Archiv pro rubriku: Kraj Zlínský

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky.

Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes.

Po vystoupení hostů a slibu rozhodčích hry slavnostně zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, Ing. Oldřich Pospíšil.

Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou.

Vyhlášení výsledů se konalo ve dvacet hodin. Zúčastnila se ho a ceny také předávala, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeona Zikmundová. První cenu získalo a pohár si odvezlo, družstvo Plzeňského kraje.

Po vyhlášení výsledů následovala zasloužená zábava.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, a těšit se na hry příští.

DSC_9832
Ve svém vystoupení paní ministryně pozdravila účastníky her, vyjádřila svou podporu seniorským aktivitám a ocenila práci svazu.
DSC_9856
Za Jednotu důchodců na Slovensku, krajskou organizaci Košice, účastníky pozdravil Ján Matúško. Československý reprezentant v zápase a také mistr Československa. Tedy osoba sportovně a přátelsky opravdu povolaná.
DSC_9855
Ve stejném duchu vystoupil i předseda Jednoty důchodců na Slovensku, pan Dr. Michal Kotian.
DSC_9846
Zdravice rektora Policejní akademie pana Josefa Salače. Především díky němu hry proběhly příjemném prostředí s téměř dokonalým zázemím a servsem.
DSC_9842
František Prášek, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Také člověk, který má ke sportu velice blízko – celoživotní sportovec, prvoligový volejbalista a dodnes v pohybových aktivitách stále činný.
DSC_9781
Ivan Vodák, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Nejen hlavní organizátor her, ale také jejich modrátor.
DSC_9864
Zdravice předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Zdeňka Pernese.
DSC_9859
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9860
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9861
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9863
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9822
Ano, ano, tady jsme my, rozhodčí!
DSC_9762
Liberecká skvadra.
DSC_9765
Jako za starých časů Ján Matúško stojí, odhodlaný zvítězit, vstříc sportovnímu klání. Tentokrát ne jako zápasník, ale jako kouč stejně odhodlaných důchodců.

DSC_9773

DSC_9783

DSC_9782

DSC_9870
Hlavní rozhodční her přednáší slib rozhodčních.
DSC_9871
Rozhodční slibují poctivost, spravedlnost a dodržování pravidel.

DSC_9835

Už jen ministerská prosba tomu nahoře o pěkné počasí a může se začít.

DSC_9811
Odmáváno! Předseda Svazu důchodců ing. Pospíšil popřál zúčastněným mnoho úspěchů a zahájil hry.
DSC_9756
Poslední instrukce před zahájením her.
DSC_9895
Slovenští lídři svlékli své smokingy, oblekli se do sportovního a vyrazili koučovat své týmy.
DSC_9890
Foto se slovenskými přáteli musí být. Zleva Miloslav Mrština, Ján Mutúško, ing. Oldřich Pospíšil a Michal Kotian.
DSC_9885
Tentokrát v malinko jiném složení.

DSC_9986

DSC_9983

DSC_9980

DSC_9979
Některé reprezentantky se doslova vznášely. Škoda, že organizátoři nepřizvali nikoho z olympijského výboru. Tady by byla nominace na Rio de Janeiro bezpochyby jistá.

DSC_9975

DSC_9967

DSC_9963

DSC_9960

DSC_9955
Vrh kuličkami vyžaduje opravdovou zručnost a cvik.
DSC_9944
Tato disciplína je vlastně něco jako Wimbledon. I tady jsou třeba pevné nervy, odhodlání a nasazení.
DSC_9936
Já nic, já muzikant.
DSC_9827
Rozhodčí byli během celých závodů pod nepřetržitou kontrolou šéfa.
DSC_9799
Také se bylo čemu srdečně zasmát.

DSC_9938

DSC_9937

DSC_9935

DSC_9931

DSC_9929

DSC_9927

DSC_9916

DSC_9907

DSC_9905

DSC_9899   DSC_9818

DSC_9796

DSC_9786     DSC_9770   DSC_9760

DSC_0072
Někdy předseda poslouží i jako fotograf.

DSC_9757

DSC_0065

DSC_0048

DSC_0039

DSC_0034

DSC_0012

DSC_0011

DSC_0005
Nejen ženy aspirovaly na olympijské hry v Brazílii. I muži podávali úctyhodné výkony.
DSC_0075
Vyhlášení výsledků zahájil svým vystoupení předseda svazu ing. Pospíšil. Přivítal paní náměstkyni ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeonu Zikmundovou, ocenil hladký a ukázněný průběh her.

DSC_0078

002

DSC_0081
Vyhlašování výsledků bedlivě sledovali i předseda kontrolní a revizní komise SDČR Petr Kalábek a místopředseda SDČR  František Prášek.

001

DSC_0085

DSC_0083
Hry nelze hodnotit jinak, než jako velice vydařené. Svědčí o tom i rozzářená tvář předsedy SDČR ing. Pospíšila.

 

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV na III. SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORU v PRAZE      

                                                                             

 1.          PLZEŃSKÝ KRAJ – RSČR
 2.          JIHOMORAVSKÝ KRAJ SDČR
 3.          OLOMOUCKÝ KRAJ – RSČR
 4.          KRAJ VYSOČINA – SDČR
 5.          KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ SDČR
 6.          ÚSTECKÝ KRAJ SDČR
 7.          MĚSTSKÝ VÝBOR SDČR PRAHA
 8.          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SDČR
 9.          MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ PRAHA – RSČR
 10. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – KOŠICE
 11. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – ŽILINA
 12. JIHOČESKÝ KRAJ – RSČR
 13. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RSČR
 14. PLZEŇSKÝ KRAJ SDČR
 15. KARLOVARSKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ČSSD – 1

KRAJ VYSOČINA – RSČR

 1. ZLÍNSKÝ KRAJ SDČR
 2. LIBERECKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ĆSSD – 2

 1. PARDUBICKÝ KRAJ SDČR

                  LIBERECKÝ KRAJ – RSČR

 1. STŘEDOČESKÝ KRAJ SDČR
 2. ZLÍNSKÝ KRAJ – RSČR

                 

11 DRUŽSTEV  od  SDČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–    2  /  4  /  5  / 6  /  7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

8 DRUŽSTEV  od   RSČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–  1 / 3 / 9 / 12 / 13 / 15 / 18 / 19 /

2  DRUŽSTVA –  KLUB Senioru ČSSD – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  15 / 17 /

 2 DRUŽSTVA – JDS – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  10 / 11 /

DSC_0051
Areál Policejní akademie v Praze.

Beseda v Domově pro seniory Lukov

Svaz důchodců ČR Zlínského kraje uspořádal dne 16. září 2015 besedu za účasti náměstkyně ministryně MPSV Mgr. Jany Hanzlíkové, dále předsedy Krajské rady Svazu důchodců ČR Zlínského kraje pana Rudolfa Dočkálka, předsedy Svazu pro tělesně postižené, o.s. Zlínského kraje Mgr. Jana Uherky a obyvatel Domova pro seniory Lukov.

Jednání proběhlo na vysoké úrovni. Paní náměstkyně při besedě zodpověděla všechny otázky přítomných obyvatel Domova pro seniory. Byla seznámena s prostředím a provedena celým Domovem seniorů. Vyjádřila spokojenost jak s průběhem besedy, tak i s prostředím, ve kterém senioři žijí a poskytovanými službami domova. O průběhu besedy se vyjádřili pochvalně všichni zúčastnění. Paní náměstkyni patří velké poděkování, že si ve svém pracovním vytížení našla čas na besedu se seniory v našem kraji a věnovala pozornost jejich každodenním starostem i radostem.

Před besedou v Domově pro seniory v Lukově, jmenované předsedy a paní náměstkyni přijal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák ve své kanceláři. Panu hejtmanovi taktéž patří velké poděkování za jeho podporu  naší práce pro důchodce Zlínského kraje.

Rudolf Dočkálek
předseda Krajské rady SDČR  Zlínského kraje

Vláčkem po Luhačovicích

Svaz důchodců ČR Zlínský kraj, uspořádal dne 17. června 2015, pro své členy výlet do lázeňského města Luhačovice. Za slunečného počasí jsme obdivovali krásu lázeňského města při jízdě turistickým vláčkem. Nechybělo ani posezení u dobrého oběda v místní restauraci. S pocitem hezkého zážitku z příjemně stráveného dne se těšíme na další podobnou akci.

Rudolf Dočkálek
předseda KR SDČR, z. s. Zlínského kraje

Moderní léčba diabetické nohy ve Zlíně dostupná již 20 let

Na našich besedách Svazu důchodců ČR, o.s. Zlínského kraje se stále častěji setkáváme s problematikou onemocnění cukrovkou. Na toto téma jsme uspořádali několik přednášek s MUDr. Emilem Záhumenským, který informoval o nových metodách  a možnostech léčby tohoto závažného onemocnění.  Přednášky se setkaly s velkým zájmem a považujeme za přínosné šířit tyto informace mezi co nejširší okruh veřejnosti.

Diabetologická, angiologická a podiatrická ordinace pracuje ve Zlíně a Valaškých Kloboukách  již 20 let.   Věnuje se problematice  pacientů s cukrovkou,  postižení    cévního systému a hojení chronických   ran. Právě  v této oblasti bylo dosaženo největších úspěchů  a je vyhledávána lékaři  i pacienty  nejen z Moravy, ale celé ČR.

V ČR se tato péče provádí jen v několika fungujících  centrech, většinou  při fakultních a krajských nemocnicích, které jsou však pro běžné pacienty z  terénu málo dostupná.  Velká většina pacientů je léčena na   chirurgických pracovištích, kde ale chybí systém preventivních  kontrol  a  možnost včasného   záchytu.  Léčba je často zahajována pozdě, až v pokročilých  stadiích, vyžaduje  zbytečné hospitalizace. Cena  péče dosahuje desetinásobku nákladů a často končí amputací, proti včasnému komplexnímu ambulantnímu řešení.  Zásady péče se celosvětově řídí podle Pracovní skupiny pro léčbu diabetické nohy (International Working Group on the Diabetic Foot), kde jsou zastoupena i ČR. Taková péče je zaměřena zejména  na prevenci rizikových stavů a záchytu problému  v časných stadiích, kdy je léčba i relativně  levná.  Praktické  i teoretické zkušenosti byly získány  návštěvou zahraničních  pracovišť, zvl. v Anglii, Holandsku a Německu. Tento způsob práce dokáže zahojit i pacienty, kteří byli na jiných pracovištích indikováni k amputaci. Podstata úspěchu spočívá zejména v neodkladném zahájení léčby a splnění všech mezioborových  požadavků na komplexní péči o diabetickou  ulceraci. Přitom pacienta ve většině případů není třeba  nikam odesílat. Je provedeno  vyčistění rány (debridement), lokální ošetření, cévní a neurologické vyšetření, okamžitá aplikace  pomůcky  ke snížení lokálního tlaku na ránu, lokální a celková ozonoterapie, zvláště při těžké infekci a nedokrevnosti.

Pacienti se syndromem diabetické  nohy   musí mít v každém stadiu léčby i prevence  zajištěnu upravenou  ochrannou  obuv.  Po celou dobu  činnosti  je tato oblasti zdokonalována ve spolupráci se zkušenou protetikou ORCO Zlín či Proteor Ostrava.   Pro pacienty se zhojenými ranami, nebo pro ty, kteří jsou ve vysokém riziku, je  na pracovišti zajištěna odborná  medicinální pedikůra. Přitom jsou  zavčas odhalena potenciální rizika a neodkladně zahájena léčebná intervence.  Tímto systémem se daří zavést zcela jiný druh péče  o diabetickou  nohu, kdy je nákladná a často  mutilující chirurgická léčba  nahrazena   preventnivní a záchovnou péči. Celkové přímé a nepřímé náklady se často liší o celý řád. Tato  péče je   diabetology,   praktickými lékaři i samotnými pacienty  velmi žádaná, ale není  pro všechny pacienty  z kapacitních důvodů  již dostatečně dostupná.  Jednání o možnosti  navýšení úhrady péče a rozšíření  pracoviště dlouhodobě  probíhají, ale vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů se závažným postižením, kterým hrozí amputace končetiny, nutno zajistit rychlé a dostupné řešení.

Proto budujeme v Uherském  Hradišti  první ordinaci systému  Senzaclinic, která poskytne  základní  péči o  tyto pacienty i bez úhrady zdravotní pojišťovny.  Cena ošetření bude srovnatelná  s úhradou za ošetření ve stomatologické či  veterinární  ordinaci.    Bude nabízet i rozšířenou nabídku služeb  zaměřených především na prevenci a ovlivnění příčin onemocnění, nikoli pouze  jejích příznaků. Činnost bude zahájena v průběhu  měsíce března 2015.

 Pro tyto praktické zkušenosti s aplikací mezinárodních doporučení do běžné české  terénní praxe jsem byl zvolen do výboru Podiatrické sekce  České diabetologické společnosti.   Přednáším tuto problematiku  na celostátních sympoziích, 2x ročně školím specializované sestry v IKEM Praha   a byl jsem zařazen jako školitel do kurzů  pro  lékaře oboru chirurgie, kteří se péči o diabetickou nohu zabývají

MUDr. Emil Záhumenský,Diabetologická, angiologická a podiatrická  ordinace,Lékařský dům Ormiga,Kotěrova 5546, 760 01   Zlín, tel. +420 777 834 986, zahumensky.emil@seznam.cz, www.senzamedical.cz

Rudolf Dočkálek
předseda Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje
Lorencova 3791
760 01 Zlín

Dopis ministryni MPSV Mgr. Michaele Marksové

Vážená paní
Mgr. Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Vážená paní ministryně,

    Členové naší organizace Svazu důchodců ČR Krajské rady ve Zlíně se téměř denně zabývají záležitostmi našich členů a jejich rodinných příslušníků, zejména těch, kteří postrádají dostatek finančních prostředků při vyřizování svých záležitosti poskytovaných za úplatu. Zjišťujeme, že řada důchodců nemá dostatek prostředků ani na zajištění kvalitního bydlení a na opatřování svých životních potřeb.

    Mimo důchodců se častěji setkáváme i  v našem kraji s občany bezdomovci, kteří nemají zabezpečeny prostředky, zejména na bydlení a vlastní stravování. Mnohdy přežívají v nedůstojných podmínkách, které nejsou schopni sami vyřešit a změnit, včetně opatřování finančních prostředků na bydlení, stravování, hygienu i kulturní záležitosti.

    Jako členové a funkcionáři Svazu důchodců pociťujeme určitý podíl morální odpovědnosti i za tyto spoluobčany, kteří  již nejsou schopni vlastními silami a prostředky zajistit si potřebné podmínky pro život v období, kdy již nejsou schopni vlastní prací odpovídající podmínky si vytvořit.

    Jsme přesvědčeni o tom, že v rámci Zlínského kraje je potřebné a žádoucí opatřit prostor, který by sloužil k ubytování a stravování zejména bezdomovců. Takovémuto účelu by bylo možno využít nějaký stávající objekt, pokud by byl k dispozici.
Domníváme se, že je v silách naší společnosti vytvořit pro všechny své občany nezbytné základní podmínky k bydlení, stravování, k hygieně a zdraví.

    Za jeden z příspěvků ke zlepšení jejich životních podmínek, považujeme zabezpečení  bydlení pro ně, aspoň v míře nezbytné, s možností stravování a dále i péčí o zdraví.
Splnění těchto úkolů by vyžadovalo m.j. opatření nebo vybudování potřebného objektu v některé z větších obcí jako např. Fryšták, Vizovice, Valašské Klobouky a pod. Splnění tohoto požadavku by bylo finančně značně nákladné a nebylo by možné splnit z vlastních prostředků v rámci Zlínského kraje.

    K určitému a méně nákladnému zlepšení životních podmínek pro bezdomovce by bylo provedení přístavby k některému z objektů již existujícímu, který by pro bezdomovce základní potřeby splňoval. Vybudování nového objektu pro bezdomovce by představovalo prostory asi pro 40-50 osob. Náklady na vybudování nového objektu by představovaly asi  52 –  61 milionů Kč.

    Na nákladech spojených s vybudováním nového objektu nebo přístavby ke stávajícímu objektu by se mělo podílet podle svých ekonomických  možností  zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Zlínský kraj.

    Na základě našeho rozhovoru dne 24.2. 2014 se obracíme na Vás se žádostí o laskavé projednání  tohoto dopisu a podporu pro vybudování nebo rekonstrukci  objektu, které by přispěly ke splnění výše uvedených potřeb, zejména pak ke zlepšení životních podmínek bezdomovců v našem kraji.

    Za projednání a vyhovění naší žádosti děkujeme. S pozdravem

Krajská rada SDČR, o.s. Zlínského kraje
Lorencova 3791
760 01 Zlín

Rudolf Dočkálek
předseda Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje
a člen Rady pro zdravotně postižené Zlínského kraje

Zlín, 3.9. 2014

Dopis současně zasíláme na vědomí:
1/ MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
2/ Mgr. Taťána Valentová Nersesjan , radní Zlínského kraje pro sociální věci, Tř. T. Bati 21,761 90 Zlín

Funkcionáři organizací SDČR v Jihomoravském a Zlínském kraji se seznamovali s novým Občanským zákoníkem

    Ve dnech 22. – 23. 10. 2013 se uskutečnilo školení výkonné rady SDČR a předsedů krajských rad Svazu důchodců ČR Zlínského a Jihomoravského kraje a dalších funkcionářů, kterého se zúčastnilo 40 členů. K novému Občanskému zákoníku podal výklad Dr. Fr. Králík, k ekonomice, dotaci MPSV a krajů hovořila Mgr. Pavlína Nováková, a o problematice osob se zdravotním postižením  seznámil přítomné Mgr. Jan Uherka.

Účastníci školení byli seznámeni s vybranými částmi nového Občanského zákoníku č. 89/2013 sb., zejména se změnami, které zákon přináší v oblasti rodinných vztahů, svéprávnosti občanů, vyživovacích povinností, zavedení institutu poručnictví, osvojení i zletilých osob, úpravu vlastnických vztahů, vztahů sousedských, novou úpravu dědictví a řadu dalších ustanovení.

Místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mgr. Jan Uherka věnoval svůj výklad problematice osob – občanů se zdravotním postižením. Uvedl pojem zdravotního postižení, které se dotýká asi 10% obyvatel ČR. Dále vysvětlil organizaci osob se zdravotním postižením, úkoly organizací, které se zabývají problematikou osob se zdravotním postižením, jakož i podíl státu na opatřeních právní normy a národní plány definující státní politiku ve vztahu k těmto občanům. Současně se věnoval vysvětlení pojmu diskriminace osob se zdravotním postižením a možnost obrany proti přímé i nepřímé diskriminaci. V závěru výkladu uvedl základní právní normy, které se zabývají problematikou a ochranou osob se zdravotním postižením, a to úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, antidiskriminačním zákonem, s národním plánem vytváření rovných příležitostí pro osoby ze zdravotním postižením na roky 2010 – 2014 i krajským plánem vyrovnání příležitostí pro osoby zdravotně postižené v letech 2012 – 2016.

Paní Mgr. Pavlína Nováková, pracovnice sekretariátu pana hejtmana,  seznámila účastníky s některými otázkami ekonomiky a dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a orgány krajů. Dotazy, které byly na paní Mgr. Novákovou kladeny, byly v plném rozsahu zodpovězeny.

Posluchači byli s přednáškami spokojeni, o čemž svědčila živá diskuse a dotazy jednotlivých členů. Účastníci měli zájem o to, aby i v budoucnosti obdobná školení byla organizována, neboť to přispěje ke zkvalitnění práce na jejich pracovišti.

Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady Svazu důchodců ČR Zlínského kraje

Dopis senátorce Gajdůškové

    Následující dopis předal pan Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady Svazu důchodců ČR Zlínského kraje, 1. místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR Aleně Gajdůškové. V dopise informuje paní senátorku mj. o tom, co trápí většinu občanů a zejména důchodců, a co by politici měli prosazovat a v zákonech zajistit. Více se dočtete v dopise samotném, jehož text zveřejňujeme v plném znění.

Paní Alena Gajdůšková
1. místopředsedkyně Senátu ČR
místopředsedkyně ČSSD

Vážená paní místopředsedkyně,

následující 4-leté období bude velmi významným pro Vaši práci v Senátu ČR i v orgánech ČSSD a bude znamenat i významný podíl v životě důchodců.

Naše organizace Krajská rada Svazu důchodců ČR Zlínského kraje očekává provádění významných změn v legislativě a v Senátu i v práci politických stran včetně ČSSD ve které  působíte.

Naše Krajská rada SDČR Zlínského kraje  v zájmu svých členů si dovoluje  Vás informovat o některých úvahách členů, které by přispěly ke zlepšení postavení ve společnosti i v osobním životě, neboť v posledním volebním období došlo k řadě opatření, která na jejich život nepříznivě působí. Považujeme za žádoucí, aby byla provedena řada opatření ve společnosti, která by vedla ke zlepšení stávajících předpisů, týkajících se důchodců, osob se zdravotním postižením včetně osob pečujících o nezletilé děti.

Za velmi významné považujeme následující:

 1. Legislativně i materiálně zajistit změnu úpravy důchodců tak, aby nedocházelo ke snižování životní úrovně důchodců
 2. Obnovit aspoň částečně právní úpravu poskytování příspěvků při narození všech dětí a prostředků při úmrtí zejména důchodců, kde nejsou příbuzní, kteří by potřebné pohřební výdaje zajistili.
 3. Změnit placení poplatků u lékařů ve zdravotnických zařízení u důchodců
 4. Změnit dosavadní úpravu lázeňské péče, zejména u starých a nemocných důchodců, kteří nemají prostředky sami si příslušnou rehabilitaci zajišťovat.
 5. Provést opatření k tomu, aby pro důchodce byla zlepšena situace z hlediska placení při návštěvě kulturních, historických a jiných zařízení.
 6. Aspoň částečně zlepšit možnost cestování a to zejména důchodců a zdravotně postižených občanů v obcích, kde dopravní obslužnost  téměř neexistuje.
 7. Změnit způsob vyřizování dokladů zejména u starších a nemocných lidí, která záležitost byla dosud vyřizována v jednotlivých obcích.
 8. Nepokračovat v rušení  malých pošt v obcích a zvyšování poplatků za poštovní služby.
 9. Zajistit nezbytnou obchodní síť v malých obcích, ve kterých v současné době prodejny nejsou a občané musí i pro základní potraviny zajíždět i několik kilometrů.
 10. Přezkoumat a prosadit změnu legislativní, týkající se péče o osoby zdravotně postižené a trpící zdravotními potížemi a to hodnocení – zjišťování  zdravotního stavu postižení, uznání invalidity, dále odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Poskytování nezbytných pomůcek zdravotně postiženým osobám pro jejich život nezbytných, včetně pro rehabilitaci i přepravu.
 11. Provést legislativní úpravu týkající se nákladů na pobyt nemocných osob a důchodců umístěných v příslušných ústavech, pokud tyto osoby nemají dostatek prostředků na placení dosavadních nákladů.
 12. V oblasti kultury prosadit legislativní opatření týkající se organizování a financování pořádaných akcí ke zvýšení přístupnosti starších lidí a důchodců, kteří pro nedostatek peněžních prostředků nejsou schopni navštěvovat např. muzea, historické památky, divadla, kina a zoologické zahrady. Přehodnotit dosavadní praxi fungování letních kin včetně stanovení přiměřeného vstupného.

    Uskutečněním uvažovaných změn pro důchodce a osoby zdravotně postižené by došlo k významnému zlepšení jejich života a postavení ve společnosti.

Za podporu navrhovaných opatření děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší náročné práci.

Ve Zlíně 28. 8. 2013

Rudolf Dočkálek,

předseda Krajské rady Svazu důchodců ČR Zlínského kraje

Poděkování Městskému úřadu Napajedla

Městský úřad Napajedla
paní starostka Ing. Brabcová
Masarykovo náměstí 87
763 61 Napajedla

Zlín dne 2. dubna 2013

Vážená paní starostko,

    Krajská rada Svazu důchodců České republiky Zlínského kraje se snaží trvale svou činností se všemi orgány v kraji spolupracovat na zlepšení spolupráce a pomoci důchodcům v jednotlivých obcích.

    Jsme rádi, že můžeme vyslovit dlouhodobou spolupráci ze strany Vašeho úřadu, a to zejména Odboru sociálních věcí, vedeného paní Alenou Kašnou, který trvale věnuje pozornost a péči důchodcům ve městě při zabezpečování jejich potřeb, a to ve spolupráci s příslušnými zařízeními, dále i zabezpečování jednotlivých akcí v průběhu roku, které přispívají ke spokojenosti důchodců, stejně jako i péčí  o potřebnou úroveň a kvalitu zařízení, sloužících k potřebám seniorů.

    Oceňujeme trvalou péči realizováním akcí pro důchodce, které dlouhodobě a významně přispívají ke spokojenosti důchodců, a to jak po stránce kulturní tak i společenské. Konkrétně různorodé společenské akce, zájezdy apod. Tato činnost může být vzorem pro řadu dalších orgánů v rámci našeho kraje.

    Věříme, že i v budoucnosti Váš úřad včetně Odboru sociálních věcí, bude i nadále, stejně jako doposud, pokračovat v činnosti ve prospěch spokojenosti důchodců. Za dosavadní péči ze strany Vašeho úřadu vyslovujeme poděkování a  žádáme , aby naše poděkování za dosavadní práci bylo tlumočeno i paní Aleně Kašné, vedoucí Odboru sociálních věcí, které si velmi vážíme, nejlépe na zasedání zastupitelstva.

    Obsah dopisu obdrží hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a paní radní Mgr. Taťána Nersesjan.

    Těšíme se na další spolupráci.

Rudolf Dočkálek, předs. Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje

„Aby důchodci nebyli v tísni”

Poděkování Městskému úřadu Napajedla

Městský úřad Napajedla
paní starostka Ing. Brabcová
Masarykovo náměstí 87
763 61 Napajedla

Zlín dne 2. dubna 2013

Vážená paní starostko,

    Krajská rada Svazu důchodců České republiky Zlínského kraje se snaží trvale svou činností se všemi orgány v kraji spolupracovat na zlepšení spolupráce a pomoci důchodcům v jednotlivých obcích.

    Jsme rádi, že můžeme vyslovit dlouhodobou spolupráci ze strany Vašeho úřadu, a to zejména Odboru sociálních věcí, vedeného paní Alenou Kašnou, který trvale věnuje pozornost a péči důchodcům ve městě při zabezpečování jejich potřeb, a to ve spolupráci s příslušnými zařízeními, dále i zabezpečování jednotlivých akcí v průběhu roku, které přispívají ke spokojenosti důchodců, stejně jako i péčí  o potřebnou úroveň a kvalitu zařízení, sloužících k potřebám seniorů.

    Oceňujeme trvalou péči realizováním akcí pro důchodce, které dlouhodobě a významně přispívají ke spokojenosti důchodců, a to jak po stránce kulturní tak i společenské. Konkrétně různorodé společenské akce, zájezdy apod. Tato činnost může být vzorem pro řadu dalších orgánů v rámci našeho kraje.

    Věříme, že i v budoucnosti Váš úřad včetně Odboru sociálních věcí, bude i nadále, stejně jako doposud, pokračovat v činnosti ve prospěch spokojenosti důchodců. Za dosavadní péči ze strany Vašeho úřadu vyslovujeme poděkování a  žádáme , aby naše poděkování za dosavadní práci bylo tlumočeno i paní Aleně Kašné, vedoucí Odboru sociálních věcí, které si velmi vážíme, nejlépe na zasedání zastupitelstva.

    Obsah dopisu obdrží hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a paní radní Mgr. Taťána Nersesjan.

    Těšíme se na další spolupráci.

Rudolf Dočkálek, předs. Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje

„Aby důchodci nebyli v tísni”

Krajská rada SDČR Zlínského kraje bilancuje

    Krajská rada Svazu důchodců ČR, o. s. Zlínského kraje se sídlem na Lorencově ulici č. 3791 ve Zlíně poskytuje své služby každý pracovní den. Na naše informační centrum se obracejí důchodci se svými problémy, které v rámci své aktivity poradna pro seniory s maximální snahou řeší. Do kanceláře mohou důchodci kterýkoliv pracovní den zatelefonovat a v případě potřeby dohodnout osobní schůzku dle svých časových možností. Je jim poskytnuto bezplatné poradenství v řešení sociálních, finančních, majetkových a právních problémů.

Během roku 2012 navštívilo naši poradnu 75 klientů.

Příklady řešených problémů: poradenství při řešení sporu o odstoupení od kupní smlouvy nákupu zboží, ohledně soužití v domě – obtěžování nadměrným hlukem a kouřením, ohledně vlastnictví pozemku, pomoc při převodu vlastnictví majetku, zprostředkování žádosti o dovolenou, poradenství ohledně půjčky – neschopnost platby, řešení problémů s exekucí syna, pomoc při řešení sousedských vztahů…. O služby poradny je značný zájem.

V průběhu roku jsme také uskutečnili besedy se seniory v Domovech s pečovatelskou službou v  Lukově, ve Vizovicích, v  Jasenné, v Liptále a v Luhačovicích.

Průběžně uskutečňujeme schůzky s Krajskou radou seniorů Zlínského kraje, kde si navzájem předáváme poznatky a zkušenosti z naší činnosti.

    V roce 2013 bude Krajská rada SDČR, o.s. Zlínského kraje ve své práci pokračovat. Svou činnost stejně jako v uplynulých letech zaměří především na nabízené služby, kterými jsou:

– poradenská činnost pro důchodce (bezplatné poradenství v řešení sociálních, finančních, majetkových a právních problémů)
– besedy s důchodci na aktuální téma (organizování přednášek)
– exekutorské poradenství.

Mimo jiné bude zjišťován i zájem důchodců o jejich seznamování s právní úpravou vztahů v oblasti rodinné, majetkové, dědické, bytové i v jiných oblastech. Naše aktivity jsou spolufinancovány z prostředků Zlínského kraje.

Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady SDČR Zlínského kraje