Archiv pro rubriku: Úvodní slovo

Důchodci a exekuce

W-300x200

V únoru eská správa sociálního zabezpečení zveřejnila alarmující zprávu – na osmdesát tisíc důchodů se v roce 2015 vztahovala exekuce. Je to o dalších téměř pět tisíc více než o rok předtím. Za posledních deset let se tento počet více než zdvojnásobil. Celkem loni z důchodů exekutoři vybrali miliardu a osm set čtyřicet miliónů korun.

Co to znamená? Většina z postižených důchodců dostává měsíčně nanejvýš necelých šest tisíc a dvě stě korun. Cokoli navíc pohltí splátky dluhu, úroků a nákladů na exekuci. Vedle různých pokut a dlužných poplatků se tím vyrovnávají nemravné dluhy, které vznikly řáděním takzvaných šmejdů na prodejních zájezdech, kde byli staří lidé vystavení bezohledné manipulaci, vydírání, nátlaku a ponižování.

Dvě desítky let u nás loupily tlupy podvodníků, kteří zcela beztrestně zneužívali lidskou důvěřivost, svým majitelům přihrávali stamiliónové zisky, zatímco své oběti odsuzovali k živoření.

Jistý obrat začal před dvěma lety, díky investigativním novinářům, kteří se nezalekli zastrašování, díky prvním změnám v legislativě a větší účinnosti práce obchodní inspekce, která konečně dostala větší pravomoci.

Jak je však vidět i z čerstvých údajů o exekucích, šmejdi se nevzdávají. Hledají nové a nové cesty k beztrestnému okrádání, zkoušejí to s falešnými výhrami, chytají oběti na ulici, vnucují se do domácností, jak nedávno uvedli představitelé České obchodní inspekce lákají na různá slosování, která jen maskují „předváděcí akce“, vymýšlejí stále rafinovanější triky…

Vím, že varování již zaznělo mnoho. Ale opakování je i v tomto případě matkou moudrosti – buďte ostražití a odpovědní, vyvarujte se podezřele nezištných a výhodných nabídek, nenechte se manipulovat a vydírat…

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR

Vážené důchodkyně, vážení důchodci,

W-300x200

jak již někteří z Vás stačili zaznamenat, s nastupujícím jarem jsme začali výrazně měnit naše internetové stránky, abychom lépe využívali prostředky moderní komunikace.

Na nových stránkách se postupně objeví řada rubrik, které by měly poskytnout nejdůležitější informace ze života svazu – od aktivit vedení spolu s výsledky četných jednání s představiteli státních orgánů, sdělovacích prostředků i zájmových organizací, na nichž hájíme zájmy důchodců, až po nejzajímavější a inspirativní akce stovek našich místních organizací.

Portál SDČR chce sloužit jako prostor pro výměnu cenných zkušeností, přinášet potřebné a užitečné informace, které nám mohou poskytnout orientaci v nejrůznějších sférách života, ale i návody a tipy pro každodenní praktickou činnost včetně nejrůznějších benefitů pro důchodce

Chtěli bychom na těchto stránkách soustřeďovat nabídku například z kultury, vzdělávání, turistiky, zdraví a výživy – především se zřetelem na potřeby naší věkové skupiny.

Je v našem společném zájmu, aby se na přípravě stránek spolupodílelo a jejich tvorbu usměrňovalo co nejvíce členů Svazu důchodců – svými příspěvky, dotazy, připomínkami, příspěvky.

Za takovou spolupráci předem děkuji

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR