Archiv pro rubriku: Tipy na výlet

Mikulovské aktivity

W_Brodek1Zvony jdou z Brodku do celého světa.

Na začátku roku jsme kromě exkurze do místních vinařských závodů měli čtyři prezentace, dvě cestovatelské a dvě historické. V únoru jsme byli třikrát v Brně v divadle – shodou okolností se podařilo získat vstupenky na vytoužená představení. Měli jsme vycházku po židovských památkách Mikulova, dvě besedy a zájezd na Löw-Beerovy vily v Brně a Svitávce, vše v rámci projektu Židovské památky. Březen kromě výroční členské schůze přinesl tři akce v rámci Naší univerzity 3. věku, výlet do Pasohlávek (projekt Poznáváme obce regionu) a vyvrcholil návštěvou Jaderné elektrárny Dukovany, Vodní elektrárny Dalešice a pivovaru Dalešice, v němž se filmovaly Postřižiny. Mužů na této akci byla třetina! A ještě jsme si zajely (tam muži nebyli) do Hustopečí podívat se na kvetoucí mandloňové sady.

W_Brodek2Zvonkohra na náměstí.

Počátkem dubna jsme byli na unikátním zájezdu – po historických památkách Olomouce jsme navštívili Brodek u Přerova, kde sídlí zvonařská firma rodiny Dytrychových, vedená již ve třetí generaci ženou.

Vyrábí zvony pro celý svět zcela manufakturním způsobem, dalo by se říci na koleně. Kdyby ovšem se na kolenou dalo topit v ohništích a odlévat roztavenou zvonovinu. To vše se děje v neveliké dílně ve dvoře rodinného domku a se třemi zaměstnanci! (Když je třeba, přibírají dva brigádníky. Na výrobu ozdob a písma – to se dělá metodou odlévání pomocí ztraceného vosku – mají externího renomovaného výtvarníka.)

W_Brodek3Zvonů a zvonků tu vzniká pestrá škála.

Jeden ze zaměstnanců nám vtipně vysvětlil postup výroby a pak se nás všech 52 protáhlo začazenými prostory, kde byly rozpracované tři zvony. Hlavně jsme se nesměli dotknout zvonu pokrytého voskem, na kterém bude výtvarník pokračovat ve zdobení. Ze dvou zvonů pomaličku nad ohništěm odtával vosk. Viděli jsme i připravované formy, k jejichž výrobě je potřeba kromě hlíny i pivo, koudel a kravské chlupy. Jinak to nedrží pohromadě.

Firma vyrábí zvony na kostelní věže, lodní zvonce i různé bronzové předměty. Na stejném dvorku je spřátelená firma Boroko, která vyrábí srdce, úchyty na zvony a jiné příslušenství. Zlatým hřebem byl poslech zvonkohry na náměstíčku obce. Vřele doporučujeme k následování.

Dobromila Vlčková, MO SD Mikulov

Foto Pavel Soviš

Mezinárodní výstava orchidejí v Drážďanech

W_Drážďany-17.3

Šum v Klubu seniorů prozrazoval zájem o další akci-výstavu orchidejí v Drážďanech. Bylo slyšet hlasy: “Jeďte, je to nádhera, my už jedem po druhé.” A tak 17. března v 7.15 byl odjezd z náměstí směr Drážďany. Předpověď počasí na tento den vycházela na 100%-slunce zářilo na modré obloze a my jsme radostně poslouchali informace našich průvodkyň-obětavé členky výboru Mileny Machové a tlumočnice Marie Krombholzové o Německu, Sasku, orchidejích… Cesta příjemně ubíhala a zanedlouho jsme vnímali krásné prostředí výstaviště.Vpuštěni do hlavního prostoru jsme byli s německou přesností v 10,00 hod. Při vchodu nás vítal nádherný vodotrysk v podobě stromu-střídající se barevná světla s tryskající vodou-to bylo velmi působivé a mnozí z nás si vzpomněli na Křižíkovu fontánu v Praze. Ostatně další fontána s hudebním programem byla u jeviště, kde se konala soutěž v aranžmá květin. Přešli jsme prodejní pulty s očekávanou nádherou orchidejí všech barev, velikostí i vůní. Jenže nepochopitelný kurs eura vůči koruně nám velké nákupy neumožnil. Ale další aranžmá orchidejí s jinými rostlinami a přírodními materiály nás okouzlovala stále víc… A když se dostavila únava, sedli jsme si ke kafíčku. Všude čisto, šatny i toalety k dispozici.
Poté jsme ještě měli možnost navštívit bohatě zásobené velikonoční trhy v dalších sálech.
Odpoledne jsme se zastavili v historickém centru Drážďan, které většina z nás už několikrát navštívila. Ovšem teplé počasí přímo vybízelo k procházce završenou promenádou u Labe. Škoda jen, že ještě nebyly k dispozici lavičky. Také jsme nahlédli do Hofkirche-Katedrály Nejsvětější Trojice. Kdo chtěl, mohl nakupovat v obchodním domě Rewe. Ještě jsme chtěli nalézt naši loď s nákladem soli, která, jak jsme věděli z našich médií, zablokovala plavbu ostatním. Tu jsme však viděli z autobusu až na zpáteční cestě.

Unavení, ale blažení z té nádhery, jsme dojeli v pořádku do svých domovů.

Mgr. Jana Jakešová

členka MO SDČR v Roudnici nad Labem

W_Drážďany-17.3.2016-007

W_Drážďany-17.3.2016-008

W_Drážďany-17.3.2016-024

Stříbrný chodník v Odrách

[slideshow_deploy id=’2070’]

Při našich výpravách za hledáním keší jsme při návštěvě Oder prošli i naučnou stezkou „Stříbrný chodník“, kterou můžeme všem turistům doporučit. Název naučné stezky Stříbrný chodník inspirovala historická těžba stříbrné rudy, galenitu, na úbočí Pohořského kopce. Naučnou stezku zřídili ochránci přírody z Oder. Seznamuje návštěvníky s historií těžby stříbronosných rud, vlastivědou a přírodními poměry v místě vyústění Oderské kotliny do Moravské brány.

Když vystoupíte z vlaku na nádraží v Odrách, vydáte se po modré značce, která vás dovede k první informační tabuli, která vás seznámí se základními informacemi o této naučné stezce. Trasa mírně stoupá k lesu, k výletnímu areálu „U Spurného“, kde se v létě konají taneční zábavy. Druhá informační tabule je věnovaná nejstaršímu osídlení Oderské kotliny. Odtud trasa stoupá do kopce k lesu do tzv. Medvědí rokle. Po levé straně minete „Pivovarskou chatu“, která patří k nejstarším podnikovým rekreačním objektům na Odersku. Třetí zastavení představuje zdejšího loupežníka Šimáka. Za tímto zastavením trasa mírně stoupá ke křižovatce lesních cest. Čtvrtá informační tabule vás obeznámí s místními lesy a živočichy, kteří zde žijí. Pátá informační tabule vás seznámí s geomorfologickým celkem, Moravskou bránou a šestá s historií obce Pohoř. U kostela sv. Prokopa je další zastavení věnované historii kostela a duchovní správy v obci, u osmé informační tabule se dozvíte něco víc o původních vesnických stavbách. Nejvyšší bod celé trasy je u dřevěné rozhledny Pohoř, postavené v duchu strážní věže, kterou má ve svém znaku město Odry. Rozhledna je umístěna na vrcholku Olšová. Součástí rozhledny je i zastřešené posezení pro turisty, kde si můžete odpočinout. Při cestě zpět u deváté informační tabule se nachází informační tabule, která vás seznámí se zdejší geologií a těžbou rud v minulosti u jedenácté pak o zdejší řece Odře. Dvanáctá informační tabule vás seznámí s historickým oderským vodním náhonem a čtrnáctá informační tabule s informacemi o zdejší vegetaci. Patnáctá informační tabule je taky závěrem této série a obeznámí vás s bývalou zdejší skládkou odpadů. Pak už dál modrá značka nevede a budete muset jí po silnici zpět na nádraží. Aby cesta nebyla nudná, doporučujeme se zastavit ve veřejně přístupném parku vedle hlavní budovy firmy MATEICIUC a.s. přes most bývalého mlýnského náhonu. Park není od ostatního areálu továrny oddělen žádným plotem. Snažte se tuto důvěru firmy ve veřejnost nepodrážet. Park se určitě bude líbit, je docela bohatě vybaven dřevěnými auty, vozy, vagóny, domečky. Ještě před cestou domů se můžete zastavit a občerstvit se v restauraci U Zdeňků.

Když dojdete až k železniční stanici a budete mít čas, určitě si prohlédněte krásný dřevořez. Je zajímavé, jak vznikl, a co představuje. V roce 2009 bylo nutno řešit špatný zdravotní stav dvou stromů rostoucích před železničním nádražím.Bylo zjištěno, že jasan je napaden dřevokaznou houbou, způsobující silné prosychání koruny a lípa je napadena jmelím bílým. Poněvadž by ani nákladné odborné ošetření nevedlo ke zlepšení stavu a k zajištění bezpečnosti obou stromů, bylo Odborem životního prostředí Městského úřadu Odry, povoleno skácení jasanu a lípy s podmínkou jejich nahrazení dvěma novými javory. Zástupkyně Českých drah na tomto jednání navrhla městu Odry, aby torzo lípy využilo k dřevořezbě propagující Odersko. Dřevořez se snaží přiblížit nejzajímavější památky horního Poodří kolem řeky Odry od jejího pramene po Moravskou bránu.
Povrchovým dřevořezem tak pan Kučerka postupně ztvárnil následující motivy : Slezskou orlici, Znak města Oder- Železniční motivy – Pramen řeky Odry- Hospoda „U pramene“ v Kozlově – Větrný mlýn v městě Libavá- Kostel ve Staré Vodě- Královská studánka ve Staré Vodě- Skála P. Marie u Spálova- Vrásový soubor u Klokočůvku- Švédská skála ve Spálově- Dřevěná zvonička v Jakubčovicích- Vodní mlýn v Loučkách. – Památný strom v Loučkách – Ocelový most a kaplička v Loučkách- Kostel sv.Bartoloměje v Odrách- Kostelní zvon- Kašna na náměstí v Odrách- Katovna v Odrách- Polokruhová bašta v Odrách- Historická těžba galenitu- Památník J. G. Mendela v Hynčicích. Je to obdivuhodný přístup ke krajině a skutečně velmi vhodné využití starých a nefunkčních stromů k zastavení a poučení.

Doprava: doprava vlakem z Ostravy-Svinova do Oder: odjezd 8.51 hod do Suchdola n. o. v 9.08 hod v Suchdole přestup na vlak do Oder, odjezd v 9.14 hod příjezd v 9.28 hod

Zpět: Odry odjezd 14.35 hod do Suchdola a pak přestup na vlak do O.-Svinov 14.59 hod do Ostravy-Svinov.

Délka trasy: celkem asi 14 km.

Cesta zpět od poslední informační tabule je na fotce.

Výškový profil: viz foto

MO SDČR Ostrava

Ing. Stanislav Prošek, vedoucí ZO 07 Kačeři

foto: Ing. Daniela Prošková

Bitva u Sudoměře

[slideshow_deploy id=’2032’]

Bitva u Sudoměře se odehrála 25. března 1420 v lokalitě mezi rybníky Markovec a Škaredý, jihovýchodně od usedlosti Sudoměř, vzdálené přibližně 14 km od měst Strakonice a Písek. Husitský oddíl, přemisťující se z Plzně směrem ke vznikajícímu Hradišti na hoře Tábor, zde porazil početnější a lépe vyzbrojené vojsko strakonických johanitů a katolických šlechticů, přezdívaných „Železní páni“. Střetnutí obou protivníků bylo první větší bitvou husitských válek a předznamenalo směr, kterým se dále vyvíjelo husitské vojenství.