Programové prohlášení SDČR

SDČR,o.s. se bude podílet na realizaci přijatého Národního programu přípravy na stárnutí na období 2008-2012 a přípravě obdobného nového vládního programu na období 2013-2018SDČR o.s. jako člen Rady seniorů České republiky, o.s., se bude aktivně podílet na řešení problémů důchodců při jednání s vládou, ministry, hejtmany, politickými stranami, poslanci, senátory a europoslanci. Podporujeme nutnost sociálního státu, zejména z hlediska existenčních podmínek pro důchodce SDČR, o.s. se bude orientovat na spolupráci se společenskými organizacemi a politickými stranami, které aktivně a veřejně vyjadřují svá stanoviska k sociální politice státu a rovněž k výši starobních důchodů v České republiceSDČR, o.s. bude spolupracovat a uzavírat účelové smlouvy s partnerskými organizacemi v Německu, Polsku, Rakousku a SlovenskuSDČR, o.s., Krajské rady SDČR,.o.s., základní organizace i jednotliví členové budou usilovat o rozšíření počtu členů a zakládání nových organizací. Cílem je dosáhnout 1% organizovanosti v každém kraji z celkového počtu důchodců v daném krajiPředsedovi SDČR, o.s. se ukládá založit Krajskou radu SDČR, o.s. v Olomouckém krajiPro zviditelnění SDČR, o.s. na veřejnosti se ukládá předsedům Krajských rad SDČR, o.s. aktivně spolupracovat s poslanci, senátory, europoslanci a hejtmany na území svého krajeKrajské rady a základní organizace SDČR, o.s. budou iniciativně využívat možností mít své zástupce v komisích nebo pracovních skupinách krajské a komunální samosprávy. Na své členské schůze budou zvát členy zastupitelstva, poslance, senátory a europoslance svého regionuSDČR, o.s. se bude aktivně podílet na vzniku Senior pasu ČR s možností jeho využití i v cizích zemíchPro propagační účely a potřeby základních organizací vydá SDČR, o.s. tiskem a na CD své Stanovy a závazné řídící normySDČR bude usilovat o získávání grantů a dotací z EU, České republiky, krajů nebo komunálních zdrojů na svou činnostPro své členy zřídí SDČR,o.s. bezplatnou internetovou právní poradnu a vybuduje informační centrum k vzdělávání funkcionářského aktivuPro posílení právního vědomí funkcionářů pořádat semináře a školení.

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.