STRUČNÝ POPIS MOBILNÍ APLIKACE PRO ČESKO – SLOVENSKOU TURISTIÁDU

Celý princip aplikace je založen na lokalizaci libovolného bodu pomocí GPS. S využitím dvou a více těchto bodů lze vytyčovat trasy. Aplikace daný bod zaregistruje, umožní start a zaznamená dosažení cíle. K jednotlivým bodům lze přiřazovat libovolné údaje – text, foto, video apod.

Trasy lze vytyčovat pro pěší turistiku, cykloturistiku, lyže, hypostezky atp.

Trasy lze třídit do kategorií podle obtížnosti, délky, či cíle trasy – hrad, zámek, rozhledna, výhled, vrchol hory apod.

Aplikaci účastník získá registrací do portálu aplikace. Zde uvede údaje obdobné registraci u mobilního operátora, plus telefonní číslo, věk, pohlaví a zdravotní způsobilost. To umožní třídit účastníky do libovolných kategorií. Předčíslí telefonního čísla pak identifikuje zahraniční účastníky.

Každý účastník může být registrován pouze jednou.

Lokalizace jednotlivých bodů je vedle GPS postavena také na státoprávním uspořádání. To umožňuje, aby na základě stanovených pravidel spolu soutěžili celkově, ale i ve zvolených kategoriích tras, nejen jednotlivci podle skupin svého zařazení, ale i obce, města, okresy, kraje, země, školní třídy, školy atd.

Pravidla jsou definována tak, aby brala v úvahu nejen skupinu účastníka, ale i počet zdolání tras, počet obyvatel soutěžícího celku atd. Veškeré vyhodnocování se provádí automaticky a je po všechny zúčastněné neustále přístupné.

Řešení umožňuje masovou účast. Na rozdíl od podobných hromadných akcích, například sletů apod., nevyžaduje žádné speciální náčiní, stadiony, tělocvičny apod. Kromě běžného turistického vybavení je třeba pouze dnes již běžně používaný chytrý telefon. To projekt předurčuje k velké masovosti.

Poznámka: Aplikaci lze uplatnit v libovolném státě.

 

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.