Archiv pro rubriku: Zájmová činnost

Pohybové aktivity členů místní organizace Svazu důchodců ČR v Mikulově

Najít náplň činnosti pro 350 členů různých zájmů je docela oříšek. Takže rozšiřujeme možnosti i pro pohybově zdatné. Již několik let každý týden cvičíme, zúčastňujeme se sportovních soutěží,chodíme na vycházky, každoročně  jezdíme na Tábor na stará kolena. V posledních dvou letech jsme „ se vrhli“ na country tance, protože tam není zcela nutná účast smíšených párů ( co si budeme líčit – muži se zapojují obtížněji, před tím v „Tanečních pro starší a odvážné“, kdy jsme se učili moderní tance,  právě tento problém vyvstal ). Jak nastanou chladné měsíce roku , schází se pod vedením manželů Průdkových z Hustopečí každé pondělí kolem dvou desítek nadšenců na „ tančírně“. Svůj nacvičený repertoár pak nám předvádějí např. na výročních členských schůzích nebo na předvánočních posezeních. Fotografie jsou z VČS 9. 3. tohoto roku. Je třeba ještě podotknout, že kromě pohybu jsou tyto tance náročné na zapamatování různých figur. Pan Průdek byl původně naším lektorem tří běhů „ Tréninku paměti“ a oba manželé vedou již mnoho let „Tábor na stará kolena“.
V loňském roce jsme zkusili týdenní pobyt u moře spojený s cvičením jógy. Pro velký úspěch se bude letos opakovat, pro změnu v Chorvatsku místo v Itálii.

Pština

[slideshow_deploy id=’2534’]

Vyjeli jsme jako vždy od DKMO, tentokrát s cestovní kanceláři EXOTOUR. Hned od počátku jsme byli překvapeni přístupem průvodkyně k našim členům MO SDČR Ostrava, která rozdělila účastníky zájezdu na dvě skupinky. Jednu od paní Retkové ( my jsme je nazvali VIP) a ty ostatní, to jsme byli my. Pština není od Ostravy daleko a tak jsme dojeli k zámeckému parku už v 9 hodin a měli jsme čas na prohlídku, protože zámek se otevírá až v 10 hodin. Tento krajinný park byl založen v 16. století a při naší návštěvě hýřil rozkvetlými azalkami a rododendrony. Mezi parkovým porostem se ukrývaly zajímavé prvky zahradní architektury. Po skončení prohlídky parku jsme prošli Bránou vyvolených, přes kterou přijížděli na zámek králové, císařové a knížecí rodina. Dnes je tam turistické informační centrum a kavárna. S vestibulu jsme nádherným kamenným schodištěm vyšli do prvního poschodí, do Zrcadlového sálu, původně to byla jídelna, dnes slouží jako koncertní síň. Bohužel jsem nebyla ve skupině VIP a proto jsme měli prohlídku bez výkladu průvodce. Zámek často měnil své majitele a byl přestavován. Za svůj nynější vzhled vděčí hraběcímu rodu von Hochberg, který je získal v roce 1846. Místnosti zámku jsou zrekonstruovány podle dobových fotografií a jsou tam původní dekorace, nábytek, hodiny, zrcadla, koberce a nádobí. Pěkná je i ložnice kněžny Daisy, která byla považována za jednu z nejkrásnějších žen své doby. Provdala se za Hansa Henricha XV von Hochberg. Svatební obřad se konal ve Westminsterském opatství, a svědky novomanželů byli kníže Walesu Edward, pozdější král Edward VII a jeho manželka kněžna Alexandra. Na náměstí má Daisy i svou lavičku, na které je její socha a návštěvníci se na ní rádi fotí. Po skončení prohlídky zámku jsme si prošli historickou část města, trochu se občerstvili a odjeli na návštěvu krále pralesa – do zubří rezervace a po ½ hodině jsme odjeli do zahrad Kapias. V prodejně si někteří zakoupili sazenice a pak jsme procházeli zdarma Novou a Starou zahradou. Pro milovníky květin, keřů a stromů to byla pastva pro oči. Tolik nádherných scenérií a architektonických nápadů jsem dlouho neviděla. Na prohlídku jsme měli 2 hodiny, ale pro mně, byl ten čas krátký. Nezvládla jsem si projít obě zahrady, protože jsem se neustále kochala tím, co umí zahradní architekt vytvořit z rostlin, keřů a stromů. Kdo v těchto zahradách nebyl, vřele doporučuji. Poslední zastávkou byly lázně Goczalkovice s přilehlou relaxační vodní nádrží. A tady už náš zájezd skončil a odjeli jsme zpět do Ostravy. Byl to krásný zájezd. Děkujeme organizátorům a těšíme se na další zájezd za hranice všedních dnů.

Text i foto Ing. Prošková Daniela

ZO 07 Kačeři

Fotosoutěž 2016

KRAJSKÁ RADA SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, p.s.  STŘEDOČESKÉHO KRAJE
www.sdcr-stc.estranky

Organizátor fotosoutěže – Krajská rada Svazu důchodců České republiky, p. s. Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229  vyhlašuje fotografickou soutěž „Růže, symbol přátelství očima seniorů“.

vyhlašuje

 fotografickou soutěž „Růže, symbol přátelství očima seniorů“

 Pozor – do soutěže mohou být e-mailem zaslány fotografie

jakýchkoliv růží!

Pozor – do soutěže mohou být e-mailem zaslány fotografie
jakýchkoliv růží!

Vyhlášení soutěže: 25. června 2016.
Konec soutěže:  31. srpna 2016.
Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 15. září 2016.

Ceny pro vítěze:

1. místo –     reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích a 2 kontejnerované keře lidických růží
2. místo –     reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích a 1 kontejnerovaný keř lidické růže
3. místo –     reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích

Krajská rada SDČR Stč. kraje dlouhodobě spolupracuje s Památníkem Lidice, proto všechny tři autory vítězných fotografií pozveme v září 2016 na vyhodnocení této fotosoutěže i k prohlídce areálu Památníku Lidice.
Krajská rada SDČR Stč. kraje může v případě dostatečného množství fotografií uspořádat další výstavu na téma „Růže, symbol přátelství očima seniorů“ nejen v Lidicích, ale i v dalších místech České republiky.

Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na nemcova.sdcr@seznam.cz. Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2016.

Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže.
Přejeme všem účastníkům soutěže hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Za organizátora fotosoutěže:
Hana Němcová
předsedkyně KR SDČR Stč. kraje

Podmínky soutěže:

Soutěžit mohou seniorky či senioři a osoby nad 55 let věku.

1.    Jednotlivé fotografie musí být v minimální velikosti 1200 x 1600 px. Tato velikost je důležitá pro případnou možnost otištění.
2.    Velikost jednoho vašeho e-mailu nesmí překročit 5 MB. Pokud se do této velikosti nevejdete, pošlete každou fotografii ve více e-mailech. Fotografie nikdy nezipujte!
3.    Fotografie samotná musí být uložena ve formátu JPG a označena jménem a příjmením autora a názvem fotografie, např. Antonín Novák, Růže symbol přátelství.jpg.
4.    V předmětu vašeho e-mailu musí být uvedeno téma soutěže.
5.    Každý e-mail musí obsahovat prohlášení, že jste autorem zasílaných fotografií, že máte vypořádána práva třetích osob, které se na vašich fotografiích objevují. Nezapomeňte na přesnou poštovní adresu pro případné zaslání výhry.
6.    Od jednoho autora lze k uvedenému tématu přihlásit maximálně 5 snímků.
7.    Do soutěže posílejte pouze fotografie, které ještě nebyly nikde uveřejněny
(např. na web stránkách, v časopisech, na výstavách apod.).
8.    Fotografie posílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo nemcova.sdcr@seznam.cz Každý e-mail označte předmětem „FOTOSOUTĚŽ  2016“.
9.    Vyhodnocení provede porota, složená ze zástupců Krajské rady SDČR Stč. kraje a odborných spolupracovníků.  Každá zaslaná fotografie bude hodnocena samostatně.
10.    Vyhlášení soutěže a vítězné fotografie budou uveřejněny na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz
11.    Soutěže se nesmí zúčastnit členové poroty.
12.    Organizátor fotosoutěže Krajská rada SDČR Stč. kraje si vyhrazuje právo
    soutěž ze závažných důvodů zastavit nebo zrušit. Důvody případného zrušení musí uveřejnit na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz
–    vyřadit ze soutěže snímky, které mohou obsahovat prvky násilí nebo budou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy
–    vyřadit ze soutěže snímky, nebudou-li zaslány podle podmínek této soutěže
–    se zaslanými fotografiemi nakládat pro svou propagaci na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz bez dalšího souhlasu autora.
13.     Fotografie zaslané do soutěže se nevracejí.
14.     V případě osobního nevyzvednutí ceny požádá autor e-mailem nebo dopisem organizátora soutěže o zaslání poštou. Neučiní-li to, cena propadá ve prospěch dalšího pokračování fotosoutěží.
15.     Organizátor fotosoutěže nezodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastník soutěže bere na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace včetně omezené možnosti ověření doručené zprávy.
16.    Fotografie k tématu „Růže, symbol přátelství očima seniorů“ označte názvem, datem vzniku fotografie, jménem a adresou autora, věkem autora a telefonem nebo e-mailem.

Krajská rada SDČR Středočeského kraje, p. s. prohlašuje, že zaslané fotografie nebudou bez souhlasu autora poskytnuty třetí straně a také bez souhlasu autora nebudou komerčně využity. Autoři fotografií souhlasí s uveřejněním vybraných fotek na uvedených web stránkách nebo v měsíčníku Doba seniorů. Nejlepší snímky může organizátor fotosoutěže použít i na souhrnné výstavě.
Účastí ve fotosoutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla této soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo nepravdivé prohlášení pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které mohou tímto jeho jednáním vzniknout (autorská práva) a je povinen odškodnit nebo bránit organizátora soutěže před případnými následky.

————————————

Ceny do fotosoutěže:

Památník Lidice
image001
Krajská rada SDČR Středočeského kraje
image003
Odborná spolupráce
Klubko 55, reklamní a umělecká agentura Kladno
image005

LEMBERK

W_Lemberk,Jablonné,Bílé-skály20.4Roudničtí důchodci na dubnovém výletě.

Prvním cílem našeho dubnového výletu byl zámek Lemberk, ležící v Libereckém kraji. Strážný hrad nechal postavit ve 13. stol. Havel z Lemberka. Jeho manželka paní Zdislava se proslavila obětavou péčí o chudé, nemocné a o každého, kdo potřeboval pomoc. Byla ve zdejším kraji uctívána nepřetržitě od své smrti r. 1252. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a v r. 1995 ji papež Jan Pavel II. svatořečil.

Po prohlídce zámku jsme navštívili Zdislavinu studánku a omyli se zázračnou vodou.

Další zastávkou byla Bazilika minor sv. Vojtěcha a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Nad krásou kostela a velikostí krypty s hrobkou sv. Zdislavy se tajil dech.

Kdo ještě nebyl unaven, zdolal 176 schodů na vyhlídkovou věž a byl odměněn nádherným výhledem.

„Třešinkou“ na závěr byla přírodní památka Bílé kameny (Sloní skály) u Jítravy. Jejich bílé zabarvení způsobuje minerál kaolinit. Bílé kameny jsou celoročně přístupné a stojí určitě za návštěvu.

M. Trumpichová

MO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

 

 

Zájmové organizace Ostrava

Naši členové  jsou podle svých zájmů a zálib začleněni  do níže uvedených
zájmových skupin.

ZO 01 senioři Ostrava – Poruba a blízkého okolí

Zájmová organizace zaměřena na  klubovou činnost.  Členové  se scházejí  každou středu odpoledne ve společenských místnostech MOSD ČR

ZO 02 Senioři bývalého podniku ČSAD.

Jde o zájmovou profesní organizaci bývalých zaměstnanců ČSAD, kteří si vytvořili      samostatnou skupinu, aby se mohli společně scházet i v důchodě a aktivně naplňovat svůj volný čas.

ZO 03 šachisté Slavoje Ostrava

Zájmová organizace seniorů šachistů – Slavoje Ostrava, kteří se scházejí v prostorách společenské místnosti MOSD ČR. Hrají zde šachové turnaje.

ZO 04 senioři bývalého podniku Pramen Ostrava.

Jde o další zájmovou profesní organizaci, bývalého podniku Pramen Ostrava, kteří si  rovněž vytvořili svoji skupinu, aby se mohli po odchodu do důchodu pravidelně scházet, popovídat se  svými bývalými spolupracovníky a zúčastňovat se pořádaných akcí.

ZO 05 senioři turisté

Je to zájmová organizace zaměřenou především na sportovní a poznávací turistiku a na klubovou i všestrannou aktivitu.

ZO 06 senioři kardiaci

Zájmová organizaci seniorů s různým srdečním onemocněním. Scházejí se každé 2 pondělí v měsíci k pravidelným schůzkám ve společenské místnosti MOSD ČR.

ZO 07 – Kačeři

Jedná se o organizaci seniorů se zájmem o geocaching. Nyní se již  pravidelně ve čtvrtek vydávají na předem domluvené  výlety za účelem hledání keší. Od 1. ledna 2015 se schází podle potřeby v úterý v 10,00 hod  v místnostech MOSD ČR. Jejich plány výšlapů a akcí jsou na jejich webových stránkách  www.zo-07-kaceri.webnode.cz

ZO 08 sběratelé autogramů

Tato zájmová organizace seniorů se zabývá sběratelstvím a výměnou autogramů různých osobností jak domácích, tak zahraničních

ZO 09 senioři turisté

Další ZO turistů, kteří se scházejí pravidelně každé pondělí ve společenské místnosti MOSD ČR.

ZO 10 senioři šachisté

Zájmová organizace seniorů šachistů, kteří se scházejí pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve společenské místnosti MOSD ČR. Hrají vzájemné šachové turnaje a zúčastňují se rovněž různých šachových turnajů.

ZO 11 senioři městského obvodu Nová Bělá

Je to senior klub Nová Bělá, která naplňuje volný čas seniorům tohoto obvodu zajímavými akcemi, službami a aktivitami

ZO 12 senioři městského obvodu Martinov

Klub důchodců městského obvodu Martinov, kteří se scházejí každé 1. pondělí v měsíci, v létě od 17 hod. v zimě od 16 hod. v prostorách hasičské zbrojnice Martinov.

Internetová gramotnost

Pro  získávání  různých informací  a trénování své paměti  mají senioři – naši členové –  možnost ve vybavené   místnosti počítači  v sídle   naši   organizace tyto  informace   získávat a učit se   používat    počítač a internet. Zájemcům jsou poskytovány také konzultace každé pondělí a úterý v dopoledních hodinách.

V roce 2007  jsme uskutečnili  kurz  pro našich prvních 20 členů,  v rámci projektu manželů Lívie a Václava   Klausových ” SENIOŘI KOMUNIKUJÍ”.

Účastníci se seznámili s prací na počítači, internetu, mobilu a s užíváním platebních karet. V našich podmínkách užíváme počítače od roku 2006 a internetu od roku 2007.

Vybavit  místnost    odpovídající    výpočetní    technikou a   internetem   jsme mohli díky podpoře a pochopení  vedení  Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu v Porubě, České spořitelny a  vedení TESCO STORES ČR a.s. Praha. Tímto jim také vyslovujeme  za podporu veřejné poděkování.
Více zde: http://mosd-ostrava.webnode.cz/ze-zivota-zajmovych-organizaci/

 

 

 

Zájmová činnost

V rámci zájmové činnosti jsou organizovány akce:

  • měsíčně společenská odpoledne s hudbou a tancem
  • poznávací i pobytové zájezdy
  • vycházky do okolí Brna
  • besedy s hudbou v domovech pro seniory
  • besedy s hudbou pro jubilanty
  • taneční odpoledne

Základní informace o rozsahu a formě poskytovaných služeb je možno získat na sekretariátě Svazu důchodců ČR, o. s., Městská organizace Brno, Běhounská 17, tel./fax. 545 575 257
e-mail: svaz.duchodcu.brno@ seznam.cz.