TVORBA PŘÍSPĚVKŮ

Stručné zásady tvorby příspěvků pro Portál SDČR

 Vážení přátelé,

děkujeme všem, kteří přispívají svými články k nové podobě Portálu SDČR.

Pro každého, kdo je ochoten spolupracovat, se otevírá prostor od článků ze života organizací Svazu, materiálů, které upozorňují na významná jubilea, na aktivity výrazných osobností, konání zajímavých akcí, mapují události, které přesahují hranice regionu a mohou přinášet poučení a inspiraci ostatním.

Ideální podoba článku je v rozsahu 15 až 30 řádek a měla by ve stručnosti obsáhnout všechny podstatné informace. Součástí textového materiálu jsou zpravidla i fotografie.

  • Fotografie se z důvodu archivace musí popisovat tak, aby bylo zřetelné ze kdy, odkud jsou a co zachycují.
  • Rok_měsíc_den_SPZ kraje_SPZ okresu_stručný popis, případně autor.
  • Velikost fotografií by měla mít na šířku max. 900 pixelů a měly by být v poměru 3:2 (kinofilm).
  • Musí se ale skladovat i originály pro tisk, například pro almanachy k výročím.

Komise doporučuje všem tvůrcům zpravodajů, viz např. Ostrava, aby se jednotlivé články současně publikovaly na webu jako příspěvky.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky v případě potřeby upravit.

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.