30. VÝROČÍ KLUBU SENIORŮ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Oslava se konala 27.března 2017 v kulturním domě v Novém Městě na Moravě za účasti 80 členů. Dostavila se i řada hostů např. předseda ÚR SDČR pan Oldřich Pospíšil, starosta Nového Města pan Michal Šmarda, místostarosta pan Stanislav Marek, členka KRSD paní Emílie Benešová a další.
Připomněli jsme si čtyři období klubu, kdy ve funkcích předsedkyň pracovaly tyto dámy:
Marie Hamžová, Blanka Krupicová, Alena Albrechtová a Mgr. Libuše Topinková. Mezi jednotlivými projevy vystoupili žáci ZŠ z ulice Leandra Čecha /zacvičily mladé gymnastky a sourozenci Horváthovi zorganizovali kvíz o znalosti našeho města/. Za dlouholetou aktivní práci ve výboru obdrželi poděkování členové současného výboru, aktivní spolupracovníci i někteří z bývalých funkcionářů.
Při vystoupení hostů zazněla slova chvály za aktivitu v seniorském věku a příslib podpory v dalších letech.
Členky klubu pak zazpívaly 3 národní písničky, na elektrofonické varhany je doprovodil Vlastimil Svoboda.
Po občerstvení následovala volná zábava, zpěv a tanec.
Akce se vydařila, moc jsme si vážili přítomnosti některých 90 letých bývalých členek. S chutí se pustíme do další práce.

Za seniory:  Mgr. Libuše Topinková
Foto:  BcA. Kryštof Benoni

Den Česko – Slovenské vzájemnosti

Svaz důchodců České republiky spolu s Jednotou důchodců na Slovensku, inicioval vznik „DNE  ČESKO – SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI“ a to k centeniu vzniku Československa, které příští rok oslavíme. Oslovil za tímto účelem nejvyšší ústavní činitele obou zemí (viz příloha). Za českou stranu návrh podepsal předseda Svazu důchodců České republiky, pan ing. Pospíšil, za slovenskou stranu předseda JDS kraje Žilina, pan dr. Kolian a předseda JSD kraje Košice, pan Matúško.

Jako první na tuto výzvu zareagoval ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky, pan Miroslav Lajčák. Jeho odpověď předsedovi SDČR zveřejňujeme.

2017_03_22 Reakce MZ SR na DEN ČS VZÁJEMNOSTi

 

2017_02_11 PLATÍ Dopis ústavním činitelům

 

Pohybové aktivity členů místní organizace Svazu důchodců ČR v Mikulově

Najít náplň činnosti pro 350 členů různých zájmů je docela oříšek. Takže rozšiřujeme možnosti i pro pohybově zdatné. Již několik let každý týden cvičíme, zúčastňujeme se sportovních soutěží,chodíme na vycházky, každoročně  jezdíme na Tábor na stará kolena. V posledních dvou letech jsme „ se vrhli“ na country tance, protože tam není zcela nutná účast smíšených párů ( co si budeme líčit – muži se zapojují obtížněji, před tím v „Tanečních pro starší a odvážné“, kdy jsme se učili moderní tance,  právě tento problém vyvstal ). Jak nastanou chladné měsíce roku , schází se pod vedením manželů Průdkových z Hustopečí každé pondělí kolem dvou desítek nadšenců na „ tančírně“. Svůj nacvičený repertoár pak nám předvádějí např. na výročních členských schůzích nebo na předvánočních posezeních. Fotografie jsou z VČS 9. 3. tohoto roku. Je třeba ještě podotknout, že kromě pohybu jsou tyto tance náročné na zapamatování různých figur. Pan Průdek byl původně naším lektorem tří běhů „ Tréninku paměti“ a oba manželé vedou již mnoho let „Tábor na stará kolena“.
V loňském roce jsme zkusili týdenní pobyt u moře spojený s cvičením jógy. Pro velký úspěch se bude letos opakovat, pro změnu v Chorvatsku místo v Itálii.

DEN ČESKO-SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

TISKOVÁ ZPRÁVA

DEN ČESKO-SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

Zavedení Dne česko-slovenské vzájemnosti do kalendáře od příštího roku, kdy si připomeneme sté výročí založení Československé republiky, dnes dopisem nejvyšším představitelům ČR a SR iniciovali společně zástupci organizací důchodců obou zemí.

Za Svaz důchodů České republiky jeho předseda, ing. Oldřich Pospíšil a za Jednotu důchodců na Slovensku dr. Michal Kotian, předseda krajské organizace Žilina a Ján Matúško, předseda krajské organizace Košice.

Právě důchodci jsou nositelé dědictví nejsilnějších vazeb mezi lidmi obou národů a na české i slovenské straně usilují, aby na trvalá přátelství vznikající při společné práci, službě v armádě nebo turistice dokázaly navázat i mladší generace.

Všestrannému poznávání a odstraňování bariér, které se po rozdělení republiky objevily, je určen i projekt Česko-Slovenské turistiády, na němž již několik let obě organizace s podporou státních orgánů pracují. Na základě originální mobilní aplikace má turistiáda soutěživou formou přispět k většímu vzájemnému poznávání, zvýšení cestovního ruchu, ale i zlepšení zdravotního stavu celé populace.

Den česko-slovenské vzájemnosti má být i začátkem tohoto projektu a příležitostí k široké škále neformálních akcí v obou zemích.

Pevně věříme, že zákonodárci obou zemí tento návrh podpoří a že od roku 2018 tímto aktem dojde k posílení a podpoře vzájemnosti našich národů, ke vzniku nové tradice ve vzájemných vztazích.

2017_02_11 WEB Dopis ústavním činitelům
PŘÍLOHA WEB Memorandum

Hledáme nové dobrovolné členky

Rekreační komise SDČR, z.s.

hledá nové dobrovolné členky do svého kolektivu. Jedná se o dvě odpoledne v týdnu. Zájemkyně o tuto práci se přihlásí u předsedkyně komise pí. Pospíšilové na tel. 721 439 763, která podá podrobné informace a vysvětlení.

Soňa Pospíšilová, předsedkyně rekreační komise SDČR

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.