VÝKONOSTNÍ TURISTIKA

ČESKO – SLOVENSKÁ TURISTIÁDAW_vlajky_CZ_SK

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.