DOPIS PŘEDSEDŮM VLÁD ČR A SR

SPOLEČNÝ DOPIS

SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

A

JEDNOTY SLOVENSKÝCH DŮCHODCŮ

PŘEDSEDŮM VLÁD

ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

PÁNŮM BOHUSLAVU SOBOTKOVI A ROBERTU FICOVI


 

Vážený pane premiére Slovenské republiky Roberte Fico,

vážený pane premiére České republiky Bohuslave Sobotko!

 

         V roce 2018 si budeme připomínat sté výročí vzniku Československé republiky. Organizace důchodců obou zemí, ve snaze podpořit vzájemnost našich národů, přijali společné memorandum (viz příloha 1) a připravují k tomuto výročí společný projekt nazvaný pracovně Česko – Slovenská Turistiáda, který by měl do dalších let navázat na tradice vzájemných vztahů, vytvořit novou tradici, výrazně přispět k prohloubení vzájemných vztahů a také k aktivizaci cestovního ruchu v obou zemích a obohatit je atraktivní formou o nové podněty. Projekt není určen pouze pro důchodce, ale pro celou populaci.

         Přicházíme s tímto podnětem především proto, že pro generace našich vrstevníků, kteří prožili velkou část svého života ve společném státě, jsou přátelské vztahy občanů obou národů obrovskou hodnotou. Hodnotou, kterou je třeba neustále prohlubovat, aby se zachovala i pro další generace. Spojení s turistikou je ideální, neboť ta tvoří významnou náplň volného času všech generací. Umožňuje jak vytváření a prohlubování osobních vztahů, tak i poznávaní historie, kultury a přírodních krás našich zemí.

         Unikátní mobilní aplikace (blíže v příloze 2), jíž se dostalo ocenění i od předních odborníků na cestovní ruch z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, umožňuje vytvořit opravdu masovou společnou akci k prohloubení vztahů našich národů. Na rozdíl od podobných hromadných akcí, například sletů, nevyžaduje tento projekt žádné speciální náčiní, stadiony, tělocvičny a může probíhat celoročně.

         To je také důvod, proč jsme se rozhodli oslovit Vás, vrcholné představitele obou států a požádat Vás o podporu. V České republice byla realizace projednána s vedením Ministerstva pro místní rozvoj. Zde jsme se setkali nejen s velice vstřícným a profesionálním jednáním, ale hlavně s tím nejpodstatnějším, tj. s příslibem finančního zabezpečení. Jednání našich slovenských přátel s představiteli slovenské vlády zatím neproběhla, ale věříme, že vzhledem k významu akce najde projekt podporu i zde.

         Druhým důvodem, proč Vás oslovujeme, je zahájení „Česko – Slovenské Turistiády“, které bude připraveno do roku 2018. Myslíme si, že zahájit by ho měli vrcholní představitelé obou států, které za tímto účelem oslovíme.

         Třetím a snad nejvýznamnějším důvodem, proč se na Vás obracíme, je pozitivní dopad na zdraví lidí a úspory, které z toho plynou pro zdravotnictví (viz příloha 3).

         Vážení páni premiéři. Víme, nakolik jste časově zaneprázdněni, a jak závažné problémy dnes řešíte. Proto jsme upustili od původního záměru požádat Vás o osobní schůzku a rozhodli jsme se oslovit Vás pouze touto písemnou formou. V případě zájmu Vám poskytneme jakékoliv doplňující informace prostřednictvím Vámi určených pracovníků.

         Dovolujeme si poděkovat předem za Vaši podporu, přejeme Vám pevné zdraví a úspěchy ve Vaší náročné práci a věříme, že Vás v roce 2018 budeme moci znovu oslovit a požádat o zahájení „Česko – Slovenské Turistiády“.

         Panu premiérovi Ficovi tímto také čeští a slovenští důchodci přejí brzké zotavení z prodělané operace, pevné zdraví a mnoho sil do další náročné práce.

Ke stažení:

SPOLEČNÝ DOPIS PŘEDSEDŮM VLÁD – 1

SPOLEČNÝ DOPIS PŘEDSEDŮM VLÁD – 2

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.