Archiv pro rubriku: Turistika

Hrubý Rohozec, Dlaskův statek, Kacanovy.

 W-Roudničtí-důchodci-v-Hrubém-Rohozci

První zastávkou posledního zájezdu před prázdninami byl státní zámek Hrubý Rohozec, jehož posledními majiteli byli do roku 1945 příslušníci francouzského rodu Des Fours Walderode. Prošli jsme krásně zařízenými komnatami hraběnky i hraběte, viděli jsme knihovnu s 10 000 svazky. Mezi nejcennější patří 2. vydání Velké francouzské encyklopedie. Podívali jsme se do zámecké kaple Nejsvětější Trojice. Novogotická jídelna je osvětlena 2 lomenými okny. Zajímavostí je, že výzdoba napodobující dřevořezbu je ve skutečnosti z papírové hmoty.

Zámek obklopuje nevelký anglický park se vzácnými stromy, dominantou je platan javorolistý.

Odpolední program jsme začali ve Dlaskově statku, kde nás přivítala příjemná paní průvodkyně v kroji. Pověděla nám historii statku, ten jsme si pak prohlédli samostatně.

Vyvrcholení zájezdu nás čekalo v Kacanovech. Z parkoviště nás vedla cesta lesem ke Kopicovu statku. Nádherná roubenka byla postavena na počátku. 19. století. Před statkem je socha sv. Jiří na koni, lidová plastika z r. 1826. Statek je nyní v soukromých rukách, je nepřístupný. Ale my jsme se šli podívat na reliéfy v pískovcové rokli za statkem, které do skal vytesal za 40 let Vojtěch Kopic.

W-Jeden z reliéfů Vojtěcha Kopice.

První vytesal roku 1940 – sv. Václava na koni. Nechával se inspirovat českou mytologií a historií – najdeme zde Žižku, Husa, Libuši, Přemysla Oráče, Karla IV. a další. Protože je zde volná prohlídka, prošli jsme pomalu celou roklí.

Počasí nám přálo a do Roudnice jsme se vrátili opět s novými zážitky z příjemně stráveného dne.

Milena Machová

Členka výboru MěO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

Plzeňsko – Nečtiny, Manětín,Mariánská Týnice

Zájezd ve středu 18.5. směřoval na Plzeňsko, kde první zastavení bylo v obci Nečtiny.

 V bývalém hostinci bylo vytvořeno velice pěkné Regionální muzeum Nečtinska. Nad plastickou mapou regionu nás p.Kapr, kronikář obce ,seznámil s vesnicemi,
které do oblasti patří, nebo patřily.V expozici byly ukázky různých řemesel, byla zde vytvořena četnická stanice, škola, poštovní úřad , seznámili jsme se s národopisem Nečtinska.Postavy, které byly v expozicích , měly tváře obyvatel Nečtin.W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-006 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-015 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-025 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5

W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-004

Poté jsme autobusem přejeli ke kapli sv.Terezie z r. 1858, které je rodinnou hrobkou rodu Mensdorff-Pouilly.Zámek Nečtiny není přístupný, protože je zde ubytovací zařízení Západočeské univerzity, ale alespoň jsme si prohlédli bývalou kapli, která slouží jako obřadní síň. Po výborném obědě v Nečtinách nás čekala perla baroka západních Čech-zámek v Manětíně. Zde jsme si prohlédli raritu zámku-soubor 13 obrazů služebnictva a úřednictva od malíře Václava  Dvořáka. Majitelé zámku-Lažanští pozvali do Manětína významné osobnosti:malíře P.Brandla, K. Bentuma, sochaře Š.Borovce, J.Brokofa , J.Herschera a další.Celkově je ve městě a okolí na 80 barokních plastik.
Na cestě k poslednímu cíli jsme si pozorně prohlédli v Mladoticích jedno z prvních děl arch.J.Blažeje Santiniho- Aichla -šestibokou kapli Jména P.Marie, kterou mu zadal plaský opat.Protože se mu líbila, zadal mu stavbu Mariánské Týnice. Ta patří ke skvostům barokní architektury západních Čech.Toto někdejší poutní místo bylo postaveno ve letech 1711-1777 a dnes je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Areál tvoří nově opravený kostel Zvěstování Panny Marie, ambit a proboštství. Nad kostelem se klene mohutná kopule zakončená lucernou s věžičkou, dosahující do výšky téměř 70 m. Do původní podoby byla Mariánská Týnice rekonstruována v letech 1993 -2010.

Určitě stojí za zastavení při putování naší vlastí.

M.Machová
Členka výboru MO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

Nejmenší náměstí

W_Nejmenší-náměstí_2

Náměstí svatého Floriána v Kopytově, městské části Bohumína, o rozloze 56 metrů čtverečních bylo oficiálně zapsáno do České databanky rekordu. Vyvrcholila tím čtyřletá snaha dobrovolných hasičů, kteří s podporou zastupitelů města si tímto splnili svůj sen. Prostranství o rozměrech 7 x 8 metru mezi hasičskou zbrojnicí a kaplí sv. Jana Nepomuckého nazvali podle patrona hasičů, sv. Floriána, jehož socha zdobí opravenou zbrojnici. Oficiální ceremoniál se konal u příležitosti 531. výročí první písemné zmínky o osadě Kopytov.   Cestou do Kopytova,  můžete projít přes téměř osmikilometrový chráněný úsek mezi hraničním přechodem ve Starém Bohumíně k soutoku Odry s Olši. Je pozoruhodný nejen v regionálním měřítku, ale je i ojedinělým evropským fenoménem. Odra tu vytváří zákruty, které se neustále proměňují a mění nejen říční koryto, ale i státní hranici. Dynamika řeky, pravidelně zaplavováním zátopových území, postupně se zlepšující kvalita vody a poměrně obtížný přístup k hraničnímu úseku způsobily, že řeka si do dnešního dne zachovala svůj přirozený charakter. Výjimečnost této trasy tkví především v nádherné, nedotčené přírodě. Těm, kteří se zajímají o její tajemství, poskytne cesta k meandrům určitě řadu nevšedních zážitků.

Cely úsek Hraničních meandrů Odry je od listopadu 2006 zařazen do soustavy NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita ptačích hnízdišť ohrožených druhů.

W_Nejmenší-náměstí_1

W_Nejmenší-náměstí_5

W_Nejmenší-náměstí_3

W_Nejmenší-náměstí_4

Unikátní základní škola s výstavní galerií

          Malá základní škola v Kunčicích p. Ondřejníkem, má stálou výstavní galerií, kterou realizoval výtvarný pedagog Zdeněk Šrubař.  Naši turisté se zájmové organizace ZO 06 –Kardiaci, se dozvěděli od jeho zakladatele zajímavé informace, jak tato galerie vznikla.

W_Škola-Karla-Svolinského

        Písemně se dotázal více než 170 českých výtvarných umělců, zda by mohli pomoci při tvorbě neobyčejného projektu darem aspoň jednoho výtvarného díla. Téměř všichni oslovení umělci s návrhem souhlasili a  dar přislíbili. Největší pochopení projevil prof. Karel  Svolinský největším počtem věnovaných děl a později také trvalou pomocí a radami při realizaci galerie, k níž dal souhlas k pojmenování svým jménem.

W_galerie-karla-svolinského

            Výstavba galerie začala v polovině roku 1980. Vernisáž 13. 3. 1992 proběhla bez účasti Karla Svolinského, který zemřel již v roce 1986. Restaurovaná škola s galerií, se stala ihned atraktivní. Navštívili ji významné osoby, například prezident Václav Havel, či zpěvák Karel Kryl a nespočet zástupců z kulturního a politického života.  Žáci školy za své výtvarná díla, začali sbírat uznání a ocenění na výstavách doma i v cizině.

            Při naší návštěvě krásné školy a pozoruhodné galerie dne 22. 5. 2015 jsme si uvědomili význam grandiózního úsilí Zdeňka Šrubaře a příznivý dopad na malou obec pod Ondřejníkem v Beskydech. Návštěva stála za to.

 Ing. Josef Schindler

vedoucí ZO 06 – Kardiaci