Hanuše – Blanka Konvalinková a Josefína Holečková. Doprovod prof. Hanuš Bartoň (varhany)

21:30   BEDŘICH SMETANA: LIBUŠE

Promítání opery na noční fasádu Budče.


Srdečně zveme!

Lucie Wittlichová
starostka obce Zákolany

P. Petr M. Bubeníček
Římskokatolická farnost Roztoky

Zdeněk Kuchyňka
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Webové stránky akce ZDE

Plakát akce ke stažení ZDE