Rekreace 2016

Rekreační komise SDČR, z.s. hledá nové dobrovolné členky do svého středu. Jedná se o dvě odpoledne v týdnu. Út a Čt od 14 do 15.30 hod.

Zájemkyně o tuto práci se přihlásí u předsedkyně rekreační komise SDČR pí. Pospíšilové na tel 721 439 763 nebo

234 462 084, která podá podrobné vysvětlení.

 

Soňa Pospíšilová, předsedkyně rekreační komise

NABÍDKA REKREACÍ A ZÁJEZDŮ NA ROK 2016

NABÍDKA REKREACÍ ČR 2016 K 17.12.

Dodatek č. 1 k rekreacím na rok 2016.

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY ROK 2016 k 17.12.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ČLENY SVAZU DŮCHODCŮ ČR

Přihláška na rekreaci

Pro zakoupení rekreace nejprve kontaktujte příslušnou organizátorku, která vám sdělí, zda v požadovaném zájezdu je volné místo. V případě závazné objednávky zašlete poštou písemný požadavek a ofrankovanou obálku s vaší adresou. Zpět vám bude zaslána přihláška s poštovní poukázkou na úhradu (ve zprávě pro příjemce nezapomeňte uvést místo požadovaného pobytu, např. Rejvíz apod.). Závaznou přihlášku je třeba vyplnit čitelně, v adrese uveďte PSČ, telefon. Můžete také s námi komunikovat přes e-mail sdcrrekreace@seznam.cz, v tom případě vám bude formulář přihlášky zaslán e-mailem spolu s instrukcemi k bezhotovostní platbě  na bankovní účet SDČR.

Placení a cena

Vyplněnou přihlášku zašlete současně s kopií dokladu o zaplacení příslušné částky. Po obdržení přihlášky a zaplacené částky vám bude rekreace závazně blokována a platí proto podmínky pro stornopoplatky. Ceny jsou sjednávané pro členy SDČR. Na rekreace nejsou poskytovány žádné dotace. Mohou se zúčastnit další osoby nad 60 let – není však sleva.

Pojištění

Doporučujeme uzavřít komplexní pojistku včetně pojištění na storno zájezdu. Pro cestu do zahraničí včetně Slovenska je pojištění podmínkou. Při zájezdech s cest. kancelářemi platí podmínky k pojištění, uváděné CK.

Platný cestovní doklad

Při zájezdech do zahraničí lze použít cestovní pas nebo občanský průkaz.

Délka rekreace

Je stanovena při sjednávání pobytu.

Zrušení smlouvy – storno

Věnujte pozornost stornovacím podmínkám v přihlášce. Svým podpisem stvrzujete, že je berete na vědomí. Podrobné storno podmínky jsou u zahraničních zájezdů uvedeny příslušnou cestovní kanceláří. U tuzemských rekreací bude při zrušení 1 měsíc před nástupem srážka z ceny 20 %, týden před nástupem 50 % z ceny. Celá částka – kromě manipulačního poplatku – bude vrácena jen proti předložení potvrzení o hospitalizaci. Storno poplatek nebude požadován, pokud si sami najdete náhradníka.

Doporučení

Účastníkům z Prahy a blízkého okolí doporučujeme osobní návštěvu v kanceláři SDČR – adresa nám. W. Churchilla 2, Praha 3 – Žižkov, 3. patro, č. dv. 337 v Út a Čt 14.00 – 15.30 hod, č. tel. 234 462 082 – 4. Přijdete-li si zakoupit rekreaci osobně, připravte si úhradu v přesné částce.

Upozornění

Náročnější zájezdy konzultujte vždy s vaším ošetřujícím lékařem.

Nezapomeňte si vzít sebou dostatečný počet léků, event. léčebné pomůcky

Členky rekreační komise:

pí. Hamáčková tel. 234 462 083 Út a Čt 14-15.30 hod.

pí. Kopalová mob. 737 415 207, tel. 234 462 082 Út a Čt 14-15.30 hod..

pí. Hanzlová tel. 234 462 082 Út a Čt 14-15.30 hod.

pí. Hermanová tel. 234 462 084 Út a Čt 14-15.30 hod.

pí. Pospíšilová tel. 234 462 084 Út a Čt 14-15.30 hod.  předsekyně rekreační komise

Soňa Pospíšilová
předsedkyně rekreační komise SDČR

NABÍDKA VÁNOČNÍCH POBYTŮ

zvonky-vanoce-net

 

Destinace Hnačov u Klatov termín 21.12. – 27.12.2016 s polopenzí za 2 600,-kč

Hotel Rejvíz 19.12. – 26.12.2016 3 850,-kč s příslušenstvím a 3 150,- kč bez příslušenství

Hotel  Čeladenka v Beskydech buď v termínu 22.12. – 26.12 nebo 23.12. – 27.12. 2016 obojí za 5 590,- kč

Hotel Engadin Železná Ruda 19.12. – 26.12.2016 za 4 370, kč

Hotel Vyhlídka Jánské Lázně 20.12. – 27.12. za 4 500,- kč

Hotel 9-Skal Milovy 20.12. – 27.12. pouze 5 nocí za 2-lůžkový pokoj 8 360,-kč a 1-lůžk. pokoj 6 080,-kč polopenze a silvestr od 28.12.2016 – 1.1.2017 4 noci za 8 440,kč za 2-lůžk.pokoj

Hotel Harmonie v Luhačovicích 22.12. – 27.12. 2016 za 5 990,- kč

Hotel Záložna  Sněžné Vysočina 23.12. – 27.12.2016 za 4 600,- kč a silvestr od 30.12. – 2.1. 2017 za 3 900,- kč

Podrobnosti o pobytech vysvětlí organizátorky rekreační komise.

Za rekreační komisi SDČR

Soňa Pospíšilová, předsedkyně rekreační komise

Soňa Pospíšilová

V případě potřeby nás kontaktujte:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.