Archiv pro rubriku: Vedení SDČR

DEN ČESKO-SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

TISKOVÁ ZPRÁVA

DEN ČESKO-SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

Zavedení Dne česko-slovenské vzájemnosti do kalendáře od příštího roku, kdy si připomeneme sté výročí založení Československé republiky, dnes dopisem nejvyšším představitelům ČR a SR iniciovali společně zástupci organizací důchodců obou zemí.

Za Svaz důchodů České republiky jeho předseda, ing. Oldřich Pospíšil a za Jednotu důchodců na Slovensku dr. Michal Kotian, předseda krajské organizace Žilina a Ján Matúško, předseda krajské organizace Košice.

Právě důchodci jsou nositelé dědictví nejsilnějších vazeb mezi lidmi obou národů a na české i slovenské straně usilují, aby na trvalá přátelství vznikající při společné práci, službě v armádě nebo turistice dokázaly navázat i mladší generace.

Všestrannému poznávání a odstraňování bariér, které se po rozdělení republiky objevily, je určen i projekt Česko-Slovenské turistiády, na němž již několik let obě organizace s podporou státních orgánů pracují. Na základě originální mobilní aplikace má turistiáda soutěživou formou přispět k většímu vzájemnému poznávání, zvýšení cestovního ruchu, ale i zlepšení zdravotního stavu celé populace.

Den česko-slovenské vzájemnosti má být i začátkem tohoto projektu a příležitostí k široké škále neformálních akcí v obou zemích.

Pevně věříme, že zákonodárci obou zemí tento návrh podpoří a že od roku 2018 tímto aktem dojde k posílení a podpoře vzájemnosti našich národů, ke vzniku nové tradice ve vzájemných vztazích.

2017_02_11 WEB Dopis ústavním činitelům
PŘÍLOHA WEB Memorandum

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky.

Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes.

Po vystoupení hostů a slibu rozhodčích hry slavnostně zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, Ing. Oldřich Pospíšil.

Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou.

Vyhlášení výsledů se konalo ve dvacet hodin. Zúčastnila se ho a ceny také předávala, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeona Zikmundová. První cenu získalo a pohár si odvezlo, družstvo Plzeňského kraje.

Po vyhlášení výsledů následovala zasloužená zábava.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, a těšit se na hry příští.

DSC_9832
Ve svém vystoupení paní ministryně pozdravila účastníky her, vyjádřila svou podporu seniorským aktivitám a ocenila práci svazu.
DSC_9856
Za Jednotu důchodců na Slovensku, krajskou organizaci Košice, účastníky pozdravil Ján Matúško. Československý reprezentant v zápase a také mistr Československa. Tedy osoba sportovně a přátelsky opravdu povolaná.
DSC_9855
Ve stejném duchu vystoupil i předseda Jednoty důchodců na Slovensku, pan Dr. Michal Kotian.
DSC_9846
Zdravice rektora Policejní akademie pana Josefa Salače. Především díky němu hry proběhly příjemném prostředí s téměř dokonalým zázemím a servsem.
DSC_9842
František Prášek, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Také člověk, který má ke sportu velice blízko – celoživotní sportovec, prvoligový volejbalista a dodnes v pohybových aktivitách stále činný.
DSC_9781
Ivan Vodák, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Nejen hlavní organizátor her, ale také jejich modrátor.
DSC_9864
Zdravice předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Zdeňka Pernese.
DSC_9859
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9860
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9861
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9863
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9822
Ano, ano, tady jsme my, rozhodčí!
DSC_9762
Liberecká skvadra.
DSC_9765
Jako za starých časů Ján Matúško stojí, odhodlaný zvítězit, vstříc sportovnímu klání. Tentokrát ne jako zápasník, ale jako kouč stejně odhodlaných důchodců.

DSC_9773

DSC_9783

DSC_9782

DSC_9870
Hlavní rozhodční her přednáší slib rozhodčních.
DSC_9871
Rozhodční slibují poctivost, spravedlnost a dodržování pravidel.

DSC_9835

Už jen ministerská prosba tomu nahoře o pěkné počasí a může se začít.

DSC_9811
Odmáváno! Předseda Svazu důchodců ing. Pospíšil popřál zúčastněným mnoho úspěchů a zahájil hry.
DSC_9756
Poslední instrukce před zahájením her.
DSC_9895
Slovenští lídři svlékli své smokingy, oblekli se do sportovního a vyrazili koučovat své týmy.
DSC_9890
Foto se slovenskými přáteli musí být. Zleva Miloslav Mrština, Ján Mutúško, ing. Oldřich Pospíšil a Michal Kotian.
DSC_9885
Tentokrát v malinko jiném složení.

DSC_9986

DSC_9983

DSC_9980

DSC_9979
Některé reprezentantky se doslova vznášely. Škoda, že organizátoři nepřizvali nikoho z olympijského výboru. Tady by byla nominace na Rio de Janeiro bezpochyby jistá.

DSC_9975

DSC_9967

DSC_9963

DSC_9960

DSC_9955
Vrh kuličkami vyžaduje opravdovou zručnost a cvik.
DSC_9944
Tato disciplína je vlastně něco jako Wimbledon. I tady jsou třeba pevné nervy, odhodlání a nasazení.
DSC_9936
Já nic, já muzikant.
DSC_9827
Rozhodčí byli během celých závodů pod nepřetržitou kontrolou šéfa.
DSC_9799
Také se bylo čemu srdečně zasmát.

DSC_9938

DSC_9937

DSC_9935

DSC_9931

DSC_9929

DSC_9927

DSC_9916

DSC_9907

DSC_9905

DSC_9899   DSC_9818

DSC_9796

DSC_9786     DSC_9770   DSC_9760

DSC_0072
Někdy předseda poslouží i jako fotograf.

DSC_9757

DSC_0065

DSC_0048

DSC_0039

DSC_0034

DSC_0012

DSC_0011

DSC_0005
Nejen ženy aspirovaly na olympijské hry v Brazílii. I muži podávali úctyhodné výkony.
DSC_0075
Vyhlášení výsledků zahájil svým vystoupení předseda svazu ing. Pospíšil. Přivítal paní náměstkyni ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeonu Zikmundovou, ocenil hladký a ukázněný průběh her.

DSC_0078

002

DSC_0081
Vyhlašování výsledků bedlivě sledovali i předseda kontrolní a revizní komise SDČR Petr Kalábek a místopředseda SDČR  František Prášek.

001

DSC_0085

DSC_0083
Hry nelze hodnotit jinak, než jako velice vydařené. Svědčí o tom i rozzářená tvář předsedy SDČR ing. Pospíšila.

 

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV na III. SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORU v PRAZE      

                                                                             

 1.          PLZEŃSKÝ KRAJ – RSČR
 2.          JIHOMORAVSKÝ KRAJ SDČR
 3.          OLOMOUCKÝ KRAJ – RSČR
 4.          KRAJ VYSOČINA – SDČR
 5.          KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ SDČR
 6.          ÚSTECKÝ KRAJ SDČR
 7.          MĚSTSKÝ VÝBOR SDČR PRAHA
 8.          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SDČR
 9.          MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ PRAHA – RSČR
 10. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – KOŠICE
 11. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – ŽILINA
 12. JIHOČESKÝ KRAJ – RSČR
 13. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RSČR
 14. PLZEŇSKÝ KRAJ SDČR
 15. KARLOVARSKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ČSSD – 1

KRAJ VYSOČINA – RSČR

 1. ZLÍNSKÝ KRAJ SDČR
 2. LIBERECKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ĆSSD – 2

 1. PARDUBICKÝ KRAJ SDČR

                  LIBERECKÝ KRAJ – RSČR

 1. STŘEDOČESKÝ KRAJ SDČR
 2. ZLÍNSKÝ KRAJ – RSČR

                 

11 DRUŽSTEV  od  SDČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–    2  /  4  /  5  / 6  /  7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

8 DRUŽSTEV  od   RSČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–  1 / 3 / 9 / 12 / 13 / 15 / 18 / 19 /

2  DRUŽSTVA –  KLUB Senioru ČSSD – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  15 / 17 /

 2 DRUŽSTVA – JDS – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  10 / 11 /

DSC_0051
Areál Policejní akademie v Praze.

Příspěvek policejní akademie

Policejní akademie se ve dnech 19. až 22. července stala dějištěm 3. Mezinárodních her seniorů, které organizoval Svaz důchodců ČR ve spolupráci s Radou seniorů ČR. Do sportovního klání se přihlásilo 25 organizací, z nichž dvě byly ze Slovenska, přesněji z Žiliny a Košic. Nejstarší účastníci bylo 82 let a jen o rok mladší byl nejstarší sportovec.

Osmičlenná smíšená družstva absolvovala pod vedením svých kapitánů celkem 10 disciplín. Mezi ty tradiční patřil běh, hod granátem a šipkami na cíl, k těm méně známým pak například střelba florbalovou holí a tenisovým míčkem na malou hokejovou branku, převoz břemene na kolečku, hod kroužky na trn, střelba golfovou holí na vodorovný terč či hod dvojicí svázaných míčků na speciální terč.

“S některými kamarády, bývalými kolegy jsme se potkali po mnoha letech. Všechno zde bylo na vysoké úrovni, celý servis včetně zdravotnické služby a úžasná sportoviště,” konstatoval Oldřich Pospíšil, předseda Svazu důchodců ČR a dodal: “Velice si vážíme přátelského přijetí, které se nám dostalo od rektora školy Josefa Salače a také účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na našich hrách.”

Na regulérnost sportovního snažení a správnost výsledků dohlíželo 22 nezávislých rozhodčích. První místo obsadilo a putovní pohár předsedy SDČR získalo družstvo KRS Plzeňského kraje. Druhé místo obsadilo družstvo KRSD Jihomoravského kraje a bronzovými medailemi se pyšní družstvo KRS Olomouckého kraje.

První ročník Mezinárodních sportovních her seniorů se uskutečnil v roce 2014 v Mostě. O rok později se přestěhoval do Brna a svou letošní premiéru už má za sebou i Praha. “Laťka je vysoko a uvidíme, co bude dál,” pronesl s troškou nostalgie v hlase při loučení předseda Oldřich Pospíšil a pokračoval: “Nejprve se musíme ve zdraví dožít, pak sehnat peníze a také pořadatele příštího ročníku. Všichni jsme zde byli nadmíru spokojeni a děkujeme.”
“Pro nás byla čest, vás hostit. U nás máte dveře otevřené a rádi vás uvidíme i příští rok,” odpověděl na to rektor Josef Salač.

Doba seniorů

image001

Doba seniorů

PRVNÍ NOVINY ČESKÝCH SENIORŮ

– šéfredaktor: ing. Lenka Desatová
– každý měsíc 32 stran plných informací, rad a zajímavostí

 ČASOPIS DOBA SENIORŮ JE I VAŠÍM ČASOPISEM! CHCETE SE PODÍLET NA JEHO TVORBĚ? NEVÁHEJTE A POSÍLEJTE SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA EMAIL DOBASENIORU@EMAIL.CZ NEBO NA ADRESU REDAKCE nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, Žižkov.

KVĚTNOVÁ DOBA SENIORŮ PRÁVĚ V PRODEJI

Co najdete v aktuální Době seniorů?

Navázali jsme spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení, první díl její poradny najdete v tomto čísle. Pokud budete mít na nové partnery jakékoli dotazy, neváhejte a posílejte je na redakční mail či na adresu redakce. Rádi je předáme a odborníci, kteří s námi spolupracují, na ně rádi odpovědí. Připravujeme také poradnu na téma léků, bylinek, potravinových doplňků a vzájemné kombinace těchto přípravků, chystá se i poradenství finanční. Věříme, že informace, které v nich najdete, budou pro vás i vaše blízké přínosem.

Další změnou – byť ne tak výraznou, je nový mail naší redakce, a to: dobasenioru@rscr.cz. Od tohoto vydání prosím zasílejte své podněty, příspěvky a připomínky na tuto mailovou adresu. Děkujeme.

Kromě zmíněných poraden najdete také informace o tom, jaké služby poskytují poradny pro seniory v jednotlivých krajích. Je to jedna ze služeb, které Rada seniorů poskytuje zdarma, neváhejte ji proto využít. Čeká vás také rozhovor s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou. Dozvíte se o koníčku jménem filokartie a v seriálu o tom, co dali Češi světu, jsme tentokráte zabrousili k fenoménu, který pravděpodobně nemá ve světě obdoby – k postavě „českého génia“ Járy Cimrmana.

To a ještě mnohem více na vás čeká na našich stránkách. Tak příjemnou zábavu!

Lenka Desatová